Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken.

Läs- och skrivsvårigheter kan bland annat bero på syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är modersmålet) och dyslexi.

Dyslexi är en typ av läs- och skrivsvårighet

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna avkoda skriftspråket. Störningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att uppnå automatisk avkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram i bristfällig stavning. Den dyslektiska störningen går i regel igen i släkten och man kan anta att en genetisk disposition finns i botten. Utmärkande för dyslexi är att problemen ofta är bestående. Även om man kan uppnå en godtagbar funktion i läsning, hänger problemen med stavning envist med.

Här kan du få hjälp

Elevhälsan

Centrumresursen är ett övergripande resursteam som tillhandahåller medicinskt, psykologiskt, psykosocialt och specialpedagogiskt stöd inom förskola och skola. Läs mer om Centrumresursen

Region Skåne - Ängelholms sjukhus 

Logopedmottagningen på Ängelholms sjukhus tar emot både barn och vuxna som av olika orsaker har svårt att kommunicera.
Läs mer om Logopedmottagningen på Ängelholms sjukhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SKED - Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi

Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi, SKED, arbetar med att sprida kunskap om dyslexi och samverkar med skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik i arbetet med elever som har dyslexi.

Vänd dig till SKED om du har frågor, funderingar eller vill veta mer kring specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Du kan vara elev, anhörig eller personal som arbetar med elever med dyslexi. Läs mer om SKEDlänk till annan webbplats