Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Projekt Hälsoförskola

Natur och barn

Foto: Ole Thoresen

Örkelljunga kommun kommer att bygga en hälsoförskola.

Som ett led i det hälsofrämjande arbetet i Örkelljunga har ett koncept för en Hälsoförskola arbetats fram under år 2017. Syftet är att komma till rätta med den övervikt och fetma som uppmätts hos barn och ungdomar i kommunen samt att skapa goda uppväxtvillkor i stort.

Om projektet

En projektgrupp har tillsammans med forskare, specialistkompetenser, nyckelpersoner, pedagoger, föräldrar och barn arbetat fram konceptet genom ett flertal workshoppar. Mer information om dessa längre ner på sidan.

Konceptet skall implementeras i samband med byggnationen av förskolan Högkullen. Här skall arkitektur, inomhusmiljö, utemiljö, måltid, pedagogik, digital kommunikation samt flera andra riktade insatser ge de förutsättningar som behövs för att ge barnen goda förutsättningar för att etablera hälsosamma vanor och vara goda ambassadörer för hälsa.

Vad har gjorts?

Fem workshops med nyckelpersoner, specialistkompetenser och andra samarbetspartners har genomförts. Det har även varit en workshop med allmänheten för att presentera och förankra visionen samt en workshop för familjer och grannar. Det har även genomförts en inventering av forskningsresultat och olika nätverk.

Det det underlag som tagits fram har presenterats för arkitekter och har i tätt samarbete med nyckelpersoner och förskolepersonal utmynnat i en ritning för en ny byggnad som kommer att rymma sex barngrupper. Utemiljön har planerats för att optimera nyttjandet av den stora naturtomten och samtidigt tillgängliggöra den.

Studenter från Malmö Högskola har arbetat fram koncept för hälsofrämjande produkter (från lekställningar till spel), några av dessa kommer att vidareutvecklas för att kunna användas på Hälsoförskolan.

Under 2018 kommer att sökas medel för olika delprojekt och forskning samt för utvecklingen av de hälsofrämjande funktioner som skall vara integrerade i förskolans vardag och implementation av dessa när förskolan står färdig.

Studenter från högskolor och universitet välkomnas att göra projektarbeten och/eller skriva uppsatser kopplade till Hälsoförskolan.

Nyckelord för Hälsoförskolan

Nyckelord för Hälsoförskolan

 

Sammanställning av workshops

Som en del av processen för att skapa ett koncept för en hälsoförskola har det genomförts workshops för både nyckelpersoner och allmänhet. Om du vill veta mer om vårens workshops kan du läsa en sammanställning här: Sammanställning av workshop 1-4 Hälsoförskolan 2017PDF

Du kan läsa mer utförligt om den workshop som hölls för allmänheten, på FORUM Örkelljunga den 16 mars, här: Workshop 2 Hälsoförskolan 16 mars 2017PDF

Sammanställning av höstens workshoppar kommer att presenteras här senare