Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-17

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Hälsoförskola

Natur och barn

Foto: Ole Thoresen

Örkelljunga kommun är i uppstarten av ett projekt med syfte att bygga en hälsoförskola.

Folkhälsoundersökningar visar på stora utmaningar med växande andel barnfetma, diabetes och psykisk ohälsa bland barn och unga. Örkelljunga kommun är därför i uppstarten av ett projekt med målet att bygga en hälsoförskola. Ett syfte med hälsoförskolan är att förebygga problem som barnfetma genom att tidigt lära barn om bland annat hälsosam kost och motion i vardagen.

Om projektet

Arbetet ska genomföras med ett folkhälsoperspektiv i samverkan med Region Skåne, forskning genom akademin och med en bred involvering av skånskt näringsliv.

Ursula Hultkvist Bengtsson är grundare av och leder MultiHelix Think Tank i Lund med ett femtiotal representanter från bland andra Malmö Högskola, Lunds universitet och Region Skåne. MultiHelix Think Tank har identifierat möjligheten att bidra till utvecklingen av en hälsoskola i Örkelljunga. Örkelljunga kommun är i planeringsstadiet för byggnation av en förskola som skulle kunna bli en förebild för hur kunskap och forskning kan nyttiggöras i samhället.

Tillsammans med ett projektteam ska  Ursula Hultkvist Bengtsson arbeta med konceptutvecklingen för en hälsoförskola. Detta arbete kommer ske tillsammans med medarbetare och politiker i Örkelljunga kommun.

Vad innebär uppdraget?

  • planera och genomföra workshops med berörda universitet och högskolor, region Skåne, samt regionala och lokala aktörer,
  • förankra och inhämta idéer lokalt i Örkelljunga,
  • identifiera lämpliga EU-program samt nationella finansieringsinstrument för att säkra en långsiktig finansiering av projektet,
  •  planera och skapa förutsättningar för följeforskning av projektet,
  • vara en brygga mellan samtliga inblandade aktörer för att förverkliga Hälsoförskolan.

Uppdraget gäller den inledande fasen av projekt Hälsoförskola fram till 30 juni 2017. Efter detta kommer beslut tas om projektet ska fortsätta eller inte.

Information och uppdateringar om projektet kommer publiceras löpande på denna sida.