Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Avgifter

Avgift för behandling av lovärenden (bygglov, rivningslov och marklov) eller anmälningsärende debiteras enligt SKL:s taxa.

Avgiftens storlek beror på flera olika faktorer, i första hand byggnadens bruttoarea. Nedan ges exempel på avgifter för vanligt förekommande åtgärder. Utöver avgiften för lov eller anmälan kan i vissa fall tillkomma avgifter i form av planavgift.

Avgifter för lov och anmälningsärenden‌

Nybyggnad

Pris

Standardbyggnad 0-49 m²

7 789 kr/inkl.moms

Standardbyggnad 50 - 129 m²

11 575 kr/inkl.moms

Standardbyggnad 130 - 199 m²

15 360kr/inkl.moms

Standardbyggnad 200 - 299 m²

18 928 kr/inkl.moms

Standardbyggnad 300 - 499 m²

26 717 kr/inkl.moms

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd <50

2 402 kr/inkl.moms

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd >50

4 877 kr/inkl.moms

 

Tillbyggnad

Pris

Huvudbyggnad 0-15 m²

2 839 kr/inkl.moms

Huvudbyggnad 16-49 m²

4877 kr/inkl.moms

Huvudbyggnad 50-129 m²

10046 kr/inkl.moms

Takkupa

2 329kr/inkl.moms

Skärmtak 15 - 30

2 038kr/inkl.moms

 

Utvändig ändring

Pris

Fasadändring, mindre

1 747kr/inkl.moms

Fasadändring, större

3 276 kr/inkl.moms

Inglasning av balkong, 1-5 st

2 548 kr/inkl.moms

 

Övriga åtgärder

Pris

Mur/plank vid enbostadshus

1 747 kr/inkl.moms

Mur/plank, bullerplank

4 805 kr/inkl.moms

Strandskydd för enbostadshus         

8800 kr/inkl.moms

Strandskydd för komplementbyggnad

3700 kr/inkl.moms

                                                                           

Ändrad användning

Pris

Ändrad användning

Lovavgift för nybyggnad x 0,7

Anmälan för ändring av konstruktion, brandskydd, planlösning och installationer

Pris

Ändring av bärande konstruktion och brandskydd, mindre

1 092 kr/inkl.moms

Ändring av bärande konstuktion och brandskydd, större

5 096kr/inkl.moms        

Eldstad

910 kr/inkl.moms

 

Rivning

 Pris

Rivningslov -249 m²

3 858 kr/inkl.moms

Rivningslov 250-999 m²

7 498 kr/inkl.moms

 

Markarbeten

Pris

Marklov/upplag/tunnel/parkeringsplats

1 818 kr/inkl.moms

 

Förhandsbesked

Pris

Förhandsbesked, utanför detaljplan

4 450 kr/inkl.moms

 

Tidsbegränsat bygglov

Pris

Tidsbegränsat bygglov

Lovavgift x 0,75

Avslag

Pris

Avslag

Lovavgift x 1,0

Tillkommande avgifter i samband med lov‌

Nybyggnadskarta

Pris

Nybyggnadskarta

5 376 kr

 

 

Förenklad Nybybggnadskarta

 

3 942 kr