Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Tomtägarens ansvar

Tomtägare har ett ansvar att hålla viss ordning på området strax utanför den del av tomtgränsen som gränsar mot allmän väg.

Vinterrenhållning av gångbanor

Fastighetsägare inom detaljplanerat område är skyldiga att röja och/eller sanda gångbanor eller annat gångutrymme utanför sin fastighet vid snö och/eller halka. Ansvaret för vinterrenhållning av trottoarer ligger alltid på fastighetsägarna längs med trottoaren. Detta gäller på alla gator i kommunen.

Gångbana som är kombinerad med cykelbana underhålls av Gata och park på Örkelljunga kommun. Vid röjning av gångbana som är så bred att hela bredden inte röjs ansvarar fastighetsägaren för det gångutrymme som ligger närmast dennes fastighet.

Sand för halkbekämpning får du hämta gratis på gatuförrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, på Ringåsvägen 1 i Örkelljunga.

En sandlåda är placerad utanför grindarna, så det går att hämta även på kvällar och helger. Sandlådor med vintergrus finns även utplacerade på cirka ett 30 olika platser runt om i kommunen, där kan man fritt hämta.

Vård av tomt

En tomt ska hållas i vårdat skick. Detta gäller oavsett om tomten är bebyggd eller inte. Tomten ska skötas så att betydande olägenheter inte uppkommer för omgivning och för trafik och så att risken för olycksfall begränsas.

Trafiksäkerhet

Vid utfarter ska sikten vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan. Vid korsning gäller 10 meter fri sikt.
Häckar och staket får vara högst 80cm höga.
Läs mer här i broschyren från SKL gällande häckarPDF

Bilder på Trafiksäkerhet
Häckhöjd

Utskjutande växtlighet

Fastighetsägare ansvarar för att växtlighet längs tomtgränsen mot gatan eller trottoaren inte skjuter ut utanför tomtgränsen. Gående och cyklande måste kunna ta sig fram på trottoar, cykelbana eller gata intill tomtgränsen utan risk för att skadas av ta sig fram ute på gatan bland bilarna.

Även fordonen kan skadas av utstickande grenar. Om fastighetsägaren inte håller efter den utskjutande växtligheten kan han eller hon hållas ansvarig för eventuella skador som uppkommer. 

Många trafikolyckor beror på nedsatt sikt. Beskärning av växtlighet omkring er tomt kan därmed öka trafiksäkerheten. Fri höjd ska var 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över körbana. Detta gäller även när grenarna är nertyngda av snö.

Skymmande träd

Träd som växer sig stora kan i vissa fall skymma sikten inom bostadsområden eller vid gator och vägar. Vid frågan om fällning av träd gör kommunen en bedömning utifrån punkterna som anges nedan. Innan du ställer frågan om trädfällning bör du först hapratat med dina grannar om vad de tycker.

Bedömningsgrunder

  1. Står trädet på kommunens mark?
  2. Visar trädet på skador eller sjukdom?
  3. Är trädet farligt för närboende eller förbipasserande på grund av risk för stormskador?
  4. Hur påverkas konturerna i området om träd fälls enligt önskemål?
  5. Kulturträd, "vårdträd". De största och äldsta bokarna, ekarna och granarna som finns kvar inom våra grönområden ska vara fredade.
  6. Vi tar inte hänsyn till att löv från kommunens träd blåser in på privatägd mark.
  7. Vi fäller inte träd enbart för att de skymmer parabolantenner.
  8. Vi fäller inte träd enbart för att de skymmer solen.


Tomgångskörning

Söderåsens Miljöförbund har skrivit lokala föreskrifterPDF om tomgångskörning