Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-17

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Mina synpunkter

Här kan du läsa ett urval av synpunkterna som kommer in via vår e-tjänst.

  • De synpunkter som vi anser vara av allmänt intresse och som belyser aktuella frågor publicerar vi här.
  • Alla synpunkter vidarebefordras alltid till berörd personal och kommunen tar del av synpunkten.
  • Synpunkter som innehåller personangrepp, hets mot folkgrupp, svordomar och andra olämpliga begrepp publicerar vi inte.
  • När synpunkten innehåller en aktuell fråga men också uttryck av olämplig karaktär, väljer vi att publicera med förbehåll att dessa meningar och begrepp raderas utan att sakfrågans innehåll äventyras.

2017-03-26
Regler för tomgångskörning
Jag vill veta vilka regler som kommunen har för tomgångskörning av lastbilar inom tättbebyggt område. Vi har fått ett åkeri på Kungsvägen 8 //...// och tomgångskörning sker under längre tid under helgerna. Tacksam för svar från någon som arbetar för miljön.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Så här är bestämmelserna gällande tomgångsskörning. (Lokala bestämmelser för att skydda människors hälsa och miljö, 3§) Hämtat från Söderåsens miljöförbund

Tomgångskörning 3§
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut.
Detta gäller inte:
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, tex i trafikkö
2. om motorn hålls igång för att driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-01-25
Nedskräpning vid gymnasieskolan
Läste artikeln i NST/HD angående nedskräpningen mittemot UC //...// Vad
har skolledningen, i samråd med eleverna/deras "språkrör", tidigare försökt genomföra för att få slut på nedskräpningen!? //...//

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Skolan arbetar kontinuerligt med frågor som gäller trivsel och miljö, både i och omkring skolan. En av anledningarna till att problemen har ökat på trottoaren vid Kungsvägen är att vi har jobbat mycket aktivt med att göra skolan till en rökfri miljö för våra elever. Eleverna som röker, och inte har valt att delta i rökavvänjningsprogram via elevhälsan, har därför flyttat ut från skolområdena. Då vi har varit tydliga med att de inte ska röka i närheten av Beringskolan eller där elever från Kungsskolan passerar vår skola på väg till Gyllet så har de samlats i större mängd på andra sidan vägen vid vår entré. Våra lärare och annan personal talar med alla elever och de elever som röker om faror med rökning och om ordningsregler kontinuerligt. Vi städar även för att undvika att en smutsig trottoar inbjuder till att elever (och andra) kastar ytterligare en fimp.

Ytterligare arbete med information och samarbete med eleverna för att förbättra miljön är på gång i skolan i dagarna. Vi tänker bl.a. involvera elever i städningen. Vi hoppas att vi på så vis blir bättre på att nå vårt mål, en ren och helst helt rökfri miljö även utanför skolområdet.
Kristian Lindgren
Rektor Utbildningscentrum