Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Mina synpunkter

Här kan du läsa ett urval av synpunkterna som kommer in via vår e-tjänst.

  • De synpunkter som vi anser vara av allmänt intresse och som belyser aktuella frågor publicerar vi här.
  • Alla synpunkter vidarebefordras alltid till berörd personal och kommunen tar del av synpunkten.
  • Synpunkter som innehåller personangrepp, hets mot folkgrupp, svordomar och andra olämpliga begrepp publicerar vi inte.
  • När synpunkten innehåller en aktuell fråga men också uttryck av olämplig karaktär, väljer vi att publicera med förbehåll att dessa meningar och begrepp raderas utan att sakfrågans innehåll äventyras.

2017-08-19
Undran om vändplan
Undrar om vändplanen bäckgatan blivit långtidsparkering för tunga fordon nu står där en lastbil med släp o en lastbil o där är p förbud

Svar direkt
Hej, och tack för din synpunkt och information. Vi ska be kommunens parkeringsvakt att ha ett extra öga på Bäckgatan.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-08-09
Fortkörning Stockholmsvägen
På Stockholmsvägen körs det alldeles för fort och det borde göras något åt det innan det händer en olycka. Särskilt med tanke på att det parkeras ganska många bilar på båda sidor av denna väg, lite ovanför Netto, det blir trångt och dålig sikt. Undrar också om det är ok att
man ställer en stor lastbil ibland med släp och blockerar infart/utfart till en tomt på samma väg samt försämrar sikten för övriga trafikanter och framför allt om räddningsfordon behöver komma in på nämnda tomt.

Svar direkt
Hej, och tack för dina synpunkter. Vi är medvetna om dina problemområden. Detta är framför allt polisiära ärenden och kommunen har inget berättigande att ingripa. Men självklart tar vi med oss medborgarnas synpunkter i våra kontakter med ansvariga myndigheter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-08-04
Hundrastgård
Vi är många hundägare som gärna skulle vilja ha ett inhägnat område där vi kan släppa hundarna och låta dom leka. Vid Mammas vik eller framför tennisbanan finns ju tex ett par stora gräsplaner. Hade varit fint om ni kunde ordna nåt.

Svar direkt
Frågan om hundrastgård i Örkelljunga har varit aktuell för ett antal år sedan. Henrik Nilsson (m) väckte frågan i samhällsbyggnadsnämnden men fick tyvärr inte majoritet för förslaget. Jag instämmer att det saknas i Örkelljunga och det är kanske lämpligt att lyfta frågan igen.

Carina Zachau
Kommunalråd

 2017-07-18
Motionsslingan i Dalen
Efter sommarens skyfall över Örkelljunga har motionsslingan drabbats genom att beläggningen har sköljts bort på flera ställen och bakom Forum har det bildats en liten ravin på ett ställe. Här e det risk för att någon kan skada sig. Vänligen åtgärda . Med vänlig hälsning / motionär.

Svar direkt
Tack för din synpunkt och uppmärksamhet. Skadan är åtgärdad, och det är fritt fram att motionera igen.

Kristofer Johansson

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 2017-07-11
Hastighetstavlor
Under en period fanns det en tavla som upplyste bilisterna om vilken hastighet de körde i. Placeringen var bra vid landisbanan och hade en klart dämpande effekt.
Sedan beslöts att tavlan skulle cirkulera i kommunen.
Var finns den nu och kan man inte som i många kommuner ha flera tavlor och då således en permanent vid landisbanan?

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Hastighetstavlorna sitter i Skånes Fagerhult vid busshållplatsen vid kyrkan, där gör dom väldigt stor nytta, då det är många skolelever och andra oskyddade trafikanter som använder denna busshållplats och korsar vägen. Tillsvidare får hastighetstavlorna sitta kvar i Skånes Fagerhult. Trafikverket ska bygga om busshållplatsen i år, och efter det får vi utvärdera om tavlorna ska sitta kvar eller flyttas till andra platser i kommunen.

Kristofer Johansson

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 2017-06-12
Nedskräpning vid Pinnån
Har flertalet gånger varit i pinnåreservatet och gått och vill påtala att där ser hemskt ut. Verkar ha blivit ett nytt tillhåll för ungdomar med graffiti, vandalisering och nedskräpning. Skyltar är nedrivna, kastade i vattnet och det ser bara hemskt ut.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vi kan bara instämma, i pinnåområdet är vandalismen och nedskräpningen stor. Kommunen städar i och omkring pinnåområdet flera gånger i veckan. Nedklottrade bänkar målas om, och markeringar repareras löpande. Denna vecka ska vi göra lite större insatser för att få området snyggt igen inför helgen, vi tittar även på andra alternativ när det gäller markering och skyltning i området. Vi vill även ta tillfället i akt att välkomna er till Pinnå-dagen” nu på lördag 17/6 kl 09 vid landisbanan. Då blir det en guidad vandring i området samt korvgrillning. Se annons i lokaltidningen.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

 2017-06-12
Angående änder vid parker
Änderna har blivit så påflugna att man inte kan sätta sig ner på en parkbänk för att t.ex. äta sin macka och dricka sin dricka. Snart så finns det en hel skock änder som skränar m.m. för att få sin brödbit och det är tak för alla som matar dom. Kan kommunjägaren ta några via sin bössa ?

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Kommunjägarna avlivar endast de ankor som är skadade eller sjuka.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-05-30
Fråga angående informationstavla
Hejsan, Vem ansvarar för att Informationstavlan i anslutning till Industrigatans infartart från Laholmsvägen? Här finns flera företag noterade som inte finns eller flytta till annan adress. Gods som kommer eller besökare som inte känner till området, blir konfunderade! Båda dessa Infoskyltar bör uppdateras.

Svar direkt
Företagsskylten och dess företagsnamn på Industrigatan i Örkelljunga togs fram som ett privat initiativ. Detta är med andra ord inte ett kommunalt åtagande. Den som genomförde projektet var Jörgen Krohn på Krohns Svets. För vidare samtal om detta hänvisar vi till honom.

Krister Persson
Näringslivschef

2017-05-22
Angående bevattningsförbud
Mycket märkligt då flera jag talat med boende i Eket och dess närhet och som har egna brunnar,säger att dessa är fulla !!!

Svar direkt
Eket har en egen vattentäkt skilt från Örkelljungas vattentäkt. Grundvattennivån är låg och vi försöker ha en framförhållning att spara på vattnet så att vi har vatten hela sommaren. Sommaran har ännu inte börjat och detta är i förebyggande syfte samt gäller endast för kommunalt vatten.

Tina Huhtala, VA-enheten

2017-05-22
Angående bevattningsförbud
Hejsan. Det sticker lite i ögonen när man inte får bevattna sin nyplanterade gräsmatta som fiberkillarna förstörde och samtidigt se idrottsplasten pumpa ut kubikmeter vatten på kvällarna.

Svar direkt
Tack för din synpunkt, din reaktion är fullt förståelig! 
Idrottsplatsens bevattningssystem berör ej det kommunala vattnet, som kommer via vattenverket. Idrottsplatsen har en egen grävd brunn, som enbart är till för bevattningssystemet.

Du kan bevattna din nyplanterade gräsmatta med vattenkanna.

Tina Huhtala / Kristofer Johansson
VA-enheten / Gata och Park-enheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-05-15
Klagomål angående Vedbyvägen
Vet inte om detta ligger hos er men vill Framför klagomål angående vedby vägen vid ML bilskrot. Här skulle finnas någon varning att det finns illa ställda bilar vid vägen och även truck. Farligast när man kör mot byn då där finns skymd sikt.

Svar direkt
Vedbyvägen är trafikverkets väg. Har man frågor eller synpunkter till trafikverket som privatperson är det bäst att maila till trafikverket@trafikverket.se

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-04-25
Ovårdad tomt
Hur kan det vara att kommunen inte gör något åt tomten på strandvägen ser ut som en soptipp trist att se

Svar direkt
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsynsansvaret över kommunens ovårdade tomter och byggnader. Vi är tacksamma för de synpunkter som kommer in angående ovårdade tomter och kommer att titta på dessa efter hand.

Kristian Swärd
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-03-26
Regler för tomgångskörning
Jag vill veta vilka regler som kommunen har för tomgångskörning av lastbilar inom tättbebyggt område. Vi har fått ett åkeri på Kungsvägen 8 //...// och tomgångskörning sker under längre tid under helgerna. Tacksam för svar från någon som arbetar för miljön.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Så här är bestämmelserna gällande tomgångsskörning. (Lokala bestämmelser för att skydda människors hälsa och miljö, 3§) Hämtat från Söderåsens miljöförbund

Tomgångskörning 3§
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut.
Detta gäller inte:
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, tex i trafikkö
2. om motorn hålls igång för att driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-01-25
Nedskräpning vid gymnasieskolan
Läste artikeln i NST/HD angående nedskräpningen mittemot UC //...// Vad
har skolledningen, i samråd med eleverna/deras "språkrör", tidigare försökt genomföra för att få slut på nedskräpningen!? //...//

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Skolan arbetar kontinuerligt med frågor som gäller trivsel och miljö, både i och omkring skolan. En av anledningarna till att problemen har ökat på trottoaren vid Kungsvägen är att vi har jobbat mycket aktivt med att göra skolan till en rökfri miljö för våra elever. Eleverna som röker, och inte har valt att delta i rökavvänjningsprogram via elevhälsan, har därför flyttat ut från skolområdena. Då vi har varit tydliga med att de inte ska röka i närheten av Beringskolan eller där elever från Kungsskolan passerar vår skola på väg till Gyllet så har de samlats i större mängd på andra sidan vägen vid vår entré. Våra lärare och annan personal talar med alla elever och de elever som röker om faror med rökning och om ordningsregler kontinuerligt. Vi städar även för att undvika att en smutsig trottoar inbjuder till att elever (och andra) kastar ytterligare en fimp.

Ytterligare arbete med information och samarbete med eleverna för att förbättra miljön är på gång i skolan i dagarna. Vi tänker bl.a. involvera elever i städningen. Vi hoppas att vi på så vis blir bättre på att nå vårt mål, en ren och helst helt rökfri miljö även utanför skolområdet.
Kristian Lindgren
Rektor Utbildningscentrum