Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Barnkonventionens dag 2017

20 november

Örkelljunga kommun ökar medvetenheten om Barnkonventionen och lyfter fram goda exempel. Under oktober och november belyser vi detta lite extra inom våra kommunala förvaltningar samt med miniföreläsningar och en ljusmanifestation.

Välkommen att delta i våra aktiviteter!

Biblioteket

10:00 Föreläsning om Barnkonventionen
15:00 Föreläsning om Barnkonventionen

Torget i centrala Örkelljunga

17:00 Välkomsttal, Carina Zachau
17:15 Förskolebarnens lyktor tänds
17:30 Elevrådet, UC, läser upp tankar om barnkonventionen
17:45 Kommunen berättar om goda exempel i verksamheten
Familjecentralen är på plats

Under november

Konstutställning i skyltfönster på Storgatan 3

Barnkonventionen har 54 artiklar varav fyra är grundläggande och vägledande principer:

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
• Alla barn har rätt till liv och utveckling.
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 20 november 1989, Sverige
ratificerade 1990. Barnkonventionen är den konvention som flest länder skrivit under. Förslag är framlagt till lagrådet att göra Barnkonventionen till svensk lag 1/1-2020.