Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Ekonomienhet

Ekonomienheten är kommunstyrelsens organ för kommunövergripande ekonomiska frågor. Enheten svarar för sammanställning av budget, uppföljning, delårsbokslut och årsbokslut.

Övergripande ansvar för kommunens ekonomi

Ekonomienheten gör också ekonomiska utredningar och ansvarar för utvecklingen av den ekonomiska styrningen. Vidare svarar enheten för förvaltning av kommunens likvida medel, upplåning samt rådgivning åt kommunledningen och övriga nämnder i frågor av ekonomisk karaktär.

Enheten ansvarar också för registrering och betalning av leverantörsfakturor, registrering av kundfakturor, betalningsbevakning, kravhantering samt kommunens kassatransaktioner.

Personal

Stefan Christensson, Ekonomichef
Tel: 0435-550 65

Anna Lindström, Redovisningschef
Tel: 0435-550 32