Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Samhällsbyggnadsförvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett övergripande ansvar för kommunens planering och utveckling inom gata och park samt frågor som rör detaljplaner och byggnadsärenden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av två avdelningar med inriktning på Plan och Bygg respektive Teknik.

Plan och Bygg

Plan och Bygg ansvarar för en övergripande samhällsplanering och handlägger bygglovsärenden, besiktningar och utsättningar. Vi ansvarar också för framställning och uppdatering av kommunens samtliga kartor samt administrerar och upprättar nya detaljplaner.

Teknik

Teknikavdelningen ansvarar för skötsel, drift, underhåll och nyanläggning av gator och vägar, skogar, parker, lekplatser samt kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Vi administrerar lokala trafikföreskrifter och handlägger ärenden avseende bidrag till enskilda vägar.

Personal

Kristian Swärd, Samhällsbyggnadschef
Tel: 0435-550 36

Siv Brink, Trädgårdsmästare Gata Park
Tel: 0734 - 355448

Tina Huhtala, Enhetschef VA

Lillemor Hjalmarsson, Enhetschef lokalvård
Tel: 0435-550 90

Catharina Arehög, Byggnadsinspektör
Tel:0435-550 17

Maria Månsson Brink, Stadsarkitekt
Tel: 0435-550 19

Ulf Josefsson, Karttekniker (sjukskriven)
Tel: 0435-550 23

Josefine Svensson, Bygglovsassistent
Tel: 0435-551 10

Jerker Widerström, Administratör
Tel: 0435-550 18

Mikael Strömbäck, Mark- och exploateringsingenjör
Tel: 0435-55059

Ann-Margret Karlsson, Lokalvårdare
Tel: 0435-550 61

Jonas Smith, Kart-/GISingenjör
Tel: 0435-550 38

Kontaktuppgifter till Kommunfastigheter