Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Kontaktuppgifter till socialförvaltningen

Socialförvaltningen bistår de kommuninvånare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder behöver hjälp och stöd som ej kan tillgodoses på annat sätt för att klara sin dagliga livsföring. Inom socialförvaltningen finns individ- och familjeomsorgen som ansvarar för stöd riktat till barn och unga, vuxna och öppenvård. Det finns även arbetsmarknadsenhet.

Staben

Jennie Andersson, Socialchef
jennie.andersson@orkelljunga.se, 0435-553 05

Rose-Marie Karlsson, Kvalitetsstrateg (vikarierar som enhetschef på Södergården)
rose-marie.karlsson@orkelljunga.se, 0435-552 73

Susanne Olsson, Utvecklingsstrateg
susanne.olsson@orkelljunga.se, 0435-551 17

Anders Svensson, Nämndssekreterare
anders2.svensson@orkelljunga.se, 0435-550 34

Therese Finn, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
therese.finn@orkelljunga.se, 0435-551 94

Ulla Nilsson, Handläggare bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd samt support Treserva
ulla.nilsson@orkelljunga.se, 070-397 21 27

My Persson, Digitalisering och support Treserva
my.persson@orkelljunga.se, 0435-553 52

Individ- och familjeomsorgen

Johan Lindberg, Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen och LSS-verksamheten
johan.lindberg@orkelljunga.se, 0435-553 37

Patrik Berglin, Enhetschef boendet för ensamkommande barn
patrik.berglin@orkelljunga.se, 0435-552 60

Jan-Olof Andersson, Enhetschef myndighetsärenden
jan-olof.andersson@orkelljunga.se, 0435-553 30

Tina Behrndtz, Samordnare vuxenärenden
tina.behrndtz@orkelljunga.se, 0435-551 42

Jeanette Malmberg, Samordnare öppenvården
jeanette.malmberg@orkelljunga.se, 0435-553 96

Caroline Jonsson, Socialsekreterare barn- och ungdom
caroline.jonsson@orkelljunga.se, 0435-550 33

Sandra Dahl, Socialsekreterare barn och unga
sandra.dahl@orkelljunga.se, 0435-550 49

Manfred Riekwel, Socialsekreterare barn och unga
manfred.riekwel@orkelljunga.se, 0435-550 31

Hava Salijaj, Socialsekreterare barn och unga
hava.salijaj@orkelljunga.se, 0435-551 43

Maria Lysebring, Socialsekreterare barn och unga
maria.lysebring@orkelljunga.se, 0435-553 32

Charlotta Greiff, Socialsekreterare
charlotta.greiff@orkelljunga.se, 0435-553 06

Iona Lindoff, Socialsekreterare
iona.lindoff@orkelljunga.se, 0435-550 35

Åsa Jonsson, Socialsekreterare
asa.c.jonsson@orkelljunga.se, 0435-550 45

Ingrid Zäther, Budget- och skuldrådgivare
ingrid.zather@orkelljunga.se, 0435-550 29

Eva Andersson, Handläggare försörjningsstöd och faderskap
eva.andersson@orkelljunga.se, 0435-550 48

Jonathan Göransson, Socialsekreterare försörjningsstöd
jonathan.goransson@orkelljunga.se, 0435-550 30

Rebecka Straube, Socialsekreterare missbruk
rebecka.straube@orkelljunga.se, 0435-550 43

Henric Manninge, Familjebehandlare inom öppenvården
henric.manninge@orkelljunga.se, 0435-552 66

Björn Ljungdahl, Familjebehandlare inom öppenvården
bjorn.ljungdahl@orkelljunga.se, 0435-550 42

Conny Landgren, Familjebehandlare inom öppenvården
conny.landgren@orkelljunga.se, 0435-551 06

Mats Jönsson, LSS-handläggare
mats.jonsson@orkelljunga.se, 0435-551 15

Emma Nilsson, LSS-handläggare
emma.nilsson@orkelljunga.se, 0435-551 69

Anita Eriksson, Biståndshandläggare
anita.eriksson@orkelljunga.se, 0435-551 30

Rebecca Karlsson, Biståndshandläggare
Rebecca.Karlsson@orkelljunga.se, 0435-550 47

Jenny Regnersen, Biståndshandläggare
jenny.regnersen@orkelljunga.se, 0435-551 74

AnnSofie Lomvall, Anhörigkonsulent
annsofi.lomvall@orkelljunga.se, 0734-355 450

Emma Richardsson, administratör för individ- och familjeomsorgen
emma.richardsson@orkelljunga.se, 0435-550 44

Agneta Olsson, administratör för individ- och familjeomsorgen (25 %)
agneta.olsson@orkelljunga.se, 0705-895 212

Arbetsmarknadsenheten

Magnus Lind, Enhetschef
magnus.lind@orkelljunga.se, 0435-553 09

Kristian Nilsson, Produktionsledare
kristian.nilsson@orkelljunga.se, 0435-553 95

Jenny Hansson, Arbetsmarknadskonsulent
jenny.hansson@orkelljunga.se, 0435-553 94

Dennis Mårtensson, Arbetsmarknadskonsulent
dennis.martensson@orkelljunga.se, 0435-553 36

Rebecka Jeppsson, Arbetsmarknadskonsulent
Rebecka.Jeppsson@orkelljunga.se, 0435-553 02

Matheel Alamiri, Arbetsmarknadskonsulent
Matheel.Alamiri@orkelljunga.se, 0435-553 11

Kommunala hälso- och sjukvården

Cecilia Stewart, Tillförordnad verksamhetschef
cecilia.stewart@orkelljunga.se, 0435-551 09

Äldreomsorgen (hemvården och särskilda boenden)

Madelaine Karlsson, Enhetschef hemvården
madelaine.karlsson@orkelljunga.se, 0435-551 16

Agneta Christensson, Enhetschef hemvården
agneta.christensson@orkelljunga.se, 0435-553 53

Åsa Löfstedt, Enhetschef hemvården
asa.lofstedt@orkelljunga.se, 0435-552 72

Tommy Sundblad, Enhetschef Tallgården
tommy.sundblad@orkelljunga.se, 0435-551 76

Jimmy Larsson, Enhetschef Södergården
jimmy.larsson@orkelljunga.se, 0435-553 51

Rose-Marie Karlsson, Enhetschef Södergården (vikarierande enhetschef)
rose-marie.karlsson@orkelljunga.se, 0435-552 73

Ewa Welander Månsson, Avgiftshandläggare Tallgården
ewa.welandermansson@orkelljunga.se

Marie Svensson, Avgiftshandläggare Södergården
marie.svensson@orkelljunga.se, 0435- 551 20

LSS-verksamheten

Johan Lindberg, Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen och LSS-verksamheten
johan.lindberg@orkelljunga.se, 0435-553 37

Linda Haeggström, Enhetschef LSS-verksamheten
linda.haeggstrom@orkelljunga.se, 0435-553 04

Siv Sivertsson, Enhetschef LSS-verksamheten
siv.sivertsson@orkelljunga.se, 0435-550 51

Ulf Flodin, Arbetsanskaffare, Teamchef
ulf.flodin@orkelljunga.se, 0435-553 07

Annette Eliasson, Assistent LSS-verksamheten
annette.eliasson@orkelljunga.se, 0435-551 71