Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Kontaktuppgifter till socialförvaltningen

Socialförvaltningen bistår de kommuninvånare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder behöver hjälp och stöd som ej kan tillgodoses på annat sätt för att klara sin dagliga livsföring.

Centrala funktioner

Ingela Ström, Förvaltningschef för socialförvaltningen
ingela.strom@orkelljunga.se, 0435-550 69

Johan Lindberg, Biträdande förvaltningschef
johan.lindberg@orkelljunga.se, 0435-553 37

Anders Svensson, Nämndssekreterare
anders2.svensson@orkelljunga.se, 0435-550 34

Ulla Nilsson, Handläggare bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd samt support Treserva
ulla.nilsson@orkelljunga.se, 070-397 21 27

Sandra Olsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (50 % i Örkelljunga, 50 % i Klippan)
sandra.olsson@orkelljunga.se, 0435-551 94

Individ- och familjeomsorgen

Magnus Lind, Verksamhetschef för öppenvården, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och integration
magnus.lind@orkelljunga.se, 0435-553 09

Matilda Hedén, Verksamhetschef för familjecentralen och myndighet exklusive ekonomiskt bistånd
Matilda.Heden@orkelljunga.se, 0435-551 47

Jan Olof Andersson, Enhetschef för myndighetsärenden förutom ekonomiskt bistånd
janolof.andersson@orkelljunga.se, 0435-553 30

Caroline Jonsson, Socialsekreterare barn och unga
caroline.jonsson@orkelljunga.se, 0435-550 33

Ingela Lärkevi, Socialsekreterare barn och unga
ingela.larkevi@orkelljunga.se, 0435-553 35

Therese Tärnfors, Socialsekreterare barn och unga
therese.tarnfors@orkelljunga.se, 0435-550 49

Denise Berendij, Socialsekreterare barn och unga
denise.berendij@orkelljunga.se, 0435-551 43

Viktoria Kronborg, Socialsekreterare barn och unga
viktoria.kronborg@orkelljunga.se, 0435-553 32

Noomi Lundh, Socialsekreterare och handläggare av familjehem för barn och unga
noomi.lundh@orkelljunga.se, 0435-550 35

Åsa Jonsson, Barn- och familjesekreterare
asa.c.jonsson@orkelljunga.se, 0435-550 45

Tina Behrndtz, Socialsekreterare barn och familjehem
tina.lindstrom.behrndtz@orkelljunga.se, 0435-551 42

Manfred Riekwell, Fältsekreterare och socialsekreterare barn och unga
manfred.riekwell@orkelljunga.se, 0435-550 31

Ingrid Zäther, Budget- och skuldrådgivare, samt handläggare försörjningsstöd
ingrid.zather@orkelljunga.se, 0435-550 29

Eva Andersson, Handläggare försörjningsstöd, faderskap och dödsboanmälningar
eva.andersson@orkelljunga.se, 0435-550 48

Jonathan Göransson, Socialsekreterare försörjningsstöd
jonathan.goransson@orkelljunga.se, 0435-550 30

Elin Eliasson, Socialsekreterare missbruk
elin.eliasson@orkelljunga.se, 0435-550 43

Björn Ljungdahl, Familjebehandlare inom öppenvården
bjorn.ljungdahl@orkelljunga.se, 0435-550 42

Conny Landgren, Familjebehandlare inom öppenvården
conny.landgren@orkelljunga.se, 0435-551 06

Ann-Sophie Armerin Kvick, Familjebehandlare inom öppenvården
Ann-Sophie.Armerin.Kvick@orkelljunga.se, 0435-553 96

Madeleine Olofsson, Familjebehandlare inom öppenvården
madeleine.olofsson@orkelljunga.se, 0435-550 42

Åsa Bevenmark, Familjebehandlare inom öppenvården
asa.bevenmark@orkelljunga.se, 0435-552 66

Mats Jönsson, Psykiatrihandläggare
mats.jonsson@orkelljunga.se, 0435-551 15

Emma Nilsson, LSS-handläggare
emma.nilsson@orkelljunga.se, 0435-551 69

Rebecca Karlsson, Biståndshandläggare
Rebecca.Karlsson@orkelljunga.se, 0435-550 47

Jenny Regnersen, Biståndshandläggare
jenny.regnersen@orkelljunga.se, 0435-551 74

Jenny Svensson, Biståndshandläggare
jenny.svensson@orkelljunga.se, 0435-550 46

AnnSofie Lomvall, Anhörigkonsulent
ann-sofie.paulsson.lomvall@orkelljunga.se, 0734-355 450

Enheten för arbetsmarknad och integration

Magnus Lind, Verksamhetschef för öppenvården, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och integration
magnus.lind@orkelljunga.se, 0435-553 09

Dennis Mårtensson, Enhetschef och samordnare
dennis.martensson@orkelljunga.se, 0435-553 36

Kristian Nilsson, Produktionsledare
kristian.nilsson@orkelljunga.se, 0435-553 95

Jenny Hansson, Arbetsmarknadskonsulent
jenny.hansson@orkelljunga.se, 0435-553 94

Nora Zeidan, Arbetsmarknadskonsulent
nora.zeidan@orkelljunga.se, 0435-553 97

Hossam Zidan, Arbetsmarknadskonsulent
hossam.zidan@orkelljunga.se, 0435-553 11

Anna Nettersand, Integrationssamordnare
anna.nettersand@orkelljunga.se, 0435-553 02

Johanna Lindell, Socialsekreterare
johanna.lindell@orkelljunga.se, 0435-552 64

Kommunala hälso- och sjukvården

Cecilia Stewart, Verksamhetschef
cecilia.stewart@orkelljunga.se, 0435-551 09

Äldreomsorgen (hemvården och särskilda boenden)

Madelaine Karlsson, Enhetschef hemvården
madelaine.karlsson@orkelljunga.se, 0435-551 16

Rose-Marie Karlsson, Enhetschef hemvården
rose-marie.karlsson@orkelljunga.se, 0435-552 73

Susanne Olsson, Enhetschef hemvården
susanne.olsson@orkelljunga.se, 0435-551 17

Tommy Sundblad, Enhetschef Tallgården
tommy.sundblad@orkelljunga.se, 0435-551 76

Jimmy Larsson, Enhetschef Södergården
jimmy.larsson@orkelljunga.se, 0435-553 51

Patrik Berglin, Enhetschef Södergården
patrik.berglin@orkelljunga.se, 0435-552 60

Ewa Welander Månsson, Avgiftshandläggare Tallgården
ewa.welandermansson@orkelljunga.se

Marie Svensson, Avgiftshandläggare Södergården
marie.svensson@orkelljunga.se, 0435- 551 20

LSS-verksamheten

Linda Haeggström, Verksamhetschef LSS-verksamheten
linda.haeggstrom@orkelljunga.se, 0435-553 04

Siv Sivertsson, Enhetschef LSS-verksamheten
siv.sivertsson@orkelljunga.se, 0435-550 51

Ulf Flodin, Arbetsanskaffare
ulf.flodin@orkelljunga.se, 0435-553 07