Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Förändrad miljötillsyn i torkans spår

Miljömyndighetens uppdrag är både att granska verksamheter men även att ge råd och stöd.

- Mest miljönytta gör vi just nu genom att fokusera på råd och stöd, säger Ingrid Bornfeldt Persson chef för avdelning mark och miljö på Söderåsens miljöförbund.

Årets extrema torka har inneburit stora problem för många jordbrukare. Miljöförbundet har därför valt att göra vissa omprioriteringar i tillsynen en tid framöver.

Den löpande miljötillsynen på jordbruksföretag kommer att genomföras som planerat, men fokus kommer att ligga på dialog och på att stötta jordbrukarna i en svår situation snarare än på tillsyn av exempelvis olika dokumentationskrav. Genom att finnas på plats ute hos jordbrukarna hoppas Miljöförbundet kunna fungera som ett bollplank, förebygga miljöproblem och medverka till lösningar innan problemen hunnit bli för stora.

För att underlätta ytterligare för dem som drabbats kommer miljöförbundet även under en tid att prioritera andra arbetsuppgifter än uppföljning av förbud satta på enskilda avlopp hos familjer som bedriver ett aktivt jordbruk.

För mer information kontakta Ingrid Bornfeldt Persson, chef för avdelning mark och miljö på Söderåsens miljöförbund på telefon 0435-78 24 86 eller Charlotte Leander förbundschef/miljöchef på Söderåsens miljöförbund på telefon 0435-78 24 20.