Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Örkelljunga i topp när äldre tycker till om äldreomsorg

I Örkelljunga är de flesta äldre nöjda med äldreomsorgen. Det visar en undersökning från Socialstyrelsen. Högst betyg ges av de som bor på särskilda boende där samtliga svarande att de sammantaget är nöjda med sitt äldreboende. För hemtjänsten hamnar bra bemötande från personalen och hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål kommer i topp när det gäller positiva svar.

Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg tycker.

Enkäten skickades till alla personer 65 år och äldre med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende. I Örkelljunga svarade 145 personer på frågor om hemtjänst, 50,3% av de tillfrågade och 30 personer om särskilt boende, vilket är 39,0% av de tillfrågade.

- Det är ett gott betyg för vår verksamhet som kommit fram i undersökningen. Jag gläds speciellt åt de positiva svaren kring vår personal. De är grunden i vår verksamhet som möter våra äldre varje dag. Det vi gör bra ska vi fortsätta med och stärka ännu mer. Sen får vi göra en analys av hur vi ska arbeta vidare med de frågorna där positiva svar är som lägst, säger Jennie Andersson, socialchef i Örkelljunga.

De fem frågor där andelen positiva svar är högst

Särskilt boende

 • Är sammantaget nöjd med äldreboendet
 • Får bra bemötande från personalen
 • Känner förtroende för personalen
 • Känner sig trygg på sitt äldreboende
 • Trivs med sitt rum/sin lägenhet

Hemtjänst

 • Får bra bemötande från personalen
 • Personalen utför sina arbetsuppgifter bra
 • Känner förtroende för personalen
 • Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål
 • Är sammantaget nöjd med hemtjänsten

De fem frågor där andelen positiva svar är lägst

Särskilt boende

 • Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål
 • Besväras inte av ensamhet
 • Har lätt att få träffa läkare vid behov
 • Möjligheterna att komma utomhus är bra
 • Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet

Hemtjänst

 • Besväras inte av ensamhet
 • Kan påverka vid vilka tider man får hjälp
 • Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål
 • Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar
 • Har lätt att få kontakt med personalen vid behov

Hur nöjda är de äldre sammantaget?

Andel positiva svar kring särskilt boende

 • Totalt 100%
  • Kvinnor 100%
  • Män 100%
 • Offentlig regi 100%
 • Enskild regi – för få svarande

Andel positiva svar kring hemtjänst

 • Totalt 93%
  • Kvinnor 90%
  • Män 97%
 • Offentlig regi 93%
 • Enskild regi – för få svarande

För mer information kontakta:

Jennie Andersson, socialchef Telefon: 0435-553 05