Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Hemrehabilitering

En funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder kan påverka dina möjligheter att utföra dagliga aktiviteter.

Du kanske har svårigheter att klara:

 • Dusch och toalettbesök
 • Påklädning
 • Förflyttning
 • Matlagning
 • Att ta dig ut på egen hand
 • Andra dagliga göromål

Stöd vi kan erbjuda är:

 • Råd och tips
 • Träning i dagliga aktiviteter
 • Fysisk träning
 • Översyn av hemmiljön
 • Viss smärtbehandling

Om du är eller har varit sjuk eller skadad, kan hemrehabilitering hjälpa dig tillbaka till ditt dagliga liv. Kommunen har ansvar för hemrehabilitering för personer över 20 år som inte kan ta sig till vårdcentralernas arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnast).

Hur fungerar hemrehabilitering och habilitering?

Rehabilitering innebär att olika funktioner och förmågor tränas upp efter en skada eller sjukdom. Habilitering innebär att den enskilde tränar för att bibehålla eller förbättra en medfödd skada eller sjukdom. Rehabilitering och habilitering kan ske både på sjukhus, mottagning, speciella ”träningsenheter” och hemma. Ibland kan det behövas speciella träningsprogram eller hjälpmedel för att få en så bra rehabilitering/habilitering som möjligt.

Syftet med hemrehabiliteringen är att du genom träning, hjälpmedel och anpassning av din hemmiljö ska kunna hantera din vardag. All rehabilitering är individuell och utgår ifrån ett bedömt behov.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för hemrehabilitering i hemmet. Hemrehabilitering innebär att du får bedömning, behandling, träning och hjälpmedel så att din vardag fungerar så bra som möjligt. Hemrehabilitering utförs av arbetsterapeut, fysioterapeut eller omvårdnadspersonal.

Regionens ansvar

Region Skåne har ansvar för akut och specifik behandling och rehabilitering/habilitering på sjukhus, mottagning/poliklinik och dagrehabilitering. Det är Region Skåne som har huvudansvaret för barnhabiliteringen och vuxenhabiliteringen. 

Efter dina behov

Arbetsterapeut och/eller fysioterapeut besöker dig i ditt hem och gör en bedömning. Tillsammans diskuterar vi svårigheter och möjligheter och vid behov utformar vi en gemensam plan med insatser utifrån dina behov.

Beslutsstöd

Arbetsterapeuternas och fysioterapeuternas arbetssätt utgår från en, av Kommunförbundet Skåne framtagen arbetsmodell, så kallad beslutsstödsmodell.

Beslutsstödsmodellen säkerställer att du:

 • får en likvärdig och korrekt bedömning och åtgärd
 • blir delaktig i bedömningen och uppföljningen
 • bedömer nyttan med insats
 • får en likvärdig och korrekt bedömning och åtgärd

Vad jag kan förvänta mig

Exempel på insatser som vi kan hjälpa dig med i hemmet är:

 • gångträning inom- och utomhus
 • specifik träning t.ex muskel- och ledrörlighet efter fraktur
 • förflyttningar, t.ex att komma i och ur säng
 • träning för att klara din dagliga hygien, att klä av och klä på dig samt toalettbestyr
 • utprovning och träning av tekniska hjälpmedel
 • bostadsanpassning