Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

MAS kvalitetshandbok för god och säker vård

MAS-handboken innehåller riktlinjer för hälso- och sjukvård som medicinskt ansvarig sjuksköterska skapat utifrån gällande föreskrifter och lagar. Riktlinjerna i MAS-handboken gäller lokalt för Örkelljunga kommun. Syftet är att öka patientsäkerheten.

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering Örkelljunga kommunPDF - anvisning

Avikelse Svensk Doslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rutin vid anmälan enligt Lex MariaPDF

Delegering av hälso- och sjukvård

Delegering av Hälso- och sjukvårdsuppgifterPDF

Webbutbildning jobba säkert med läkemedel inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbutbildning äldre med diabeteslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demens

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demens ABC är en webbutbildning som riktar sig till personal inom vård och omsorg och som är baserad på Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demens ABC plus webbutbildning är riktad till olika målgrupper för att bland annat att sprida kunskap och erfarenhet om hur man genom god vård och omsorg kan minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsens meddelandeblad om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BPSD-registerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diabetes

Vårdprogram äldre och diabetes. För dig som arbetar inom vårdboende och hemsjukvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokumentation

DokumentationPDF - anvisning

Journalanteckning på papperPDF

Vid driftsstopp i TreservaPDF

Dödsfall

Dödsfall - anvisningPDF

Egenvårdsbedömning

Regional rutin för egenvårdsbedömningPDF

Förebygga fallolyckor

Film om att förhindra fallolyckor bland äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Balans- och styrkeprogram för att minska risken för fallPDF

Tips och råd för att förhindra fallolyckorPDF

Hundar i vård och omsorg

Hundar i vård- och omsorgPDF - anvisning

ID-kontroll

ID-kontroll PDF- anvisning

Kost och nutrition

Kost och nutritionPDF - anvisning

Nutritionspärmen i Region Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdhandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Loggkontroll

MAS Handbok loggkontrollPDF

Loggkontroll HSLPDF

Loggkontroll social dokumentationPDF

Loggkontroll NPÖPDF

Läkemedelshantering

Läkemedelshantering - anvisningPDF

Förvaring, märkning, lagring och användningstider för läkemedelPDF

Rutin cytostatika-hantering i hemsjukvårdenPDF

Instruktionsfilmer för läkemedel som administreras av vårdpersonal och för produkter som handhas av patienterna självalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Palliativ vård

Gemensam rutin nordvästra Skåne för delegering över vårdgivargräns ASIH och kommunPDF

Delegeringen från arbetsterapeut för patient inskriven i palliativ vård och ASIHPDF

Delegeringen från sjuksköterska för patient inskriven i palliativ vård och ASIHPDF

Delegeringen från fysioterapeut/sjukgymnast för patient inskriven i palliativ vård och PDF

ASIHPDF

Etiska riktlinjer för hjärt- och lungräddningPDF

Palliation ABC är en webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Palliationspraktikan är ett utbildningsmaterial, baserat på Socialstyrelsens kunskapsstöd, nationella riktlinjer och fakta från Svenska Palliativregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om samverkan vid utskrivning och samordnad individuell plan (SIP)

Styrdokument för 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samtycke

SamtyckePDF

Sekretess

Översikt om sekretess i vårdhandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senior Alert

Vad är Senior Alert?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till dig som är senior/närståendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rutiner för samtycke, utträde och utdrag ur Senior Alertlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stickskador

StickskadorPDF - anvisning

Suicidrisk

Rutin vid suicidriskPDF

Systematiskt kvalitetsarbete

Webbutbildning för att förebygga fallolyckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SBAR - kommunicera strukturerat i vårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tandvårdsinformation från Region Skåne

Tandvårdsinformation på Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – meddelandebladPDF

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården samt tandvården

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Den här webbplatsen tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården.

Vårdhygien

Checklista hygienrutinerPDF

Hantering av hjälpmedel vårdhygienska riktlinjer i kommunal vård och omsorgPDF

Hepatit APDF

Hepatit BPDF

Hepatit CPDF

Hepatit EPDF

HIVPDF

HygienkontraktPDF

Hygienrond egenkontrollPDF

Influensa - vårdrutiner inom öppenvårdPDF

Influensa - vårdhygieniska riktlinjer i kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för Clostridium DifficilePDF

Riktlinjer för Virusorsakad gastroenterit (magsjuka)PDF

Riktlinjer för Mulitresistenta bakterierPDF

Riktlinjer för hantering av hjälpmedelPDF

Riktlinjer perifier venkateter, bytesfrekvenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SalmonellainfektionPDF

Självskattning av basala hygienrutinerPDF

Tuberkulos - information om smittrisker på arbetsplats eller boendePDF

Vankomycinresistenta enterokocker (VRE)PDF

VårdhygienPDF - anvisning

Vårdhygienska riktlinjer för skabbPDF

Webbutbildning om basala hygienrutiner och vårdhygienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värmebölja/höga temperaturer

Råd vid värmebölja till personal inom vård och omsorgPDF

Råd till legitimerad personal vid värmeböljaPDF

Broschyr för att hantera värmeböljorPDF

Film om värmeböljorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster