Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

MAS kvalitetshandbok för god och säker vård

MAS-handboken innehåller riktlinjer för hälso- och sjukvård som medicinskt ansvarig sjuksköterska skapat utifrån gällande föreskrifter och lagar. Riktlinjerna i MAS-handboken gäller lokalt för Örkelljunga kommun. Syftet är att öka patientsäkerheten.

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering Örkelljunga kommunPDF - anvisning
Avikelse Svensk Doslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Rutin vid anmälan enligt Lex MariaPDF

Delegering av hälso- och sjukvård

Delegering av Hälso- och sjukvårdsuppgifterPDF
Webbutbildning jobba säkert med läkemedel inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbutbildning äldre med diabeteslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diabetes

Vårdprogram äldre och diabetes. För dig som arbetar inom vårdboende och hemsjukvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokumentation

DokumentationPDF - anvisning
Journalanteckning på papperPDF
Vid driftsstopp i TreservaPDF

Dödsfall

DödsfallPDF - anvisning

Egenvårdsbedömning

Regional rutin för egenvårdsbedömningPDF

Hundar i vård och omsorg

Hundar i vård- och omsorgPDF - anvisning

ID-kontroll

ID-kontroll PDF- anvisning

Kost och nutrition

Kost och nutritionPDF - anvisning
Nutritionspärmen i Region Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vårdhandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Loggkontroll

MAS Handbok loggkontrollPDF
Loggkontroll HSLPDF
Loggkontroll social dokumentationPDF
Loggkontroll NPÖPDF

Läkemedelshantering

Läkemedelshantering - anvisningPDF
Förvaring, märkning, lagring och användningstider för läkemedelPDF
Rutin cytostatika-hantering i hemsjukvårdenPDF
Instruktionsfilmer för läkemedel som administreras av vårdpersonal och för produkter som handhas av patienterna självalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Palliativ vård

Gemensam rutin nordvästra Skåne för delegering över vårdgivargräns ASIH och kommunPDF
Delegeringen från arbetsterapeut för patient inskriven i palliativ vård och ASIHPDF
Delegeringen från sjuksköterska för patient inskriven i palliativ vård och ASIHPDF
Delegeringen från fysioterapeut/sjukgymnast för patient inskriven i palliativ vård och ASIHPDFEtiska riktlinjer för hjärt- och lungräddningPDF

Information om samverkan vid utskrivning och samordnad individuell plan (SIP)

Styrdokument för 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samtycke

SamtyckePDF

Stickskador

StickskadorPDF - anvisning

Suicidrisk

Rutin vid suicidriskPDF

Systematiskt kvalitetsarbete

Webbutbildning för att förebygga fallolyckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tandvårdsinformation från Region Skåne

Tandvårdsinformation på Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – meddelandebladPDF

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården samt tandvården

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Den här webbplatsen tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården.

Vårdhygien

Checklista hygienrutinerPDF
Hantering av hjälpmedel vårdhygienska riktlinjer i kommunal vård och omsorgPDF
Hepatit APDF
Hepatit BPDF
Hepatit CPDF
Hepatit EPDF
HIVPDF
HygienkontraktPDF
Hygienrond egenkontrollPDF
Influensa - vårdrutiner inom öppenvårdPDF
Influensa - vårdhygieniska riktlinjer i kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Riktlinjer för Clostridium DifficilePDF
Riktlinjer för Virusorsakad gastroenterit (magsjuka)PDF
Riktlinjer för Mulitresistenta bakterierPDF
Riktlinjer för hantering av hjälpmedelPDF
Riktlinjer perifier venkateter, bytesfrekvenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SalmonellainfektionPDF
Självskattning av basala hygienrutinerPDF
Tuberkulos - information om smittrisker på arbetsplats eller boendePDF
Vankomycinresistenta enterokocker (VRE)PDF
VårdhygienPDF - anvisning
Vårdhygienska riktlinjer för skabbPDF
Webbutbildning om basala hygienrutiner och vårdhygienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster