Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

MAS kvalitetshandbok för god och säker vård

Anvisning gäller för:

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering Örkelljunga kommunPDF - anvisning
Avikelse Svensk Doslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Rutin vid anmälan enligt Lex MariaPDF

Delegering av hälso- och sjukvård

Delegering av Hälso- och sjukvårdsuppgifterPDF
Webbutbildning jobba säkert med läkemedel inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbutbildning äldre med diabeteslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diabetes

Vårdprogram äldre och diabetes. För dig som arbetar inom vårdboende och hemsjukvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokumentation

DokumentationPDF - anvisning
Journalanteckning på papperPDF
Vid driftsstopp i TreservaPDF

Dödsfall

DödsfallPDF - anvisning

Egenvårdsbedömning

Regional rutin för egenvårdsbedömningPDF

Hundar i vård och omsorg

Hundar i vård- och omsorgPDF - anvisning

ID-kontroll

ID-kontroll PDF- anvisning

Kost och nutrition

Kost och nutritionPDF - anvisning
Nutritionspärmen i Region Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vårdhandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Loggkontroll

MAS Handbok loggkontrollPDF
Loggkontroll HSLPDF
Loggkontroll social dokumentationPDF
Loggkontroll NPÖPDF

Läkemedelshantering

Läkemedelshantering - anvisningPDF
Förvaring, märkning, lagring och användningstider för läkemedelPDF
Rutin cytostatika-hantering i hemsjukvårdenPDF

Palliativ vård

Gemensam rutin nordvästra Skåne för delegering över vårdgivargräns ASIH och kommunPDF
Delegeringen från arbetsterapeut för patient inskriven i palliativ vård och ASIHPDF
Delegeringen från sjuksköterska för patient inskriven i palliativ vård och ASIHPDF
Delegeringen från fysioterapeut/sjukgymnast för patient inskriven i palliativ vård och ASIHPDF

Samordnad vårdplanering

Samordnad VårdplaneringPDF
Rutin SVPLPDF
Rutin SIPPDF
SIP-mall skrivbarPDF

Samtycke

SamtyckePDF

Stickskador

StickskadorPDF - anvisning

Suicidrisk

Rutin vid suicidriskPDF

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – meddelandebladPDF

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården samt tandvården

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Den här webbplatsen tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården.

Vårdhygien

Checklista hygienrutinerPDF
Grundläggande vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hantering av hjälpmedel vårdhygienska riktlinjer i kommunal vård och omsorgPDF
Hepatit A - patientinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hepatit B - patientinformation (länk saknas för tillfället)
Hepatit C - patientinformationPDF
HIV - patientinformation (länk saknas för tillfället)
HygienkontraktPDF
Hygienrond egenkontrollPDF
Riktlinjer för Clostridium DifficilePDF
Riktlinjer för Virusorsakad gastroenterit (magsjuka)PDF
Riktlinjer för Mulitresistenta bakterierPDF
Riktlinjer för hantering av hjälpmedelPDF
Riktlinjer perifier venkateter, bytesfrekvenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Salmonella - patientinformation (länk saknas för tillfället)
Självskattning av basala hygienrutinerPDF
Tuberkulos - patientinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
VårdhygienPDF - anvisning
Vårdhygienska riktlinjer för skabbPDF