Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

ENA Mentorskap

Projektet ENA – Etableringen av Nyanlända på Arbetsmarknaden – är ett nyskapande projekt i Örkelljunga som drivs av arbetsmarknadsenheten. Projektet har som mål att med ett innovativt arbetssätt etablera nyanlända på arbetsmarknaden. Socialförvaltningen söker nu mentorer med erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden för att ge sitt stöd åt nyanlända som är på väg in i arbetslivet. Mentorskapsprojektet drivs av socialförvaltningens Individ- och familjeomsorgsenheten i samarbete med Arbetsmarknadsenheten. Mentorskapet kommer pågå under ett år med start i oktober.

Din roll som mentor kommer innebära att du är en hjälpande hand och är tillgänglig för en fika eller en pratstund med din adept. Du ska även kunna svara på enklare frågor om den svenska arbetsmarknaden - vad förväntas från arbetsgivare? Vilka oskrivna regler finns på en arbetsmarknad? Vad är viktigt att tänka på? Du och din adept får själva bestämma hur ofta ni träffas.

Mentorskapsmöten

Under projektets gång kommer det hållas fem så kallade mentorskapsmöten. Detta kommer bli lite större sammankomster där vi träffas för att umgås och diskutera intressanta och relevanta ämnen, lära känna varandra och äta något gott. Nedan ger vi förslag på ämnen att diskutera men som inte är bestämda. Känner ni att ni har förslag på ämnen som ni gärna vill ta upp så kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra.

Den 30 november kl 17:00-19:00, i Örkelljungasalen i kommunhuset  bjuder vi in till det första mötet i mentorskapsprojektet. På detta möte kommer såväl mentorer, adepter och representanter från arbetsmarknadsenheten samt representanter från socialförvaltningens integrationsteam  få möjlighet att lära känna varandra och få en introduktion till projektet ENA (etablering av nyanlända på på arbetsmarknaden).

Denna kväll kommer vi att gå igenom upplägget för året och andra praktiska frågor som kan vara av intresse. Vi kommer även att hålla en diskussion kring vad vi vill uppnå med mentorskapet och vilka förväntningar samt förhoppningar som vi och ni har.
Både mentorer och adepter kommer under denna diskussion ha möjlighet att påverka utformningen av projektet. Integrationsteamet, som är ansvariga för mentorskapet, kommer sedan att upprätta ett dokument med utgångspunkt i diskussionen som sedan kommer att användas i utvärderingen och uppföljning mentorskapet. Under kvällen bjuder vi på mat, dryck och fika.

Den 25 januari klockan 17:00-19:00 kommer det andra av sammanlagt fem mentorskapsmöten hållas. Även denna gång samlas vi i Örkelljungasalen i kommunhuset. Denna kväll kommer vi att inleda med en gruppdiskussion om hur mentorerna har upplevt och upplever den svenska arbetsmarknaden. Vilka sociala koder och oskrivna regler finns det? Vilka skillnader finns det mellan svensk arbetsmarknad och arbetsmarknader i de länder som adepterna kommer ifrån? Efter den inledande diskussionen bjuder vi på mat, dryck och fika. Under och efter maten kommer vi att fortsätta diskussionen i par eller mindre grupper.

Den 22 mars klockan 17:00-19:00 hålls det tredje mötet i mentorskapet.
Även denna gång träffas vi i Örkelljungasalen i kommunhuset. Förslagsvis har vi tänkt att vi under denna kväll diskuterar hur svensk arbetsmarknad ser ut för kvinnor idag och hur synen på kvinnors arbete har förändrats under de senaste decennierna till att vi i idag strävar efter en mer jämlik arbetsmarknad. Hur skiljer sig svensk arbetskultur från andra länder? Som vanligt bjuder vi på mat, dryck och fika.

Den 31 maj klockan 17:00-19:00 hålls det fjärde och sista mötet i mentorskapet innan sommaren. Sommaren har då förhoppningsvis kommit till Örkelljunga och vi träffas i så fall utomhus. Om vädret inte tillåter kommer vi istället att träffas inomhus i Örkelljungasalen. Förutom att äta något gott så ger detta möte oss även tillfället att kort summera hur mentorskapet har fungerat under de första sex månaderna. Som vanligt kommer vi även att diskutera ett relevant ämne, förslagsvis på hur samhället i Sverige ser på familj och arbete, strävan efter att män och kvinnor tar lika ansvar i hemmet och i barnuppfostran. Hur skiljer sig detta från andra länder?

Den 30 augusti klockan 17:00-19:00 arrangerar vi det femte och avslutande mötet för mentorskapsprojektet. Förhoppningsvis är det möjligt att träffas någonstans utomhus, om inte träffas vi på kommunhuset i Örkelljungasalen. Fokus på detta möte kommer bli utvärdering av mentorskapsprojektet. Kvällen avrundas med mat, dryck och fika.

(Observera att dessa datum och tider kan komma att ändras.)

Mentorskapsträffar

Café Sackeus på Storgatan 15 har erbjudit sig att öppna dörrarna till mentorskapsträffar under tio lördagar fram till sommaren. Mentorskapsträffarna kommer vara tillfällen då mentorer och adepter kan träffas över en kostnadsfri fika i form av kaffe/te och kaka. Dessa tillfällen är till för er att kunna umgås och ha trevligt tillsammans utan att det finns någon förbestämt ämne eller struktur. Precis som mentorskapsmötena är mentorskapsträffarna frivilliga, men vi hoppas att ni kommer så ofta ni kan!

Mentorskapsträffarna på Café Sackeus börjar den 20 januari och kommer ha öppet ojämna veckor fram till den 9 juni med avbrott för påsk och Kristi himmelsfärd. Datumen som Café Sackeus har öppet för mentorskapsträffar blir då: 20/1, 3/2, 17/2, 3/3, 17/3, 14/4, 28/4, 26/5 och den 9/6. Café Sackeus har öppet från klockan 11:00-14:00 och kaffe och fika är kostnadsfritt för mentorer och adepter. Ni är varmt välkomna till att bjuda med andra, men dessa måste då bekosta sin egen fika.

 

Kontakt

Mentorskap

Annette Mårtensson, ansvarig för mentorskapsprojektet, Flyktingsamordnare
Tel: 0435-553 12

Agnetha Lange, administratör för individ- och familjeomsorgen
Tel: 0435-553 06

Projektet ENA

Magnus Lind, Enhetschef Arbetsmarknadsenheten

Dennis Mårtensson, Arbetsmarknadskonsulent