Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Planprogram Ejdern Norra - Örkelljunga centrum

Mitt i Örkelljunga centrum finns kvarteret Ejdern, som sedan början av 2000-talet har exploaterats för bostäder och centrumändamål. Planläggning och exploatering har skett söderifrån och nu behöver nytt planarbete inledas för att centrum ska bli helt och vidare exploatering möjliggöras.

Arbetet med framtagandet av planprogram för Ejdern Norra inleds med en insamlingsfas där kommunen samlar in synpunkter från medborgare, myndigheter, föreningar med mera. De inkomna synpunkterna kommer att användas för att utvecka förslaget till planprogram.

Efter insamlingsfasen startar processen med att ta fram ett förslag till planprogram. Förslaget kommer att ställas ut till samråd och allmänheten får då möjlighet att lämna synpunkter på det framtagna förslaget. Kommunen kommer sedan att bearbeta de inkomna synpunkterna och revidera förslaget innan det godkänns av Örkelljungas kommunfullmäktige.

Tack för era synpunkter!

Vi har nu samlat in synpunkter via kartan och därmed påbörjar vi framtagandet av samrådshandlingar. Samrådshandlingarna kommer att publiceras på denna sida.

Bild som föreställer Örkelljunga centrum.