Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Mina synpunkter 2015

Här kan du läsa ett urval av de synpunkter som kommer in via Kommunportal24.

2015-10-25
Offentliga toaletter
Iordningställ dessa efter skadegörelsen. Ser många som tvingas uträtta sina behov utanför.
6 veckor ej acceptabelt.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Ny toalettstol är beställd, men på grund av problem hos tillverkaren kan denna levereras tidigast under vecka 51.
Stefan Andersson
Kommunfastigheter

2015-10-12
Sotning
Läste i tidningen idag att inte " vår" sotare skall fortsätta sot i kommunen .10 st arbetslösa, var får de jobb ?,när här inte finns några, att få. Det är snart inte några Örkelljunga företag som arbetar i kommunen, bara utifrån. SKALL VI INTE VÄRNA OM VÅRA EGNA? I FÖRSTAHAND? Blir det billigare att ta in andra ? medan våra egna sitter på bänkarna vid coop? Där sitter och ligger det tillräckligt många ändå. Mycket besviken kommuninvånare

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Räddningstjänstförbundet har gjort en upphandling och utvärderat såväl pris som kvalitet. Därefter görs en tilldelning till företaget som bäst uppfyller kriterierna. Det var tyvärr inte LJ Sot. Vi har i upphandlingen gjort det möjligt att lämna anbud endast på en av kommunerna eller samtliga.
Carina Zachau
Kommunalråd

2015-10-09
Utbildningscentralen
Hej! Då det är rast så står folk och röker,kaffe,läsk på andra sidan av Kungsvägen,sedan
kastas skräpet bakom muren till fastighetsägaren,detta borde inte förekomma.Är det inte
förbjudet att kasta skräp på allmän plats,om cigarettrester kastas bakom muren i torra löv
kan allting hända,blir inte de rastande upplysta om detta

Svar direkt
Hej! Vi är medvetna om att flera elever, vuxna och ungdomar, spenderar rasterna vid Kungsvägen. Många röker och lämnar skräp efter sig. Vi har gått ut med information till eleverna och städar dagligen även på andra sidan vägen, från UMC sett. Ungdomarna arbetar vi särskilt med att få till att sluta röka. Du/Ni är alltid välkomna till skolan och mig för att diskutera lösningar.
Kristian Lindgren
Rektor Utbildningscentrum

2015-09-26
Eldning
Många eldar ute i brasor eller i eldkorgar med sur ved i villakvarteren( även efter mörkrets
inbrott)kanske det är dax att skicka ut ett flygblad med vilka regler som gäller eftersom inte
alla tycks veta vad som gäller med eldning. Tack för mig

Svar direkt
Hej! Det är Söderåsens Miljöförbund du ska vända dig till med denna typ av fråga. Du når dem på info@smfo.se. Jag skickade din fråga vidare till dem och fick följande svar:
"Vedeldning är en vanlig orsak till klagomål och kan ge problem med luftvägsinfektioner, dålig lukt, sot och nedsmutsning. Personer med astma och viss allergi är mer känsliga för rökgaser. Besvären inomhus blir ofta mer märkbara i bostäder med fläktstyrd ventilation och luftintag på ett enda ställe. Den som eldar har fullt ansvar för att folk i omgivningen inte störs av eldningen. För att få elda i befintlig eldstad ska den uppfylla kraven på säkerhet och bra förbränning med låga utsläpp. Bränslet ska vara torr ved av bra kvalitet och får inte vara avfallsmaterial.
Du som störs av eldningen bör i första hand kontakta den som eldar och påtala besvären. Om detta inte hjälper går det bra att kontakta Söderåsens miljöförbund, som börjar med att informera eldaren om inkommet klagomål."

Hanna Hoang Armbäck
Kommunikatör

2015-10-07
Hastighet
Hej! Det är bra med hastighetskontrollen vid landisbanan men det hade varit bra om hade varit en grön gubbe in mot centrum istället.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vi håller fullständigt med dig, displayen hade gjort mer nytta åt andra hållet. Vi har precis fått denna display, och den sitter bara på Bangatan nu ett litet tag framöver. Tavlorna är flyttbara, och vi kommer att montera dem i Skånes Fagerhult inom kort.
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-10-07
Hallandsvägens östra sida
Hej! Det är stoppförbud på västra sidan, varför inte på östra sidan också undrar jag!!!

2015-10-06
Stoppförbud hallandsvägen västra delen
Varför är det förbud att stanna fordon,vid butikerna.blommor,pizza,färg,frisör för besök. vid bankautomaten helt ok,för att inte hindra räddningstjänsten och uppmaning för parkering på p-platsen,även mittför brandstationen men där får man tydligen stanna under Kulidalen,hindrar man då inte utryckning.

Svar direkt på de två ovanstående synpunkterna om Hallandsvägen
Tack för era synpunkter. För det första så är skylten fel, det ska vara parkeringsförbudsskylt. Skylten byts ut under dagen. Hallandsvägen är en huvudled, och på en huvudled får man inte parkera. Skylten är egentligen bara ett förtydligande av vilka trafikregler som gäller på en huvudled.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-10-07
Kulturdagen
Hej! Det var ett trevligt och bra arrangemang i dalen med fantastiska körer och otrolig solist Frida Engström samt att sponsorer hjälper till,tyvärr var publiken fåtaliga. Fikavagnen hade flyttats så att sponsorernas skyltar syntes bara till hälften,har dessa halverats? Den nya ordf. i kultur o fritidsnämden kunde preecenterats sig denna dag.

Svar direkt
Hej, Kul att du tyckte om arrangemanget. Placeringen av vagnen var endast knuten till vart det i detta sammanhang var lättast att temporärt ställa upp den. När sommararrangemangen genomförs placeras den permanent och med mera omsorg för att alla sponsorer skall synas. Det borde vi givetvis ha tagit hänsyn till även denna gång. När det gäller presentation av den nya ordföranden i Kultur- & Fritidsnämnden så kommer jag att framföra åsikten till ordföranden och hoppas att vi kan hitta ett annat sammanhang där hon kan visa upp sig.
Andreas Meimermondt
Förvaltningschef Kultur- och Fritid

2015-10-01
Närradion
Hej senaste KF gick ej att höta i radion! Går det att sända som en repris på lokalradion MVH/ledsen åhörare utan KF

Svar direkt
Hej! Tyvärr hade Närradion problem med sändningen i måndags. Vi undersöker felet och hoppas att det blir löst till nästa sammanträde. Vill du se sammanträdet från i måndags så finns det att titta på i vårt mediearkiv. Om radion är nere under sammanträdet så sänds även fullmäktige live på kommunens webbplats.
Hanna Hoang Armbäck
Kommunikatör

2015-09-30
Ejdern
Så fint det blev här nere efter det ni klippt och rensat här bland annat vid bäcken runt Ejdern, begriper bara inte varför det inte snyggats till på gångbroarna växer vilt vid räcken samt att träet på räckena inte fixat's till när dom ändå höll på här nere! Bor själv här och trivs jätte bra här på Ejder och Örkelljunga!

Svar direkt
Hej, tack för synpunkten, vi har helt enkelt glömt bort det så jag tackar för påminnelsen.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-09-09
GC-vägen till Åsljunga
När skall ni plocka bort avsågade grenar som ligger i kanten och en del även ut på "vägbanan"? De är både i vägen och ser väldigt tråkigt ut!

Svar direkt
Tack för synpunkten, uppstädning efter höjdröjningen pågår fortlöpande på gång och cykelvägen sträckan Eket till Yxenhult.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-08-12
Grönadalsvägen Örkelljunga
Vad gäller kring Grönadalsvägen i Örkelljunga. Nu står det skylt med återvändsgata från
Vedbyvägen och en skylt med privat väg. Innebar inte beslutet i mark och miljödomstolen
att allmänheten hade tillgång till nämnda väg?

Svar direkt
Grönadalsvägen är numera i enskild fastighetsägares ägo, och eftersom det finns andra körmöjligheter att nå fastigheterna bakom via Ringkullavägen, så är Grönadalsvägen nu inte tillgänglig för allmän genomfart. I övrigt gäller allemansrätten.
Fredrika Klevborn
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-08-12
Utsmyckning
Det görs och har gjorts mycket för att det ska vara trevligt och vackert i Örkelljunga.
Pricken över allt skulle va om det gjordes ett belyst springvatten i Prästsjön.

Svar direkt
Tack för din synpunkt och tack för du tycker det är fint i Örkelljunga kommun!
Men några planer på ett springvatten i Prästsjön finns inte i dagsläget.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-08-17
Skrot
På parkeringen mellan Skånes Värsjö och Åsljunga står sen länga en gammal husvagn och där ligga en massa sopor och skräpar ner ! Vem ansvarar för at forsla bort detta

Svar direkt
Tack för din fullt förståeliga synpunkt!
Det är trafikverkets väg och därmed deras ansvar att få bort husvagnen. Vi har kontaktat trafikverket och bett dom skynda på bortforslingen.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-08-10
Trädfällning i Skånes Fagerhult
Varför sågar ni ner al träd vid Junexvallen ? Tänker ni plantera nya ???? Chockerande att få syn på snart finns ingen träd kvar !!!!

Svar direkt
Tack för synpunkten, avverkningen är gjord enligt skogsbruksplanen och återplantering kommer att ske.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-08-08
Mammas Vik
Varma sommardagar är det många besökare vid vår vackra badplats. Abborrleden lockar också många. Men tyvärr finns det skönhetsfläckar. Man mötts av överfylla papperskorgar och en toalett som inte städas alltför ofta. Samma skräp ligger kvar på golvet flera dagar i sträck och toapapper saknas. Synd på en sådan pärla.

Svar direkt
Tack för synpunkten, vi städar toaletten och tömmer papperskorgar en gång i början av veckan och en i slutet.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-07-29
Abborraleden utomhusgym
Beskrivning häcklöpning lossnat och försvunnit. Bänk för dam, lyft för bred över axlarna vilket gör att det är svårt att lyfta utan att skada sig på bänken. Såga den smalare?

Svar direkt
Hej, tack för synpunkten. Där finns inga "dam och herr" redskap utan de är till för alla, gymmet är besiktigat och godkänt dvs. vi kan inte gå in och ändra något.
Siv Brink
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-07-30
Boende i Skånes Fagerhult
Ni skickade ut et erbjudande om boende på Solgården för 55+ men man får inte använda hissen detta är jo väldig märkligt !! Undrar om ni har ingått avtal med invandrarverket och har tänkt er at vi skall få ännu flera invandrare till byn ? Tacksam för svar !

Svar direkt
Hej! Anledningen till att hissen inte kan användas är att den är placerad i den administrativa avdelningen i byggnaden, där bland annat sjuksköterskor har kontor. Denna del av byggnaden får inte användas av privatpersoner på grund av sekretess.
Amanda Cederholm
Kommunledningsförvaltningen

Replik
Saknar svar på min andre fråga om asylcenter på solgården !

Svar direkt
Det finns inga planer på ett asylcenter/flyktingboende på Solgården.
Amanda Cederholm
Kommunledningsförvaltnigen

2015-07-23
Idioter som racar dygnet runt
Idioter som racar dygnet runt i byn och på hallandsvägen vad är polisen eller civilpoliser eller lite amerikanska poliser och dold kamera en dag kommer hända dödsolycka oskyldig bli påkörd men polisen verka inte vilja förhindra detta kör på banan är tufft men inte på vägen oskyldig drabbas

Svar direkt
Hej! Vi skickar vidare synpunkten till Polisen som har ansvaret för att lagar och regler efterföljs. 
Peter Andreasson 
Kommunchef

2015-07-25
Grenar som växer ut över trottoaren
Hej!! Det växer grenar över trottoaren på fastigheten //... //. Detta medför att man får gå ut på körbanan för att passera.

Svar direkt
Hej, tack för synpunkten. Vi har lagt ett informationsblad ang. utskjutande växtlighet i husägarens postlåda. 

Siv Brink 
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-07-22
Jämna ut gräsytan nere vid utegymmet vid Mammas Vik
Hej, Det har blivit en väldigt fin plats nere vid Mammas vik med badplats, grillplatser, ute
gym/lekplats och Abborraleden. Här samlas nu människor i alla åldrar vilket är mycket glädjande. För att göra detta område ännu bättre skulle man kunna jämna ut och så riktigt gräs på den sluttande gräsyta som finns vid utegymmet. Detta skulle skapa en yta för alla att spela brännboll/fotboll/kasta frisbee mm. Skulle vara snabbt och lätt att skapa och kostar inte mycket att genomföra. Skulle ge oss en badplats av mycket hög standard och locka ännu fler barn/ungdomar till denna härliga oas. Tack på förhand!

Svar direkt
Hej och tack för din synpunkt. Vi tar dina tankar med oss till budget- och planeringsarbetet inför kommande år.

Kristian Swärd
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-07-20
Motionslingan i Dalen
Det är dags att slå gräset vid sidan om slingan. Bänkarna behöver tvättas och som det ser ut dag syns de nästan inte i det höga gräset!

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Arbetet pågår för fullt.

Siv Brink 
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-07-10
Skötsel
Det ser risigt ut längst gångstigen mellan Lillhalen och ingången till nya kyrkogården (kapellet). Dessutom är trottoaren mellan Kungsvägen och nya kyrkogården (mitt emot simhallen) dålig med genomväxta rötter och ogräs.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vi ska titta på detta.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-07-06
Asylboende i gamla malmgrens bageri
Jag tycker det är otroligt dåligt dessa barn på asylboende i Örkelljunga leker på andra uppfart och trädgårdar även om man är hemma eller inte eller bortrest grannar tack och lov har koll de misshandlar slår med pinnar på katterna i området trots man säger till så fattar de inte vi varit kontakt med personen som har detta hus men de gör inget örkelljunga kommun gör inget. Svenska barn skulle väl inte bete sig så här kan ni inte ta kontakt med de så hör får det inte gå till eller skiter ni fullständigt i detta också Örkelljunga kommun.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vid denna typ av händelser uppmanar vi allmänheten att anmäla detta till polismyndigheten.

Kristian Swärd
Samhällsbyggnadschef

2015-07-04
Tillstånd gällande grillning
Hej, svårt att hitta på hemsida föreskrifter för tillstånd att grilla, för villaägare eller för besökare i kommunen. Jag behöver idag ta reda på om tillstånd finns och för vilka platser.Tidigare var lättare att hitta på webbsidan.

Svar direkt
Hej, information om eldning fanns på vår tidigare webbplats och återfinns numera under Säkerhet och beredskap/Eldningsförbud. Grillning får ske på villatomter eller på särskilt iordningställda platser i naturen för grillning även under brandriskvärde 4-E, se förklaring under länken ovan.
Elinor Franzén
Webbredaktör

2015-07-02
E-fakturor
Snygg modern hemsida! Nu har vi blivit lite modernare i Örkelljunga. Forts. följer? När kommer ni att övergå till e-fakturor på VA-avgifter, Fjärrvärme m.m.?

Svar direkt
Roligt att du uppskattar vår nya webbplats! Gällande e-fakturor jobbar vi fortfarande på att hitta en lösning för detta.

Gitte Pedersen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-06-28
Trafik
Skolgatan är enkelriktad i en riktning vilket innebär att man som cyklist får en stor omväg
om man inte väljer att promenera förbi skylten och sedan lagligt cykla igen. Mitt förslag är
att det blir tillåtet, med en tilläggskylt att cykla. Likaså vägen förbi församlingshemmet, låt
den vara tillåten för cyklar alltid.

Svar direkt
De trafikregler som råder på de två aktuella gatorna som ni nämner i er synpunkt, har noggrant tagits fram i samråd med både skolan, föräldragrupp samt polisen för att se till att trafiksituationen runt skolan ska bli så trafiksäkert som möjligt för skolbarnen. Vi har haft ett nytt möte i dessa frågor under juni månad 2015 för att se hur det fungerar runt skolan i dag.  Vi kommer inte att ändra något i trafikreglerna som råder i dagsläget, utan vi kommer att titta på dessa frågor igen längre fram.
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadschef

2015-06-29
Parkbänkar
Hej 29/6 13,30 passerade coop och såg att samtliga 3 parkbänkar var upptagna av div. typer
som ha upp med div drycker det ger väl inget positivt syn på Örkelljunga är det inte sup
förbud i centrum eller vi skall kanske sitta där när vi tar en fredagsgrogg drickandet måste
väl vara tillåtet för alla eller är det bara vissa som har detta tillstånd , hade besök från
utlandet dom var förvånade och inte alls imponerade av detta, det förekommer även i deras
land men där finnes polis som åtgärdar detta

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Det är inte tillåtet att dricka alkohol på allmän plats. Vad som är allmän plats regleras i Örkelljunga kommuns ordningsstagda. Vi anmäler till polisen och är tacksamma om även kommuninvånare gör det samma.
Det är polisen uppdrag och uppgift att tillse att vår ordningsstadga efterlevs.

Carina Zachau
Kommunalråd

2015-06-13
Stor risk för olyckor
I korsningen där Träskomakaregatan ansluter till Hallandsvägen har sikten blivit nästan
obefintlig. Citykyrkan har byggt ett trädeck som skymmer sikten norrut. Det finns där
också en cykelbana (nedförsbacke) där cyklande rustar rätt över i sin färd nedför. Vid ett
flertal tillfällen har kollision varit nära. Var vänlig åtgärda INNAN olyckan är framme.
OBS! Jag har i och för sig inget emot Citykyrkans trädeck som är både estetiskt gjort och
välbyggt. MEN - det går kanske att lösa på något bra sätt ändå.

Svar direkt
Motivet för bygglovet var att åstadkomma en attraktiv uteplats för en uteservering vid Hallandsvägen. När det finns människor på uteserveringen blir den ganska ödsliga Hallandsvägen  befolkad. En befolkad gata blir trevligare och mera attraktiv för folk att röra sig utmed. Den nya träkonstruktionen försämrar inte trafiksäkerheten. Sikten åt vänster där bilar och cyklar kommer nära utfarten är starkt begränsad idag. När du rullar fram med bilen idag så ser du trafiken åt höger före du ser trafiken från vänster. Därför försämras inte trafiksituationen jämfört med innan. Du måste köra ända fram till Hallandsvägen för att få full koll på trafiksituationen före du kan köra ut. Att stanna helt i korsningen gör trafiken säkrare än om du inte stannar i korsningen.
Didrik Weber
Vik. stadsarkitekt

2015-06-18
Webbkameror
Hej! Saknar webbkamerorna på er nya fina sida.

Svar direkt
Den teknik som använts på tidigare webbkameror behöver förnyas. Vi har därför valt att även se över placeringarna av kamerorna för att istället ge medborgarna möjlighet att följa aktuella projekt som tex byggnationen av Allhallen.
Elinor Franzén
Webbredaktör

2015-06-16
Synpunkter
Måste man numera logga in för at läsa synpunkter ??

Svar direkt
Nej, dina synpukter hanteras på samma sätt som tidigare och svaren finns att läsa på denna sida. Precis som tidigare har du möjlighet att lämna synpunkter anonymt eller som inloggad via vår e-tjänster.
Hanna Hoang Armbäck
Kommunikatör

2015-06-07
Trafikfara
Cyklister som susar nerför kyrkbacken fr Hässleholmsvägen till gamla Sågverkstomten, där det numera finns fordonstrafik, riskerat att kollidera med andra fordon! Förslag: sätt upp spegel, trafikmärken företräde etc innan det händer en olycka. Massor av skolbarn som cyklar där dagligen!

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vi ska titta på en lösning under sommaren.
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsenheten

2015-06-09
Skånes Fagerhult
Varför fungerar inte springvattnet i parken?

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Ett elfel för styrningen av fontänen är orsaken. Material är beställt, och fontänen kommer förhoppningsvis igång snart igen.
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsenheten

2015-05-19
Eldning
Undrar bara hur reglerna är kring det här med eldning i tätbebyggt område?

Svar direkt
Det är Söderåsens Miljöförbund som hanterar sådana ärende. Du når dom på telefon 0435-78 24 70.
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsenheten

2015-05-20
Skjutbanan i Svinstorp
Hur kan det vara möjligt att skjutbanan i Svinstorp får användas i den omfattning som sker? Omfattningen av skjutningar på banan är ibland sju dagar i veckan och långt ut på kvällen. (21.00) Lördag som söndag spelar ingen roll! Sedan stora delar av skogsområdet gallrades ut för några år sedan och när vinden ligger mot Vemmentorp är ljudet väldigt irriterande! Inte minst om man har en hund som är skotträdd! Förslag: Begränsa och gör krav på tillstånd och schemalagda skjutningar så att man vet när det ska skjutas!

Svar direkt
Tack för ditt förslag. Skytteklubben är ingen kommunal verksamhet, men vi undersöker förutsättningarna för att eventuellt införa begränsningar för användandet av skjutbanan och ska inleda en dialog med jaktskytteklubben. Kortsiktigt uppmanar vi dig att söka samverkan med klubben på 0435-460 888 för att få inblick i vilka tider de avser att ha verksamhet på banan.
Andreas Meimermondt
Kultur- och fritidschef

2015-05-16
Riksettanrallyt
Vill tacka för ett trevligt riksettanrally. Men undrar var för alla inte fick någon så kallad nr plåt? Vi var en hel del som starta i Markaryd som blev utan. Fick höra sedan att där fans handlare i Örkelljunga som hade delat ut kassar med nr plåtar i till folk som ej deltog. Och ej ens ägde någon veteranbil. Känns ej rätt skulle väl varit endast till dem som deltog i rallyt.

Svar direkt
Hej! Vad roligt att ni uppskattade rallyt. De sk nummerplåtarna och kassarna blev en succé. Eftersom rallyt bygger på frivilligt deltagande och det inte finns någon anmälan är det så klart svårt att veta hur många ”nummerplåtar” vi skulle tillverka. Nu vet vi att det blev deltagarrekord och att dessa inte räckte till. De som delades ut i Örkelljunga ska ha varit till de Örkelljungabilar som fanns på plats. Om även andra har fått beklagar vi detta. Vi kommer att trycka upp nya och b la skicka till Christin och Olle i Markaryd så dessa kan delas ut till de som tråkigt nog blev utan. Detta tar ett tag men vi återkommer. Under tiden går det också bra att maila mig med person och adress så tar även jag ansvar för att skyltar kommer till de som inte fick.
Krister Persson
Näringslivs- och turistchef

2015-05-17
Stängd?
Inga inlägg/frågor på en hel månad! Har ni stängt denna kontaktmöjlighet?

Svar direkt
Nej denna kontaktväg stängs aldrig. Ibland får vi helt enkelt inte in några frågor eller synpunkter.
Hanna Hoang Armbäck
Kommunikatör

2015-04-17
Gator och vägar och sly
Norra infarten ner till kungsvägen behöver ny asfalt det är ynkligt att ni inte ser över era gator och vägar i sk Fagerhult.Även vi här uppe betalar skatt..Och när har ni tänkt att ta bort allt sly som ni var och klippte ner i vintras?????Runt våra gator och vägar.

Svar direkt
Kungsvägen, från gamla E4:an och vidare ut mot Hishult är Trafikverkets väg. Och därmed är det deras ansvar att underhålla denna väg.
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsenheten

2015-04-17
Örkelljungadagarna 2015
Hej! Det har kommit till min kännedom en del av innehållet i årets Öa dagar. Jag bara undrar, till VAD ger Öa kommun de 250 000 kr som ÖVK fått för att arrangera dessa dagar!? Det är det magraste mest patetiska upplägg jag någonsin sett på över 10 år! Hockey VM?? Stigs musik ska spela på lördagskvällen, men herregud!! Det är ju löjligt! Vilket dragplåster.... Jag hoppas verkligen Ni på Kommunen har NÅGOT att säga till om och GÖR det!!

Svar direkt
Hej och tack för dina synpunkter rörande Örkelljungadagarna. Örkelljunga Volleybollklubb erhåller 250 000 kr som driftsbidrag för att arrangera Örkelljunga dagarna. Dessa medel ska täcka allt som behövs från personal, vakter, festtält, artister o.s.v. Självklart är syftet att ÖVK ska genomföra ett uppskattat och bra arrangemang. Respektive års arrangemang redovisas noga till kommunen för att vi ska få en överblick över vad vi får för dessa medel. Vårt syfte är inte att detaljstyra upplägg, innehåll, artister etc. Däremot analyserar vi varje års arrangemang både ekonomiskt och framför allt vad Örkelljungaborna får för upplevelse. Det är i allas intresse att arrangemanget blir bra.
Krister Persson
Näringslivs- och turistchef

2015-04-16
Svenska stadsnät
Skyltar om vem som tecknat intresse för fibernät upplyser numera presumtiva tjuvar var intressanta nätverk finns att stjäla. Finns tillstånd för dessa skyltar???? Skall vi också markera andra olikheter mellan hushållen i kvarteren. Oliktänkande synpunkt.

Svar direkt
Det är det privata bredbandsbolaget Svenska Stadsnät AB som har placerat ut skyltarna för att stimulera intresset att ansluta sig till det nya fibernätet. Något särskilt tillstånd krävs inte förutsatt att fastighetsägaren tillåter placeringen. Kommunen ser positivt på möjligheten för våra medborgare och företagare att få tillgång till höghastighetsnät och de fördelar som det innebär med snabbare Internet, billigare telefoni och TV. Vi vill helt enkelt att de som bor i vår kommun också skall få samma möjligheter som de som bor i större städer när det gäller den nya tekniken. Vi hoppas att ni också tar chansen och anmäler ert intresse för bredband. Läs mer på: http://svenskastadsnat.se/kommuner/orkelljunga Länk till annan webbplats.
Leif Kristensson
Kommunledningsförvaltningen

2015-04-15
Vart tog bredbandet vägen?
I samband med anslutninge till Örkelljungas fjärrvärmenät fick nog de flesta in ett extra rör till huset. Det hette då att det var avsett för den datafibertråd som skulle ersätta det tillfälliga sisalsnöret som kom ut ur röret i källaren. Nu har vi kommit till 2015 och snöret är kvar och erjudande om fiberuppkoppling har lyst med sin frånvaro. Hur blir det? Går utbyggnaden i bokstavsordning - jag då blir vi väl sist.

Svar direkt
Hej!Det är Svenska Stadsnät AB som äger stadsnätet och intresseförfrågan samt övrig information kan fås via: http://svenskastadsnat.se/kommuner/orkelljunga Länk till annan webbplats.
Leif Kristensson
Kommunledningsförvaltningen

2015-04-13
vägar och gator i sk fagerhult
Är det nu meningen att husägarna själva skall sopa gatorna på kungsvägen?????

Svar direkt
Misstänker att det är Kungsvägen mellan Gamla E4:an och ut mot Hishult ni menar. Det är trafikverkets väg, och deras entreprenör som ska sköta driften av denna.
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsenheten

2015-04-11
Bil i rondellen
Hur länge ska det få stå en bil i rondellen på Granliden? Bilen har däck utan luft, ingen ratt, reg.skyltar saknas, bilen står ivägen m.m.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vi ska snarast försöka hitta ägaren så att bilen kommer bort.
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsenheten

2015-03-19
Riksettan rallyt
Hur har ni tänkt Att där skall få plats ca 500 veteran bilar på Ejdern? Måste bli trångt. Plus att där nog kommer några veteran lastbilar med släp 24 meters. Det går ju inte att packa dem hur mycket som helst då ägarna är rädda om sina bilar. Är inga vanliga svenson bilar ni skall parkera där. Bör vara minst 2 meter mellan bilarna så de ej blir skadade av nyfikna besökare med barn vagnar mm.

Svar direkt
Huvuddelen av bilarna kommer att få plats på Ejdern, men vi har också andra intilliggande ytor i centrum som kommer att vara utställningsplats denna dag. Vi räknar med en yta på 4 x 6 meter för en standardbil, vidare så har vi parkeringar både för lastbilar och motorcyklar.
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsenheten

2015-03-17
Iordningsställande av marker på Ejdern
Bättre sent en aldrig och fint blev det, nu frågan: vad ska det bli utav denna förbättring av dom tomma tomterna här på Ejdern är det bara för alla bilarna som ska komma eller/om så är fallet undrar man varför det inte har snyggats till innan, vi har bara bott här på Ejdern snart åtta år, är det så viktigt med bilarna efter som det gick så snabbt och inga långa år att fixa! I bland undrar man och i bland går det undan, men som sagt fint blev det! Ska bli kul och intressant med alla dessa fina bilar i lilla Örkelljunga! Bara att önska Lycka till!

Svar direkt
Visst är det så att den utlösande faktorn att göra det markarbete som vårt gatukontor nu gjort är Riksettan och bilarna. Vi kunde ha haft bilarna på Ejdern genom att göra ett enklare markarbete, men har valt ett lite större för att det även efter bilarna skall bli jämnare och bättre ytor för att området ska glädja och komma till nytta för invånarna. Vår tanke är att så gräs på dessa ytor för att få en trevligare boendemiljö tills ytorna en gång blir bebyggda.
Krister Persson
Näringslivs- och turistchef

Replik 2015-03-18
det var trevligt att ni ska så gräs på dessa ytor, kommer säkert att lysa upp hela Ejdern och se mer ombonat ut, det ser vi framemot!

2015-03-17
Nytt landmärke
Var hittar jag information om kommunens nya landmärke som ska uppföras vid Skåneporten?

Svar direkt
Informationen är borttagen från sidan eftersom den inte längre är aktuell. Trafikverket har motsatt sig kommunens förslag och därmed har ett politiskt beslut fattats att inte genomföra projektet.
Elinor Franzén
Webbredaktör

Replik 2015-03-18
Innebär ditt svar att landmärket inte kommer att uppföras på någon plats i kommunen?

Svar direkt
Precis. Trafikverket medger ingen tillåtelse att sätta upp landmärket på någon plats i kommunen.
Elinor Franzén
Webbredaktör

Replik 2015-03-19
I vilket protokoll kan jag läsa om det politiska beslutet "att inte genomföra projektet"?

Svar direkt
Du kan hitta beslutet om landmärket på sidan 22 i protokollet från Kommunstyrelsen från 2013-12-04.
Hanna Hoang Armbäck
Kommunikatör

2015-03-03
Abborraleden
Bilkörning på den nyanlagda Abborraleden. Kreativa bilförare hittar alltid nya vägar. Vid promenad på leden fanns 4 bilar parkerade nere vid grillplatsen närmast campingen. Man kör vägen upp mot villa Saga (denna kan man inte blockera med stenblock), men sedan genar man i skogsbacken och når leden. Här behövs stenbumlingar. Likaså rundar man stenen när man kommer från roddstadion. Måste åtgärdas snarast innan vi får ett bilproblem på stigen. Observera att det var inte bara bilburen ungdom.

Svar direkt
Tack för din uppmärksamhet. Vi ska snarast försöka åtgärda problemet.
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsenheten

2015-03-04
Skräpig tomt
Får man samla hur mycket skräp och skrotbilar som helst på en tomt? //...// är en populär promenadrunda men det ser för tråkigt ut //...//

Svar direkt
Tack för din upplysningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att göra ett besök på adressen under veckan.
Ingvar Persson
Byggnadsinspektör

2015-03-04
Varför publicerar ni inte alla synpunkter?
Hej, Varför publicerar ni inte samtliga synpunkter samt svaren på dessa?

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Som det står på sidan så publicerar vi endast det som är av allmänt intresse. Även om alla synpunkter inte publiceras på denna sida så vidarebefordras de alltid till berörd personal och kommunen tar del av synpunkten. Många av synpunkterna som kommer in är synpunkter och upplysningar som t.ex. trasig gatubelysning, och de skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen så att de åtgärdar problemet.
Hanna Hoang Armbäck
Kommunikatör

2015-02-23
Vattenavgifter
Va-taxan för 2014 finns på hemsidan, MEN hur är VA-taxan för 2015!!??

Svar direkt
Tack för att du uppmärksammande detta. Jag har nu uppdaterat informationen på sidan om VA-taxan så att den är aktuell för 2015.
Hanna Hoang Armbäck
Kommunikatör

2015-02-11
Invandrare till Örkelljunga - javisst
Vi var allt för många som läste kommunalrådets förfäran över flyktingmottagandet. - men kan det inte också innebära något positivt för vår "lilla" kommun? Alla som kommer hit handlar också i kommunens alla butiker. Det kommer också säket lite bidrag till kommunen - någonstans ifrån. De "kriminella" företagarna som hyr ut till dessa människor - ja de kanske till och med kommer att betala en del skall till kommunen. Upp med hakan och va lite positiv - de som hittills har kommit har ju mest varit ett exotiskt inslag i vårt
samhälle.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Min grundinställning är att kommunerna ska hjälpa till med flyktingmottagande. Det handlar om människor som flyr från krig. Jag är negativ till oseriösa fastighetsägare som enbart tänker på ersättningen från Migrationsverket. De vill få så många personer som möjligt att bo i deras anläggning och det innebär att 3-4 personer får bo i samma rum. Den aktuelle fastighetsägaren är dessutom inte bosatt i kommunen. Mottagande av asylsökande flyktingar innebär inte några bidrag till kommunen. Det är enbart en affär mellan fastighetsägare och Migrationsverket.
Carina Zachau
Kommunalråd

2015-02-04
Lyckstaberg
Just nu i vintertid går det uppfatta vad som är Lyckstaberg. På våren sommaren och hösten är kullen/berget helt överväxt och utmärker sig inte. Det borde Lyckstaberg göra med tanke på dess historia och betydelse för Örkelljungas framväxt. Röj och rensa bland träd och buskar-visa berget. En liten insats med stor betydelse.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. "Lyckstaberg" ingår i pinnåområdet, och röjnings och gallrings insatser får inte göras här. Enbart gran ska tas bort. Det finns en politiskt sammansatt arbetsgrupp, "Pinnågruppen", som beslutar om vissa frågor gällande detta område. Jag tar med mig din synpunkt till dem.
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsenheten

2015-02-01
Hål i gång- och cykelväg
Bjärabyggevägen från E 4 -Snaphanealleen. Der er så store huller et er ca 50 cm diameter og ca. 10-15 dyb, nu sne så det er svårt at se alle hul så er det farligt at gå på denne gang-cykelväg

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vi ska åtgärda detta snarast när väderleken tillåter.
Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsenheten

2015-01-27
Simhallen
Är riktigt trött på att kvinnliga lärare går in i herrarnas omklädningsrum och duschrum //...//

Svar direkt
Vi kommer ta upp din synpunkt med berörd personal för att förstå vad som hänt samt ta reda på vilka regler som idag finns för lärarna och anställda i simhallen.
Ingela Ström
Utbildningschef

2015-01-27
Flyktingförläggning
Åsljungagården skulle bli flyktingförläggning varför skrivs det inget om det

Svar direkt
Tack för synpunkten. Vi har inte fått någon ytterligare information från Migrationsverket och vet inte mer än att företaget har fått en tilldelning i den offentliga upphandlingen.
Carina Zachau
Kommunalråd

2015-01-26
Är denna sida stängd?
Jag ser inga synpunkter - och inga svar - på nästan en månad. Har medborgarna valt att tiga 2015? Eller är det ingen som har tid att svara?

Svar direkt
Hej! Det har inte hunnit komma in så många synpunkter här sedan årsskiftet. Vi publicerar det som är av allmänt intresse. Även om alla synpunkter inte publiceras på denna sida så vidarebefordras de alltid till berörd personal och kommunen tar del av synpunkten. Om du klickar på fliken "Mina synpunkter 2014" så ser du några nya synpunkter som inkom i december, men som är publicerade i början av januari. Så oroa dig inte för att din synpunkt inte kommer fram!
Hanna Hoang Armbäck
Kommunikatör

2015-01-01
Fyrverkerier
Varför finns det inget förbud mot fyrverkerier i kommunen? Med tanke på all skada fyrverkerier och smällare gör borde det förbjudas helt, eller åtminstone alltid utom på nyårsafton. Jag skulle önska att det förbjöds helt men att kommunen eller någon förening ställer till med något vackert på nyår. Bortsprängda fingrar, händer och ögon. Bränder. Sprängda postlådor och annan egendom. Förtvivlade hysteriska tamdjur (med ägare) och även vilda djur. Barn och onyktra som hanterar smällare och raketer på fullkomligt ansvarslöst och livsfarligt sätt. För att inte tala om all nedskräpning och alla tungmetaller och gifter som släpps ut i naturen. Är detta verkligen ok, dygnet runt, året runt?

Svar direkt
Tack för alla synpunkter om fyrverkerier. Vi är medvetna om de besvär som allt smällande innebär för våra medborgare och framför allt för våra djur. Jag har valt att bifoga en paragraf från vår lokala ordningsstadga som är antagen av kommunfullmäktige och godkänd av Länsstyrelsen. §12 Med fyrverkeri avses explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen, avger ljus- och ljudeffekter och är avsedda för nöjesändamål. För att en fyrverkeripjäs skall få hanteras krävs att den godkänts av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Så kallade smällare, vars huvudsakliga syfte är att avge knall, är inte godkända av MSB. Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får användas utan polismyndighetens tillstånd på nyårsafton från kl 16.00 och fram till kl. 04.00 på nyårsdagen och får endast hanteras av dem som har fyllt 18 år. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter. Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får inte, utöver undantag för tid som anges ovan, användas på offentlig plats utan polismyndighets tillstånd. Är det någon som bryter mot lokala ordningsstadgan så uppmanas allmänheten att anmäla det till polismyndigheten.
Carina Zachau
Kommunstyrelse ordf.