Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Mina synpunkter 2017

Här kan du läsa ett urval av de synpunkter som kommit in till kommunen under 2017.

2017-12-20

Utvecklingsplan Utbildningsförvaltningen

Varför ligger utvecklingsplan "från bra till bäst" kvar på skolans webbplats? Är den inte slopad?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt! Utbildningsförvaltningens Utvecklingsplan ”Från bra till bäst” gäller fram till den 31 december 2017, därefter upphör den att gälla och kommer också tas bort från kommunens hemsida. Det pågår för närvarande ett kommunövergripande arbete med att utarbeta en ny målstyrningsmodell, vilken kommer gälla även för utbildningsförvaltningen framöver. Mer information kommer att kommuniceras ut om denna!

Matilda Hedén
Elevhälsochef
Utbildningsförvaltningen

2017-12-18

Gatubelysning i Tockarp

Tacksam om ni kan åtgärda gatubelysningen i Tockarp, flera lampor som inte tänds.

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Samtliga lampor i Tockarp ska bytas efter nyår. I Skånes Fagerhult och Eket ska samtliga ljuskällor bytas i början på 2018.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-11-29

Frågor om om asfaltering

Har förmånen att vara bosatt på Öringstigen sen ett år tillbaka
Har sett att ni jobbat med omasfaltering av GC-vägar + ny belysning i närområdet
Mycket uppskattat!
Vi har även väldigt fint utformad gatubelysning här i området
Fantastiska omgivningar med Hjälmsjön, Abborraleden, Pinnåområdet mm på nära håll
Har dock lite frågor om vägnätet i området, såvitt jag kan se och förstå har det aldrig blivit lagt någon asfalttopp på varken Karpstigen, Forellstigen, Öringstigen eller Sutarestigen. Endast AG ?
Finns slutlig asfaltering i planerna för 2018 ?
Har även hört lösa rykten om att det finns planer på att brygga om alt. flytta Bruksvägen för att underlätta mötande trafik, vet inte om det är korrekt ?
Är både för och nackdelar med att vägen är smal Minskar hastigheten men kan vara irriterande då man många gånger får möte och tvingas stanna och släppa förbi
Har ni övervägt att istället förbjuda genomfart mellan Hässleholmsvägen och Smålandsvägen ?Tror att en hel del trafik är genomfartstrafik Dock är det som vanligt osäkert om folk i allmänhet bryr sig om skyltarna eller man gör som man är van vid...
Tacksam för info om era eventuella planer för kommande år !

Svar direkt:

Tack för din synpunkt.
Lite beroende på hur arbetet med vattenledningarna på äldre gator går så finns det en plan  att år 2018 att asfaltera toppbeläggning i de nya bostadsområdena som är färdig byggda, bland annat på de gator som du nämner.
Trafiksituationen som finns på Bruksvägen är är vi väl medvetna om. I det kommande planarbetet med nytt bostadsområde på Bruket, kommer detta att tas hänsyn till.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-11-07

Frågor om byggnation på Ejdern

På Ejdern byggs nu ännu fler och det bra men för boende och området så är det för lite plats till gästparkering och för barn att leka på. VAd görs det åt dessa ändamål som skulle förbättra områdets trivsel.

Svar direkt:

Hej och tack för din synpunkt angående kvarteret Ejdern.
Under tiden som området håller på att färdigställas med bostäder kommer de allmäna ytorna att vara som de är idag. I nästa skede kommer byggatorna förvandlas till mer estetiskt tilltalande ytor med plattor och ny asfalt.

Vad gäller parkeringsplatser så skall dessa tillgodoses på tomtmark, detta gäller även om fastighetsägaren vill etablera en lekplats.

Kommunal lekplats finns i närheten på torgytan mellan Bangatan och Stockholmsvägen (terrassen), samt en större på Gamla torg.

Kristian Swärd
Samhällsbyggndaschef

2017-11-16

Anmälan gällande asfaltering

Kom cyklande nerför Tyge Krabbes väg mot reningsverket och någon har grävt bort asfalten i gatan där man går och cyklar utan någon form av Utmärkning. Väntar bara på någon ska skada sig. Fixa detta omgående!!!!!!

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. Har pratat med de som utför arbetet åt oss, att de måste markera oasfalterade ytor. Jag bad dom att göra detta omgående på Tyge Krabbes Väg och svaret som jag fick var att de skulle åtgärd detta omdelbart.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-11-08
Nedladdning på iPads
Jag tycker inte det är rätt att barnen inte kan ladda ner saker på sina ipads längre , skamligt ! Ni ger barnen ett ansvar . Tänk dom som inte har råd med mobiler och har bara sin iPad ! Borde inte alla vara lyckliga?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. De iPads som eleverna i Örkelljungas grundskolor lånar av sin skola är menade att användas som ett arbetsredskap i skolarbetet, både i skolan och i hemmet. Enligt gällande avtal får elever och vårdnadshavare enbart installera appar och tillägg som godkänts av elevens lärare eller kommunens IT-tekniker. Det är därmed inte fritt för barnen att ladda ner något enbart för privat bruk. Grundskolan har inte möjlighet att kompensera för elevernas behov av privata mobiltelefoner. Det nu gällande avtalet finns i sin helhet på sidan för Grundskola, under "Relaterade länkar."

Karin Sagnia
Förvaltningsassistent, Utbildningsförvaltningen   
 

2017-10-26
Angående parkeringar i Örkelljunga

ni lyckades ju bra med parkeringsvakten som kör runt i villakvarteren och sätter böter på en massa löjliga saker men det är väl lätt att plocka pengar på villaägarna men i centrum händer inget norrelid,åsbogatan är ibland omöjlgit att svänga upp på från stockholmsvägen parkerar ända fram till korsningen framför örkelljungalivs är det fri parkering hur som helst
även på handikapp - parkeringen det är rent löligt att detta får fortsätta det finnes ju en polis mitt emot men dom tycks inte kunna lämna sin lugna vrå och göra någonting framför bokhandelen är det 2 timmars parkering , där kan bilar håla 5-6 timmar ibland hela dygn är det så svårt att i detta
lilla centrum att ha lite ordning

Svar direkt:

Tack för din synpunkt. För att skapa ordning och att få en kontroll av att lokala parkeringsstadgar följs har kommunen valt att anlita ett bolag för att sköta parkeringsövervakningen. Dennes uppgift är att verka i hela kommunen, både i villakvarter och i centrala delar, på oregelbundna tider och dagar. Fokus på arbetet ska göras i de centrala delarna, där mest problem finns, men parkeringsvakten ska även kontrollera fordon i villaområden.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-10-23
Breddning av trottoar?

Cyklister använder trottoaren utefter Bangatan från Ågatan och österut, Trottoaren är på sina ställen smal och det blir allt så ofta konflikter mellan gående och cyklister då cyklisterna förväntar sig att gående skall hoppa åt sidan när de kommer. Kan man bredda trottoaren eller markera en del av vägen som cykelväg?

Svar direkt:
Hej, tack för din synpunkt. I dagsläget finns inga beslutade åtgärder för att bredda trottoaren, eller att göra cykelfält på gatan. Det går en anpassad gång och cykelväg på gamla banvallen parallellt med Bangatan. Förhoppningen är att cyklisterna använder denna, det är det nog många som gör, men dock inte alla.
Men det är faktiskt så
att det är förbjudet enligt trafikförordningen att cykla på en trottoar.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-09-28
Ändrat programutbud på gymnasieskolan
Jag vill bara dela med mig om hur tråkigt jag tycker det är att ni ens funderar på att lägga ner hundgymnasiet. //...// När detta kom ut i tidningen i förra veckan så var det många elever som blev förvånade och ledsna. //...// en elev som just nu går i 2.an som blev väldigt knäckt.//...//
Hon har flyttat 6 timmar från sin familj för att gå på denna skolan. //...// har startat ett nytt liv här i Skåne och fått många kompisar//...// hon är orolig för att flytta hem igen då hon måste lämna sina kompisar och allt hon fått uppleva här och hon vet inte var hon skulle byta till för skola.

Svar direkt:
Hej!Utbildningsnämnden har fattat beslut om en utveckling av gymnasieverksamheten i kommunens regi utifrån en stor översyn som har gjorts av Utbildningsförvaltningen och rektor på skolan. Beslutet innebär att vi inför läsåret 2018/19 kommer att starta en gymnasieskola med ett nytt programutbud.
Att utbudet består av färre program än idag innebär att vi kommer att ha möjlighet att utveckla de program vi erbjuder. Vi vill kunna erbjuda de utbildningar som eleverna i Örkelljunga söker. Vi vill också värna och utveckla de särskilda styrkor som vår gymnasieskola har; vår lärartäthet, våra internationella utbyten och möjligheter att arbeta med skoluppgifter utanför själva skolan.
Beslutet i utbildningsnämnden innebär att en plan för förändringen tas fram. I arbetet med att förverkliga det nya gymnasiet kommer elever, vårdnadshavare, personal och andra intressenter att involveras.
Vi förstår att beslutet kan väcka oro. För att minska risken kommer vi att publicera ny information så snart vi kan. Rektor och lärare på skolan finns till hands både för de som känner nyfikenhet och/eller oro.

Med vänliga hälsningar
Kristian Lindgren, rektor Utbildningscentrum

2017-09-24
Lärare i tyska på Kungsskolan
Avsaknaden av behörig lärare i tyska på Kungsskolan!
Jag skulle vilja veta när ovanstående kommer att lösas? Jag vill veta om, och hur eleverna hinner och kan läsa in det dom missat fram till nu? Jag vill veta hur deras betyg kommer att bedömas? Jag har även skrivit till biträdande rektor men ej fått svar. Emotser svar omgående då detta är väldigt brådskande!

Svar direkt:
Hej! Vi har under läsårets första veckor haft en svår situation när det gäller tyskan. Nu har vi fått in under de senaste veckorna en kille som heter Patrik som har det ena spåret. Han är inte legitimerad men har en kompetens i ämnet och är där på alla lektioner vilket ger en trygghet. När det gäller det andra spåret  så har Sebastian Giese årskurs 9. Det är den gruppen han haft tidigare.
Rekrytera legitimerade lärare i tyska är svårt. Vi har haft tjänster ute och kommer att lägga ut dem igen. Det utbildas ca två lärare på våra lärarhögskolor i Sverige i ämnet. Så konkurrensen är stenhård.
När det gäller att ta igen timmar är det svårt. Vi har inte fler timmar på skolan.
Eleverna kommer att bedömas efter de kunskapskrav som finns i Lgr 11. Vi kommer att stötta de icke legitimerade lärarna på bästa sätt när det gäller betygssättning och bedömning.

Med vänlig hälsning
Martin Johansson, rektor Kungsskolan

2017-09-05
Hemvårdens bilar
Hej,
Undrar vem som är ansvarig för hemtjänstens bilar? Möter dessa med jämna mellanrum runt om i kommunen med släckt belysning på tidpunkter eller vid förhållanden då det är enligt lag förbjudet att framföra fordon med så kallat varselljus enbart. När mörkret faller och enbart varselljus används blir de mer eller mindre omöjliga att hinna upptäckas i god tid, speciellt när de går på elmotorn som är tyst. Man kan tycka att föraren borde reagera på att denne inte ser något i mörkret? Skulle det ske en olycka där hemtjänstens(kommunens) bil är på något sätt inblandad och har framförts på ett icke lagligt sätt är jag mycket tveksam till att försäkringsbolaget ställer sig villigt till reparationer? Körde imorse bakom en av kommunens bil, Regnr XXXXXX, där endast ett(1) av tre bromsljus fungerade! Jag som skattebetalare ställer mig mycket ovillig till att bidra med pengar som i slutändan skall behöva gå till reparationer som är relaterade till olyckor där inte försäkringsbolaget inte går in pga att kommunens anställda inte kan hantera bilen korrekt avseende belysning eller att böter skrivs ut pga eftersatt fordonsunderhåll. Det finns andra utrustningsnivåer på Toyota-bilar där belysningen tänds och släcks automatiskt eller där bilen varnar varje gång vid start att någon lampa är trasig. Sedan är det mycket bra att hemtjänst finns för de som behöver den! Det är inget att orda om men lär personalen hur bilarna fungerar och varför.

Svar direkt:
Hej! Tack för synpunkten. Medarbetare i hemtjänsten ska följa gällande lagar vid framförande av fordon. Det ingår alltid att se över att bilens lampor fungerar, däck är ok mm. Har tagit upp punkterna på arbetsplatsträffar med personal, så alla ska vara medvetna om sitt ansvar. Nämnda bil är lamporna åtgärdade på.

Madelaine Karlsson, verksamhetschef hemvården

2017-08-19
Busshållplats vid golfbanan Woodlands
Hej jag vill att ni på kommunen ska arbeta för att gamla busshållplatsen vid golfbanan i eket ska vara en hållplats för linjen mellan Helsingborg och Örkelljunga igen. Detta vill jag för att både unga och gamla som inte har bil ska kunna använda vår fantastiska golfbana vi har i kommunen. Tänk er själva ett barn på 11/12 år som skulle vilja spela lite golf men inte kan bli skjutsad av sina föräldrar skulle ni då tycka att det är rimligt att barnet ska gå långt på 70vägen genom eket och bort till golfbanan?

Då tänker ni att barnet kan cykla? Men det är väldigt krångligt att cykla med sin golfutrustning på ryggen. Dessutom som jag nämnde går cykelvägen genom eket vid och på en 70väg. Därför vill jag att det ska finnas en busshållplats som använd vid golfbana!

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Ditt förslag om hållplats vid golfbanan i Eket är mycket lovvärt. Det har tidigare funnits en busshållplats vid golfbanan i Eket och den har ersatts med busshållplatsen vid kyrkan i Eket. Denna busshållplats kostade 5 miljoner kronor vid uppförandet och fyller trafiksäkerhetsverkets säkerhetskrav för busshållplatser.
För busslinje 10 minskar resandeantalet och Skånetrafiken överväger olika åtgärder för att linjen ska kunna utvecklas. Skånetrafiken har framfört att de inte avser utöka antalet busshållplatser.
Som golfspelare vet jag att man kan ha sina golfklubbor i golfanläggningen men jag förstår att det inte är det svaret du vill ha.
Lycka till med den trevliga sporten golf på den fina banan Woodlands.

Med vänlig hälsning
Kenth Svensson, Kommunledningsförvaltningen

2017-09-12
Hemvårdens personal
Tycker hemtjänsten är så stressade så dom knappt kan säga några ord till oss. Denna tjänst betalar vi för.

Svar direkt
Tack för synpunkten. Vi arbetar kontinuerligt med bemötande och försöker hela tiden se till att vårdtagaren blir bemött på ett lugnt och tryggt sätt. Vi tar till oss denna synpunkt som ett led i vårt förbättringsarbete.

Verksamhetschef Madelaine Karlsson
Enhetschef Åsa Löfstedt
Enhetschef Jimmy Larsson

2017-09-01
Byastämma Skånes Fagerhult
Byastämman på Bokelundaskolan, vilket datum gäller?

Svar direkt
Byastämman i Skånes fagerhult är den 6 september. Mer information finns här:

Byastämma Skånes Fagerhult

Elinor Franzén
Utvecklingsanvsarig webb och e-tjänster

2017-08-28
Webbsändning av KF
Att följa KF via webb är ju stört omöjligt. Ljud och bild är under all kritik. Önskar såklart att ni tittar på detta och ser till att den sändning ni har en kvalitet som gör det möjligt att se och lyssna på.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vi hade tyvärr problem med tekniken på gårdagens webbsändning av Kommunfullmäktige. Vi beklagar det och kommer givetvis att se över tekniken till nästa möte i september. KF-mötena går även att lyssna på via Örkelljunga Närradio, 94,1 MHz.

Elinor Franzén
Utvecklingsanvsarig webb och e-tjänster

2017-08-28
Övergångsställe
Hej! Vi bor på kungsvägen brevid fotbollsplanen och trollbackens förskola. Vår son med flera barn går över övergångsstället varje dag där. Bilarna håller tyvärr inte 50 och stannar inte när vårt eller andra barn eller vuxna står på övergångsstället för att gå över. Det är total livsfara där och vi är jätte oroliga! Alla barn från rusthållaregatan och ryttmästaregatan som bl a ska gå till skolan går över på det övergångsstället och det känns otryggt! Ofta hör och ser vi hur bilar kör fort och vårdslöst. Något måste göras för att hindra att vi blir överkörda!Återkom gärna!

Svar direkt
Tack för din synpunkt.
Vi kommer att göra en hastighetsmätning vid aktuell sträcka för att få ett underlag till åtgärder. Vi kommer också att försöka få ut polisen för kontroller.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-08-19
Undran om vändplan
Undrar om vändplanen bäckgatan blivit långtidsparkering för tunga fordon nu står där en lastbil med släp o en lastbil o där är p förbud

Svar direkt
Hej, och tack för din synpunkt och information. Vi ska be kommunens parkeringsvakt att ha ett extra öga på Bäckgatan.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-08-09
Fortkörning Stockholmsvägen
På Stockholmsvägen körs det alldeles för fort och det borde göras något åt det innan det händer en olycka. Särskilt med tanke på att det parkeras ganska många bilar på båda sidor av denna väg, lite ovanför Netto, det blir trångt och dålig sikt. Undrar också om det är ok att
man ställer en stor lastbil ibland med släp och blockerar infart/utfart till en tomt på samma väg samt försämrar sikten för övriga trafikanter och framför allt om räddningsfordon behöver komma in på nämnda tomt.

Svar direkt
Hej, och tack för dina synpunkter. Vi är medvetna om dina problemområden. Detta är framför allt polisiära ärenden och kommunen har inget berättigande att ingripa. Men självklart tar vi med oss medborgarnas synpunkter i våra kontakter med ansvariga myndigheter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-08-04
Hundrastgård
Vi är många hundägare som gärna skulle vilja ha ett inhägnat område där vi kan släppa hundarna och låta dom leka. Vid Mammas vik eller framför tennisbanan finns ju tex ett par stora gräsplaner. Hade varit fint om ni kunde ordna nåt.

Svar direkt
Frågan om hundrastgård i Örkelljunga har varit aktuell för ett antal år sedan. Henrik Nilsson (m) väckte frågan i samhällsbyggnadsnämnden men fick tyvärr inte majoritet för förslaget. Jag instämmer att det saknas i Örkelljunga och det är kanske lämpligt att lyfta frågan igen.

Carina Zachau
Kommunalråd

 2017-07-18
Motionsslingan i Dalen
Efter sommarens skyfall över Örkelljunga har motionsslingan drabbats genom att beläggningen har sköljts bort på flera ställen och bakom Forum har det bildats en liten ravin på ett ställe. Här e det risk för att någon kan skada sig. Vänligen åtgärda . Med vänlig hälsning / motionär.

Svar direkt
Tack för din synpunkt och uppmärksamhet. Skadan är åtgärdad, och det är fritt fram att motionera igen.

Kristofer Johansson

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 2017-07-11
Hastighetstavlor
Under en period fanns det en tavla som upplyste bilisterna om vilken hastighet de körde i. Placeringen var bra vid landisbanan och hade en klart dämpande effekt.
Sedan beslöts att tavlan skulle cirkulera i kommunen.
Var finns den nu och kan man inte som i många kommuner ha flera tavlor och då således en permanent vid landisbanan?

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Hastighetstavlorna sitter i Skånes Fagerhult vid busshållplatsen vid kyrkan, där gör dom väldigt stor nytta, då det är många skolelever och andra oskyddade trafikanter som använder denna busshållplats och korsar vägen. Tillsvidare får hastighetstavlorna sitta kvar i Skånes Fagerhult. Trafikverket ska bygga om busshållplatsen i år, och efter det får vi utvärdera om tavlorna ska sitta kvar eller flyttas till andra platser i kommunen.

Kristofer Johansson

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 2017-06-12
Nedskräpning vid Pinnån
Har flertalet gånger varit i pinnåreservatet och gått och vill påtala att där ser hemskt ut. Verkar ha blivit ett nytt tillhåll för ungdomar med graffiti, vandalisering och nedskräpning. Skyltar är nedrivna, kastade i vattnet och det ser bara hemskt ut.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Vi kan bara instämma, i pinnåområdet är vandalismen och nedskräpningen stor. Kommunen städar i och omkring pinnåområdet flera gånger i veckan. Nedklottrade bänkar målas om, och markeringar repareras löpande. Denna vecka ska vi göra lite större insatser för att få området snyggt igen inför helgen, vi tittar även på andra alternativ när det gäller markering och skyltning i området. Vi vill även ta tillfället i akt att välkomna er till Pinnå-dagen” nu på lördag 17/6 kl 09 vid landisbanan. Då blir det en guidad vandring i området samt korvgrillning. Se annons i lokaltidningen.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

 2017-06-12
Angående änder vid parker
Änderna har blivit så påflugna att man inte kan sätta sig ner på en parkbänk för att t.ex. äta sin macka och dricka sin dricka. Snart så finns det en hel skock änder som skränar m.m. för att få sin brödbit och det är tak för alla som matar dom. Kan kommunjägaren ta några via sin bössa ?

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Kommunjägarna avlivar endast de ankor som är skadade eller sjuka.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-05-30
Fråga angående informationstavla
Hejsan, Vem ansvarar för att Informationstavlan i anslutning till Industrigatans infartart från Laholmsvägen? Här finns flera företag noterade som inte finns eller flytta till annan adress. Gods som kommer eller besökare som inte känner till området, blir konfunderade! Båda dessa Infoskyltar bör uppdateras.

Svar direkt
Företagsskylten och dess företagsnamn på Industrigatan i Örkelljunga togs fram som ett privat initiativ. Detta är med andra ord inte ett kommunalt åtagande. Den som genomförde projektet var Jörgen Krohn på Krohns Svets. För vidare samtal om detta hänvisar vi till honom.

Krister Persson
Näringslivschef

2017-05-22
Angående bevattningsförbud
Mycket märkligt då flera jag talat med boende i Eket och dess närhet och som har egna brunnar,säger att dessa är fulla !!!

Svar direkt
Eket har en egen vattentäkt skilt från Örkelljungas vattentäkt. Grundvattennivån är låg och vi försöker ha en framförhållning att spara på vattnet så att vi har vatten hela sommaren. Sommaran har ännu inte börjat och detta är i förebyggande syfte samt gäller endast för kommunalt vatten.

Tina Huhtala, VA-enheten

2017-05-22
Angående bevattningsförbud
Hejsan. Det sticker lite i ögonen när man inte får bevattna sin nyplanterade gräsmatta som fiberkillarna förstörde och samtidigt se idrottsplasten pumpa ut kubikmeter vatten på kvällarna.

Svar direkt
Tack för din synpunkt, din reaktion är fullt förståelig! 
Idrottsplatsens bevattningssystem berör ej det kommunala vattnet, som kommer via vattenverket. Idrottsplatsen har en egen grävd brunn, som enbart är till för bevattningssystemet.

Du kan bevattna din nyplanterade gräsmatta med vattenkanna.

Tina Huhtala / Kristofer Johansson
VA-enheten / Gata och Park-enheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-05-15
Klagomål angående Vedbyvägen
Vet inte om detta ligger hos er men vill Framför klagomål angående vedby vägen vid ML bilskrot. Här skulle finnas någon varning att det finns illa ställda bilar vid vägen och även truck. Farligast när man kör mot byn då där finns skymd sikt.

Svar direkt
Vedbyvägen är trafikverkets väg. Har man frågor eller synpunkter till trafikverket som privatperson är det bäst att maila till trafikverket@trafikverket.se

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-04-25
Ovårdad tomt
Hur kan det vara att kommunen inte gör något åt tomten på strandvägen ser ut som en soptipp trist att se

Svar direkt
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsynsansvaret över kommunens ovårdade tomter och byggnader. Vi är tacksamma för de synpunkter som kommer in angående ovårdade tomter och kommer att titta på dessa efter hand.

Kristian Swärd
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-03-26
Regler för tomgångskörning
Jag vill veta vilka regler som kommunen har för tomgångskörning av lastbilar inom tättbebyggt område. Vi har fått ett åkeri på Kungsvägen 8 //...// och tomgångskörning sker under längre tid under helgerna. Tacksam för svar från någon som arbetar för miljön.

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Så här är bestämmelserna gällande tomgångsskörning. (Lokala bestämmelser för att skydda människors hälsa och miljö, 3§) Hämtat från Söderåsens miljöförbund

Tomgångskörning 3§
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut.
Detta gäller inte:
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, tex i trafikkö
2. om motorn hålls igång för att driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2017-01-25
Nedskräpning vid gymnasieskolan
Läste artikeln i NST/HD angående nedskräpningen mittemot UC //...// Vad
har skolledningen, i samråd med eleverna/deras "språkrör", tidigare försökt genomföra för att få slut på nedskräpningen!? //...//

Svar direkt
Tack för din synpunkt. Skolan arbetar kontinuerligt med frågor som gäller trivsel och miljö, både i och omkring skolan. En av anledningarna till att problemen har ökat på trottoaren vid Kungsvägen är att vi har jobbat mycket aktivt med att göra skolan till en rökfri miljö för våra elever. Eleverna som röker, och inte har valt att delta i rökavvänjningsprogram via elevhälsan, har därför flyttat ut från skolområdena. Då vi har varit tydliga med att de inte ska röka i närheten av Beringskolan eller där elever från Kungsskolan passerar vår skola på väg till Gyllet så har de samlats i större mängd på andra sidan vägen vid vår entré. Våra lärare och annan personal talar med alla elever och de elever som röker om faror med rökning och om ordningsregler kontinuerligt. Vi städar även för att undvika att en smutsig trottoar inbjuder till att elever (och andra) kastar ytterligare en fimp.

Ytterligare arbete med information och samarbete med eleverna för att förbättra miljön är på gång i skolan i dagarna. Vi tänker bl.a. involvera elever i städningen. Vi hoppas att vi på så vis blir bättre på att nå vårt mål, en ren och helst helt rökfri miljö även utanför skolområdet.
Kristian Lindgren
Rektor Utbildningscentrum