Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Mina synpunkter 2018

Här kan du läsa ett urval av de synpunkter som kommit in till kommunen under 2018.

2018-09-10

Lärartjänster på högstadiet

Många olika vikarier på högstadiet. Många obehöriga vikarier. Inga material till varken vanliga lektioner eller slöjdlektioner. Lärarna slutar pga????? Vet att det ska sparas inom kommunen men nu har ni gått för långt! Barnen ska väll ha rätt till en ordentlig utbildning????

Svar direkt:

Tack för din synpunkt!
Kungsskolan har, precis som de flesta andra skolor i Sverige, inte behörig personal på alla tjänster. För närvarande har Kungsskolan 72 procent legitimerade lärare. Rikssnittet är 71 procent och Kungsskolan ligger alltså bättre till än det nationella genomsnittet. Naturligtvis nöjer vi oss inte med detta utan arbetar kontinuerligt och aktivt på att hela tiden höja andelen behöriga lärare. I dag är det ca sju tjänster som innehas av vikarier utan legitimation. En del av dessa har varit här en tid och gör ett utmärkt jobb. Under hösten och vintern kommer det tillkomma fler lärare med legitimation vilket höjer andelen behöriga lärare ytterligare.

Det förekommer inga besparingskrav på material, varken gällande lektioner i allmänhet eller slöjdlektioner specifikt. De ämnesansvariga lärarna ser till att det inte blir något problem med detta. Inventeringar görs med jämna mellanrum i de praktiska ämnena där materialanvändandet är större än i de teoretiska ämnena.

Martin Johansson
rektor Kungsskolan

Matilda Hedén
tf. utbildningschef
Utbildningsförvaltningen

2018-01-20

Logoped inom elevhälsan

Hur kommer det sig att kommun inte satsat på att ha en logoped kopplat till sig bortsett från via logopedmottagningen i Ängelholm?

Svar direkt:

Tack för din synpunkt! Logoped är ännu inte en personalkategori som elevhälsan måste ha enligt lag. Däremot är det flera kommuner som väljer att anställa egna logopeder inom utbildning/elevhälsa, som t ex Ängelholms kommun. Örkelljunga kommun har ännu inte gjort detta. Vi har dock en språk- och talpedagog anställd som en värdefull resurs. Vi ser för närvarande över möjligheten att anställa en logoped inom centrala elevhälsan.

Matilda Hedén
Elevhälsochef
Utbildningsförvaltningen