Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Barnkonventionen

Örkelljunga kommun arbetar för att öka medvetenheten om Barnkonventionen både för kommunanställda genom utbildning om konventionens artiklar och för våra invånare genom att på olika sätt lyfta barns rättigheter i olika sammanhang.

På Örkelljunga träffas håller kommunens ungdomsråd i en medborgardialog med extra fokus på barn och unga, det finns även möjlighet att gå en tipsrunda och besvara frågor om barns rättigheter.

Barnkonventionen fyller 30 år i år och detta firas lite extra på kommunens förskolor samt på öppna förskolan.

Barnkonventionen har 54 artiklar varav fyra är grundläggande och vägledande principer:

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
• Alla barn har rätt till liv och utveckling.
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 20 november 1989, Sverige
ratificerade 1990. Barnkonventionen är den konvention som flest länder skrivit under. Barnkonventionen blir svensk lag 1/1-2020.