Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Samhällsbyggnadsförvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för kommunens verksamhet inom gata och park, lokalvård samt frågor som rör bygglovsärenden, kartor och detaljplaner.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppdelad i följande områden:

Bygglov

Vi handlägger bygglovsärenden och besiktningar.

Gata/Park

Vi ansvarar för skötsel, drift, underhåll och nyanläggning av gator och vägar, skogar, parker, lekplatser. Vi administrerar lokala trafikföreskrifter och handlägger ärenden avseende bidrag till enskilda vägar.

Kart/Mät/GIS

Vi ansvarar för framställning och uppdatering av kommunens samtliga kartor.

Lokalvård

Vi ansvarar för lokalvården i alla kommunala utrymmen.

Plan

På planenheten arbetar vi med strategisk och fysisk planering genom bland annat översiktsplaner, planprogram och detaljplaner. Läs mer om planenhetens arbete här: https://www.orkelljunga.se/16/bygga-bo-och-miljo/planer.html Länk till annan webbplats.

Personal

Samhällsbyggnadschef Kristofer Johansson
Tel: 0435-550 36
E-post: kristofer.johansson@orkelljunga.se

Christina Breili, Bygglovshandläggare
E-post: bygglov@orkelljunga.se

Malin Johansson, Bygglovshandläggare
E-post: bygglov@orkelljunga.se

Maria Paulsson, Bygglovsadministratör
E-post: bygglov@orkelljunga.se

Gata/Park-enheten

Jonas Smith, Kart-/GISingenjör
Tel: 0435-550 38

Adam Nilsson, Kart-/GISingenjör

Lillemor Hjalmarsson, Enhetschef lokalvård
Tel: 0435-550 90

Maria Månsson Brink, Stadsarkitekt

Ulf Josefsson, Karttekniker

Binai Ahmad, Planarkitekt

Alma Ivarsson, Byggnadsantikvarie

Malin Bertheden, Miljöstrateg

Jonnie Svensson, Projektledare