Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Kontaktuppgifter till socialförvaltningen

Centrala funktioner

Ingela Ström, Förvaltningschef för socialförvaltningen
ingela.strom@orkelljunga.se, 0435-550 69

Johan Lindberg, Biträdande förvaltningschef
johan.lindberg@orkelljunga.se, 0435-553 37

Anders Svensson, Nämndssekreterare
anders2.svensson@orkelljunga.se, 0435-550 34

Ulla Nilsson, Handläggare bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd samt support Treserva
ulla.nilsson@orkelljunga.se, 070-397 21 27

Sandra Olsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (50 % i Örkelljunga, 50 % i Klippan)
sandra.olsson@orkelljunga.se, 0435-551 94

Individ- och familjeomsorgen

Magnus Lind, Verksamhetschef för öppenvården, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och integration
magnus.lind@orkelljunga.se, 0435-553 09

Matilda Hedén, Verksamhetschef för familjecentralen och myndighet exklusive ekonomiskt bistånd
Matilda.Heden@orkelljunga.se, 0435-551 47

Sofie Hjälte, Enhetschef för myndighetsärenden förutom ekonomiskt bistånd
sofie.hjalte@orkelljunga.se, 0435-553 30

Caroline Jonsson, 1:e socialsekreterare barn och unga
caroline.jonsson@orkelljunga.se, 0435-550 33

Therese Tärnfors, Socialsekreterare barn och unga
therese.tarnfors@orkelljunga.se, 0435-550 49

Viktoria Kronborg, Socialsekreterare barn och unga
viktoria.kronborg@orkelljunga.se, 0435-553 32

Alma Torpman, Socialsekreterare barn och unga
alma.torpman@orkelljunga.se, 0435-553 35

Matilda Thelin, Socialsekreterare barn och unga
matilda.thelin@orkelljunga.se

Helena Clark, Familjehemssekreterare
helena.clark@orkelljunga.se, 0435-553 12

Åsa Jonsson, Barn- och familjesekreterare
asa.c.jonsson@orkelljunga.se, 0435-550 45

Tina Behrndtz, Socialsekreterare barn och familjehem
tina.lindstrom.behrndtz@orkelljunga.se, 0435-551 42

Manfred Riekwell, Fältsekreterare och socialsekreterare barn och unga
manfred.riekwell@orkelljunga.se, 0435-550 31

Ingrid Zäther, Budget- och skuldrådgivare, samt handläggare försörjningsstöd
ingrid.zather@orkelljunga.se, 0435-550 29

Eva Andersson, Handläggare försörjningsstöd, faderskap och dödsboanmälningar
eva.andersson@orkelljunga.se, 0435-550 48

Jonathan Göransson, Socialsekreterare försörjningsstöd
jonathan.goransson@orkelljunga.se, 0435-550 30

Elin Eliasson, Socialsekreterare missbruk
elin.eliasson@orkelljunga.se, 0435-550 43

Conny Landgren, Familjebehandlare inom öppenvården
conny.landgren@orkelljunga.se, 0435-551 06

Ann-Sophie Armerin Kvick, Familjebehandlare inom öppenvården
Ann-Sophie.Armerin.Kvick@orkelljunga.se, 0435-553 96

Susanne Munkberg, Familjebehandlare inom öppenvården
susanne.munkberg@orkelljunga.se

Mats Jönsson, Psykiatrihandläggare
mats.jonsson@orkelljunga.se, 0435-551 15

Emma Nilsson, LSS-handläggare
emma.nilsson@orkelljunga.se, 0435-551 69

Rebecca Karlsson, Biståndshandläggare
Rebecca.Karlsson@orkelljunga.se, 0435-553 15 (mottagningstelefon 10.30-11.30)

Jenny Svensson, Biståndshandläggare
jenny.svensson@orkelljunga.se, 0435-553 15 (mottagningstelefon 10.30-11.30)

Frida Ulwemann, Biståndshandläggare
frida.ulwemann@orkelljunga.se, 0435-553 15 (mottagningstelefon 10.30-11.30)

Inna Kokic, Biståndshandläggare
inna.kokic@orkelljunga.se, 0435-553 15 (mottagningstelefon 10.30-11.30)

AnnSofie Lomvall, Anhörigkonsulent
ann-sofie.paulsson.lomvall@orkelljunga.se, 0734-355 450

Enheten för arbetsmarknad och integration

Magnus Lind, Verksamhetschef för öppenvården, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och integration
magnus.lind@orkelljunga.se, 0435-553 09

Dennis Mårtensson, Enhetschef och samordnare
dennis.martensson@orkelljunga.se, 0435-553 36

Kristian Nilsson, Produktionsledare
kristian.nilsson@orkelljunga.se, 0435-553 95

Jenny Hansson, Arbetsmarknadskonsulent
jenny.hansson@orkelljunga.se, 0435-553 94

Nora Zeidan, Arbetsmarknadskonsulent
nora.zeidan@orkelljunga.se, 0435-553 97

Josefine Burman, Arbetsmarknadskonsulent
josefine.burman@orkelljunga.se, 0435-553 11

Anna Nettersand, Integrationssamordnare
anna.nettersand@orkelljunga.se, 0435-553 02

Petra Sahlvall, Socialsekreterare
petra.sahlvall@orkelljunga.se, 0435-552 64

Kommunala hälso- och sjukvården

Cecilia Stewart, Verksamhetschef
cecilia.stewart@orkelljunga.se, 0435-551 18

Äldreomsorgen (hemvården och särskilda boenden)

Madelaine Karlsson, Enhetschef hemvården
madelaine.karlsson@orkelljunga.se, 0435-551 16

Rose-Marie Karlsson, Enhetschef hemvården
rose-marie.karlsson@orkelljunga.se, 0435-552 73

Susanne Olsson, Enhetschef hemvården
susanne.olsson@orkelljunga.se, 0435-551 17

Tommy Sundblad, Enhetschef Tallgården
tommy.sundblad@orkelljunga.se, 0435-551 76

Liselott Perlhagen, Enhetschef Södergården
liselott.perlhagen@orkelljunga.se, 0435-553 52

Patrik Berglin, Biträdande enhetschef Södergården
patrik.berglin@orkelljunga.se, 0435-552 60

Ewa Welander Månsson, Avgiftshandläggare Tallgården
ewa.welandermansson@orkelljunga.se

Marie Svensson, Avgiftshandläggare Södergården
marie.svensson@orkelljunga.se, 0435- 551 20

LSS-verksamheten

Linda Haeggström, Verksamhetschef LSS-verksamheten
linda.haeggstrom@orkelljunga.se, 0435-553 04

Siv Sivertsson, Enhetschef LSS-verksamheten
siv.sivertsson@orkelljunga.se, 0435-550 51

Jimmy Larsson, Enhetschef LSS-verksamheten
jimmy.larsson@orkelljunga.se, 0435-553 51

Ulf Flodin, Arbetsanskaffare
ulf.flodin@orkelljunga.se, 0435-553 07