Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kontaktuppgifter till socialförvaltningen

Centrala funktioner

Johan Lindberg, Förvaltningschef för socialförvaltningen
johan.lindberg@orkelljunga.se, 0435-553 37

Magnus Lind, Verksamhetschef (ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad/integration och LSS)
magnus.lind@orkelljunga.se, 0435-553 09

Linda Haeggström, Verksamhetschef (äldreomsorg och bemanningsenhet)
linda.haeggstrom@orkelljunga.se, 0435-553 04

Anders Svensson, Nämndssekreterare
anders2.svensson@orkelljunga.se, 0435-550 34

Ulla Nilsson, Handläggare bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd samt support Life Care
ulla.nilsson@orkelljunga.se, 0435-551 14

Sandra Olsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (50 % i Örkelljunga, 50 % i Klippan)
sandra.olsson@orkelljunga.se, 0435-551 94

Individ- och familjeomsorgen myndighet

Sofie Hjälte, Enhetschef för myndighetsärenden och öppenvården (inte ekonomiskt bistånd)
sofie.hjalte@orkelljunga.se, 0435-553 30

Caroline Jonsson, 1:e socialsekreterare barn och unga
caroline.jonsson@orkelljunga.se, 0435-550 33

Viktoria Kronborg, Socialsekreterare barn och unga
viktoria.kronborg@orkelljunga.se, 0435-553 32

Alma Torpman, Socialsekreterare barn och unga
alma.torpman@orkelljunga.se, 0435-553 35

Sandra Dahl, Socialsekreterare barn och unga
sandra.dahl@orkelljunga.se, 0435-551 58

Hava Salijaj, Socialsekreterare barn och unga
hava.salijaj@orkelljunga.se, 0435-551 43

Inna Kokic, Socialsekreterare barn och unga
inna.kokic@orkelljunga.se, 0435-551 30

Rebecka Straube, Familjehemssekreterare
rebecka.straube@orkelljunga.se, 0435-550 49

Emma Pedersen, Familjehemssekreterare
emma.pedersen@orkelljunga.se, 0435-553 12

Åsa Jonsson, Barnsekreterare
asa.c.jonsson@orkelljunga.se, 0435-550 45

Tina Behrndtz, Barn- och familjehemsekreterare
tina.lindstrom.behrndtz@orkelljunga.se, 0435-551 42

Elin Eliasson, Socialsekreterare missbruk
elin.eliasson@orkelljunga.se, 0435-550 43

Mats Jönsson, Psykiatrihandläggare
mats.jonsson@orkelljunga.se, 0435-551 15

Emma Nilsson, LSS-handläggare
emma.nilsson@orkelljunga.se, 0435-551 69

Jenny Svensson, Biståndshandläggare
jenny.svensson@orkelljunga.se, 0435-553 15 (mottagningstelefon 10.30-11.30)

Isabelle Röijer, Biståndshandläggare
isabelle.roijer@orkelljunga.se, 0435-553 15 (mottagningstelefon 10.30-11.30)

Ingrid Zäther, Biståndshandläggare
ingrid.zather@orkelljunga.se, 0435-553 15 (mottagningstelefon 10.30-11.30)

Matilda Melin, Biståndshandläggare
matilda.melin@orkelljunga.se, 0435-553 15 (mottagningstelefon 10.30-11.30)

Ann-Sophie Armerin, Samordnare/familjebehandlare inom öppenvården
Ann-Sophie.Armerin@orkelljunga.se, 0435-553 96

Manfred Riekwell, Fältsekreterare och behandlare inom öppenvården
manfred.riekwell@orkelljunga.se, 0435-550 31

Gitte Andersson, Familjebehandlare inom öppenvården
gitte.andersson@orkelljunga.se, 0435-551 06

Andreas Berglund, Behandlare inom öppenvården
andreas.berglund@orkelljunga.se, 0435-550 42

Susanne Munkberg, Familjebehandlare inom öppenvården
susanne.munkberg@orkelljunga.se, 0435-552 66

Ekonomiskt bistånd

Caroline Agnesdotter-Mayr, Enhetschef för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och integration
caroline.agnesdotter-mayr@orkelljunga.se, 0435-552 64

Jonathan Göransson, 1:e socialsekreterare ekonomiskt bistånd
jonathan.goransson@orkelljunga.se, 0435-550 30

Eva Andersson, Socialsekreterare ekonomiskt bistånd och dödsboanmälningar
eva.andersson@orkelljunga.se, 0435-550 48

Pernilla Olofsson, Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
pernilla.olofsson@orkelljunga.se, 0435-553 02

Victor Petersson Visala, Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
victor.petersson.visala@orkelljunga.se, 0435-550 29

Enheten för arbetsmarknad och integration

Caroline Agnesdotter-Mayr, Enhetschef för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och integration
caroline.agnesdotter-mayr@orkelljunga.se, 0435-552 64

Caroline Hofer, Administratör
Caroline.hofer@orkelljunga.se, 0435-552 63

Kristian Nilsson, Produktionsledare
kristian.nilsson@orkelljunga.se, 0435-553 95

Jenny Hansson, Arbetsmarknadskonsulent
jenny.hansson@orkelljunga.se, 0435-553 94

Ilda Luzha, Arbetsmarknadskonsulent
ilda.luzha@orkelljunga.se, 0435-553 97

Alexandra Oancea, Arbetsmarknadskonsulent
alexandra.maria.oancea@orkelljunga.se, 0435-553 11

Ulf Flodin, Arbetsanskaffare
ulf.flodin@orkelljunga.se, 0435-553 07

Malin Andersson, Samordnare
malin.andersson@orkelljunga.se

Alexander Persson, Aktivitetshandledare
alexander.persson@orkelljunga.se

Kommunala hälso- och sjukvården

Towe Bildtgård, Enhetschef
towe.bildtgard@orkelljunga.se, 0435-551 18

Cecilia Stewart, Verksamhetschef
cecilia.stewart@orkelljunga.se, 0435-551 19

Äldreomsorgen (hemtjänst och särskilda boenden)

Madelaine Karlsson, Enhetschef hemtjänsten (norra området)
madelaine.karlsson@orkelljunga.se, 0435-551 16

Rose-Marie Karlsson, Enhetschef hemtjänsten (södra området)
rose-marie.karlsson@orkelljunga.se, 0435-552 73

Susanne Olsson, Enhetschef hemtjänsten (centrum)
susanne.olsson@orkelljunga.se, 0435-551 17

Tommy Sundblad, Enhetschef Tallgården
tommy.sundblad@orkelljunga.se, 0435-551 76

Ida Hillding, Enhetschef Södergården
ida.hillding@orkelljunga.se, 0435-553 52

Ewa Welander Månsson, Avgiftshandläggare Tallgården
ewa.welander.mansson@orkelljunga.se

Marie Svensson, Avgiftshandläggare Södergården
marie.svensson@orkelljunga.se, 0435- 551 20

LSS-verksamheten

Jimmy Larsson, Enhetschef
jimmy.larsson@orkelljunga.se, 0435-553 51

Malin Boson, Enhetschef
malin.boson@orkelljunga.se, 0435-550 51

Caroline Agnesdotter-Mayr, Enhetschef för LSS daglig verksamhet
caroline.agnesdotter-mayr@orkelljunga.se, 0435-552 64

Anhörigstöd

Shirin Nilsson, Anhörigkonsulent
shirin.nilsson@orkelljunga.se, 0734-35 54 50