Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Medborgarundersökningen hjälper oss att fatta beslut utifrån invånarnas behov

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande du som invånare upplever att du har. Undersökningen ger också svar på hur vår service fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för våra verksamheter.

Medborgarundersökningen skickas ut till slumpvis utvalda invånare i Örkelljunga. Deltagarna kan välja att svara på pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbrevet som skickas ut den 24 augusti – 1:e september.

Vad handlar enkäten om?

Via enkäten får vi svar på frågor som:

  • Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen och vägarna?
  • Hur stort förtroende har du för kommunens politiker?
  • Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor?

Det är din uppfattning som kommunen vill ha reda på. Om du inte har någon direkt erfarenhet av vissa frågor räcker det med din uppfattning utifrån vad du kanske hört eller läst.

Vem står bakom undersökningen?

Statistikmyndigheten SCB gör medborgarundersökningen på uppdrag av din kommun. Den görs alltså inte i kommersiellt syfte.

Varför ska jag delta?

Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur invånarna i Örkelljunga verkligen ser på vår kommun.

Måste jag svara på alla frågor?

Nej, det går bra att hoppa över frågor. Det är du som bestämmer vilka frågor du vill svara på.

Vad händer om jag inte deltar?

Det är frivilligt att delta. Men beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som underlag när kommunledningen i Örkelljunga beslutar om framtiden.

Kan jag svara på andra språk?

Ja. Webbenkäten finns förutom på svenska även på engelska. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Vill du ha en arabisk enkät kan du ringa 010-479 69 30, så skickas den till dig.

Vilka använder svaren och hur?

När SCB har samlat in svaren sammanställs de till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används framförallt av ledningen i kommunen och kommunens förvaltningar.
Förutom vid SCB kan uppgifterna som hör till undersökningen komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik. När data lämnas ut sker det restriktivt och efter särskild prövning. Forskning och statistikverksamhet omfattas av statistiksekretess.