Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Brottsförebyggande arbete

Ett bra brottsförebyggande arbete kräver ett fungerande samarbete mellan flera olika aktörer i samhället. Örkelljunga kommun samverkar därför med bland annat Länsstyrelsen Skåne, polisen och Örkelljunga Näringsliv för att förbättra säkerheten och tryggheten i kommunen i ett så kallat lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ).

Det lokalt brottsförebyggande rådet arbetar utifrån en gemensam lägesbild som utgår från den årliga trygghetsundersökningen, polisens anmälningsstatistik och information som kommer till kommunens kännedom på annat sätt om hur kommuninvånarna upplever tryggheten i kommunen. Den gemensamma lägesbilden ligger till grund för de medborgarlöften och fokusområden som det lokala brottsförebyggande rådet arbetar med.

Medborgarlöfte

Ett medborgarlöfte syftar till att främja, utveckla och stärka samverkan mellan kommunen och polisen. Örkelljunga kommun, som ligger inom lokalpolisområde Ängelholm, samverkar med polisen inom flera områden.

Samverkansavtal mellan Örkelljunga kommun och Polisen Pdf, 291.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Medborgarlöfte mars 2022 - maj 2022 Pdf, 369.7 kB.

Fokusområde: Otrygghet i Örkelljunga Centrum

Under perioden mars 2022 – maj 2022 kommer ett särskilt fokus riktas mot att förbättra tryggheten i Örkelljunga Centrum. Örkelljunga kommun och polisen kommer genomföra följande aktiviteter under perioden:

Ökad polisnärvaro i Örkelljunga Centrum

Polisen ha en ökad närvaro på torget nedanför Systembolaget. Vid hälften av tillfällena kommer även socialtjänsten att närvara. Polisen befinner på torget mellan klockan
10:00-14:00 följande dagar:

Måndag 21 mars, fredag 25 mars

Måndag 4 april, fredag 22 april

Måndag 2 maj, fredag 20 maj

Riktade insatser mot bruk, narkotikaförsäljning och alkoholförtäring

Polisen kommer genomföra riktade insatser mot narkotikabruk, narkotikaförsäljning samt alkoholförtäring på allmän plats.

Medborgardialog - Hur gör vi torget till en trevlig och aktiv plats för alla?

Välkommen till medborgardialog med representanter från kommunen, politiker och polisen! Fredagen den 20 maj klockan 14.00-16.00 träffas vi på torget nedanför Systembolaget för att diskutera hur gör vi torget till en trevlig och aktiv plats för alla.

Fokusområde: Problemområden kopplade till trafiksituationen i Örkelljunga kommun

Utifrån rådande lägesbild har BRÅ identifierat två prioriterade områden som kan kopplas till trafiksituationen i Örkelljunga.

parkeringen vid ICA Supermarket och Coop har de motorburna ungdomarna identifierats som en bidragande orsak till otrygghet. För att förbättra tryggheten och säkerheten i kommunen samarbetar därför olika aktörer i samhället för att föra dialog med de motorburna ungdomarna, de boende vid COOP och Ica Supermarket samt näringsidkare i Örkelljunga.

På Ängelholmsvägen vid Mårdensskolan visar lägesbilden på bristande trafiksäkerhet. Många barn rör sig på vägen till och från skolan i kombination med höga hastigheter.

Utifrån de identifierade områdena kommer följande aktiviteter genomföras:

Kommunen träffar de motorburna ungdomarna

Kommunen kommer i början av april träffa de motorburna ungdomarna för att diskutera den upplevda problematiken på parkeringen vid ICA och COOP.

Enkätundersökning på Örkelljunga bibliotek

Under april månad har du som bor i närheten av parkeringen vid ICA och COOP möjlighet att fylla i en enkät på Örkelljunga bibliotek. Genom att besvara enkäten hjälper du lokala BRÅ att utveckla det trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Örkelljunga biblioteks öppettider

Dialog med näringslivet

Örkelljunga Näringsliv genomför under april månad dialog med ICA och COOP kring den upplevda problematiken på parkeringen.

Dialog med Trafikverket om hastighetssänkande åtgärder på Ängelholmsvägen

Kommunen har löpande dialoger med Trafikverket angående hastighetssänkande åtgärder på Ängelholmsvägen vid Mårdenskolan. Hastighetsmätningar har tidigare genomförts på sträckan.

Mötesanteckningar