Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Brottsförebyggande arbete

För att förbättra tryggheten och säkerheten i kommunen krävs samarbete mellan olika aktörer i samhället. Örkelljunga kommun, som ligger inom lokalpolisområde Ängelholm, samarbetar med polisen inom flera områden. Ett särskilt samarbetsavtal har upprättats och syftar till att främja, utveckla och fördjupa denna samverkan.

Samverkansavtal mellan Örkelljunga kommun och Polisen Pdf, 291.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet.

Rättsväsendet består av myndigheter som polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. En viktig utgångspunkt för den svenska kriminalpolitiken är att arbeta för att förhindra att brott sker.

För en ökad trygghet i samhället
Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete.

Åtgärdsplan i Örkelljunga

Trafiksäkerhet
Vi kommer att vidta åtgärder för en säkrare mopedtrafik. Lokala Brå i kommunen skickar informationsmaterial till alla föräldrar med barn som fyller 15 år. Polisen kontrollerar vid olika tillfällen förare och mopeder.

Förebyggande åtgärder mot så kallad Streetracing äger rum på platser där fordonen samlas. Kända förare kallas till polisen för information och samtal.

Missbruk
För att stävja illegal utskänkning av alkohol genomförs kontroll av restauranger. Trafikpolisen genomför med jämna mellanrum nykterhetskontroller av bilförare.

I syfte att förebygga missbruk av alkohol och narkotika bedriver polisen så kallad störningsverksamhet mot narkotikatrafiken. Här prioriteras insatserna med uppföljande åtgärder mot ungdomar under 18 år.

Lokal ordningsstadga
Kommunen svarar för att aktuella bestämmelser finns tillgängliga för spridning och information.

Uppföljning av åtgärdsplan

  • Fortlöpande uppföljning och information under året på övergripande nivå sker genom rapportering från senaste mötet
  • Uppföljning av brott, som har anmälts till polisen, sker månadsvis
  • Brottsstatistik publiceras månadsvis på kommunens webbplats, tillgänglig för kommuninvånaren.

Utifrån tillgänglig statistik om anmälda brott och genomförda enkäter om trygghetsfrågor ser det positivt ut i Örkelljunga kommun.

För mer information, kontakta
Brottsförebyggande rådet
info@bra.se eller 08-401 87 00

Tryggare Örkelljunga

Tryggare Örkelljunga är ett gemensamt projekt mellan Örkelljunga kommun, Polisen, handeln och bankerna i Örkelljunga som syftar till att minska kontantmängden i samhället.

Säkert och miljövänligt
Mindre kontantmängder skapar förutsättningar för ett säkrare samhälle. Det är skonsammare mot miljön eftersom kontanter ger upphov till många transporter.

Förebygger brott
Fakta visar att två av tre svenska kronor idag finns inom kriminalitet och svarthandel. Kan vi minska kontanthanteringen i butiker och banker minskar intresset för brottslingar att genomföra dessa brott som kan få stora konsekvenser både på verksamhetsnivå och på individnivå.

Kalmarprojektet
I Kalmar genomfördes ett liknande projekt och där engagerade sig polis, flera banker och samtliga centrumföreningar gemensamt för att få ned kontanthanteringen. Man lyckades mycket bra och aktiviteten fick stor positiv genomslagskraft i media. Resultatet blev en minskad kontantmängd med 103 miljoner kronor under det första året.

Ett samarbete med stort engagemang
Många organisationer i vårt samhälle är engagerade, bland andra Sveriges Hotel och restaurangföretagare, Svensk Handel, Handelsanställdas Förbund, Restauranganställdas Förbund och Finansförbundet.

I Örkelljunga samarbetar Örkelljunga Kommun, Polisen och alla bankerna i kommunen. Ett stort antal butiker har också anslutit sig till projektet.

Mötesanteckningar