Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Information om covid-19

Örkelljunga kommun följer utvecklingen kring covid -19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För aktuell och tillförlitlig information om smittläget och vaccinering hänvisar vi till:

Vaccin mot covid-19, 1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats.

Utförlig statistik över smittspridningen, för hela Sverige, Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Dagens lägesbild över smittspridning i Skåne, Region Skånes webbplats. Länk till annan webbplats.

Så här jobbar Örkelljunga kommun med covid-19

Våra verksamheter har ställt om sina arbetssätt i syfte att minska risken för smittspridning och skapa en förmåga att hantera eventuella smittade i verksamheterna. En del av de arbetssätten kvarstår och införlivas i de vardagliga rutinerna för att vi ska kunna hantera covid-19 som en del av vår vardag för lång tid framöver.

Kommunen har en grupp av ledande tjänstemän som står i kontakt med varandra och kan sammankallas på kort varsel för att ta eventuella nya beslut utifrån hur situationen förändras. Kommunledningen följer utvecklingen och direktiven från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.

Tyvärr ökar samhällspridningen av covid 19 i Skåne just nu. Vi ber er därför att fortsätta följa folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen. Sedan tidigare har vi följande riktlinjer på vår förskola:

 • Barnen lämnas i hallen eller ute på gården. Vi, personalen, kommer och tar emot ert barn. Dvs. inga vårdnadshavare inne på avdelningarna. * Sjuka vårdnadshavare lämnar sina barn nere vid grinden, dvs. inga sjuka vårdnadshavare inne på förskolans gård/lokaler. Vi, personalen, kommer och tar emot ert barn. (Viktigt att överlämningen sker på ett smittsäkert sätt)
 • Utöver detta är vi här på förskolan utomhus extra mycket och hjälper era barn att tvätta händerna.

Som ett tillägg till tidigare riktlinjer ber vi nu om följande;

 • De barn som lämnas efter 8:30 kommer påklädda för utevistelse på förskolan.
 • Endast 3 familjer i taget i hallen, varav 1 person/familj som hämtar/lämnar.
 • Handsprit finns i entren.

Vid symtom:

 • Barnet stannar hemma tills det är symtomfritt och ytterligare två dygn.
 • När sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet gå till förskolan även med lindriga symtom, exempelvis lätt hosta eller snuva.
 • Om barnet blir sjukt igen gäller samma rekommendationer.

Fortsätt håll avstånd, tvätta händer och stanna hemma vid sjukdom.

För information om öppna förskolan läser du mer i länken nedan.

Öppna förskolan

Skolan är öppen med undervisning på plats.

Planeringen gäller med reservation för eventuellt nya restriktioner från regeringen, Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd Skåne.

Mer information för elever och vårdnadshavare finns på Infomentor.

Sammanställning av information om covid-19.

 •  

Är du som vårdnadshavare osäker på om ditt barn bör stanna hemma finns vägledning att få på Region Skånes webbplats.
Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Skolan gör bland annat detta för att minska risken för smittspridning:

 • Handsprit finns på olika ställen i skolan och eleverna uppmanas att tvätta sig och desinfektera händerna med jämna mellanrum, bland annat inför varje lektion och före maten.
 • Klassrummen vädras efter varje lektion.
 • Extra städning av framför allt toaletter och bordsytor, dörrhandtag och räcken.
 • Ökat avstånd så mycket det går, i klassrummet.

Vårdnadshavare kan hjälpa till genom att:

 • Inte vistas inne i skolans lokaler.
 • Städa ditt/dina barns chromebook varje dag.
 • Påminna ditt barn om att hålla avstånd och tvätta händerna.
 • Vara ett bra föredöme.

Skolan är öppen som vanligt.

När elever befinner sig i skolan kommer åtgärder vidtas för att begränsa smittspridning och rekommendationer kommer att beaktas.

Munskydd behöver skötas på rätt sätt för att det ska göra nytta. Händerna måste desinfekteras både före och efter att man tar på sig munskyddet. Dessutom ska man undvika att röra det under användning. Detta sammantaget är svårt för barn i grundskolan och därför finns det inget beslut att elever och personal ska bära munskydd.

Örkelljunga bibliotek och Skånes Fagerhults bibliotek har ordinarie öppettider. Avvikande öppettider kan förekomma. Se eventuellt ändrade öppettider på www.bibliotekfh.se Länk till annan webbplats..

 • Gör gärna kortare besök för att undvika trängsel.
 • Vi erbjuder begränsad personlig service.

Tack för din förståelse och för att du visar hänsyn!

Du kan som vanligt lämna tillbaks lån i bokinkastet på Örkelljunga bibliotek. Det digitala biblioteket är öppet 24 timmar, 7 dagar i veckan på www.bibliotekfh.se Länk till annan webbplats.. Där kan du bland annat reservera, låna e-böcker och e-ljudböcker och läsa tidningar från hela världen.

Det går också att hämta reservationer och beställningar utanför biblioteket om du inte vill gå in i lokalen. Vid frågor eller beställning, kontakta Örkelljunga bibliotek. Telefon: 0435-550 55. E‑post: biblioteket@orkelljunga.se.

Det går bra att boka FORUM Örkelljunga och kommunens idrottshallar under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följs. Det kan finnas olika föreskrifter och råd beroende på vilken ändamål lokalen bokas för. Fråga gärna när du bokar om du är osäker. Alla har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller.

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, på Folkhälsomyndighetens webbplats >> Länk till annan webbplats.

Riskbedömning av sammankomster och evenemang för arrangörer, på Folkhälsomyndighetens webbplats >> Länk till annan webbplats.

Kulturskolan har ordinarie verksamhet som har anpassats efter gällande föreskrifter och allmänna råd.

Hela anläggningen drivs på entreprenad av Sim & Motion Bowling. För mer information ring 0435-551 38 eller besök Sim & Motion Bowlings webbplats. Länk till annan webbplats.

Socialförvaltningen följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och justerar rutiner efterhand som situationen ändras, för att både brukare och personal ska känna sig trygga.

Mer information om vårt arbete kan du läsa nedan och har du frågor är du välkommen att kontakta berörd enhetschef eller ringa till kommunens växel på 0435-550 00 för vidarekoppling till rätt person. Kontaktuppgifter till Socialförvaltningen.

Varenda en i vår personal stannar hemma om hen känner sig det minsta sjuk eller uppvisar minsta symptom. Det finns möjlighet för provtagning av personal inom vård och omsorg, enligt gällande rutin.

Utbildningsinsatser har gjorts inom alla personalgrupper och görs kontinuerligt i aktuella frågor. Webbutbildningar och tillgängliga föreskrifter finns att tillgå, för att säkerställa att all personal har kunskap om basala hygienrutiner.

Skyddsutrustningen är viktig, men det är ett komplement till våra vårdhygieniska rutiner. Vi har just nu inte brist på skyddsutrustning i Örkelljunga kommun. Därför har vi stort fokus på att se till att skyddsutrustningen används på ett korrekt sätt. Det mesta av skyddsutrustningen kan bara användas i ett moment, sedan måste det kastas. För att inte riskera att vår skyddsutrustning tar slut eller inte räcker till där den verkligen behövs gör vi noggranna bedömningar för att se till att inte använda utrustningen i onödan.

Örkelljunga kommun har upprättat och utbildat en tvärprofessionell specialistgrupp som vårdar de som visar symptom eller insjuknar i covid-19. Vi har också en förberett en enhet som kan ta emot smittade brukare om behovet uppstår.

Besöksrutiner på Södergårdens och Tallgårdens särskilda boenden

Rutiner för alla, både besök och omvårdnadspersonal

 • Stanna hemma vid minsta symtom. Halsont är exempelvis ett tecken på begynnande infektion av något slag, i värsta fall Covid-19
 • God handhygien. Det kommer finnas möjlighet till handdesinfektion vid in- och utgång.
 • Besökaren kommer bli ombedd att anteckna namn och telefonnummer. Detta för att vi ska kunna göra en smittspårning om det skulle uppstå sjukdom senare.
 • Bokade besök med max två stycken besökare per besök
 • Besökare kommer att erbjudas munskydd
 • Besökare kommer att följas in till lägenhet/besöksrum av personal som möter i entrén
 • Besökare får inte vistas i allmänna utrymmen
 • Hålla avstånd vid besök
 • Vid avslut av besök ska personal tillkallas via trygghetslarmet och besökarna följs ut till entrén.

Om andra önskemål finns, kontakta respektive enhetschef.

Från och med den 8 december 2021 inför Folkhälsomyndigheten nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället. Det rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer.

Samhällsbyggnadsförvaltningen följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppdaterar kontinuerligt rutiner och bemanningsplaner för att vid behov kunna säkra viktiga samhällsfunktioner som t.ex. VA (vatten och avlopp) och farbara vägar. Vi har även uppdaterat städrutinerna i kommunens fastigheter och använder desinfektionsmedel vid rengöringen, för att minska risken för smittspridning.

Överförmyndarnämnden uppmanar ställföreträdare att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer inför eventuellt besök hos respektive huvudman. Besök på exempelvis äldreboende kräver godkännande från boendets enhetschef. Sköt om möjligt uppdraget per telefon eller digitalt.

Ställföreträdare uppmärksammas också på att om bevaka rätt och sörja för person ingår i uppdraget måste dessa bevakas för huvudmannens räkning i förhållande till myndighets beslut och anvisning om coronaviruset, Covid -19, så att huvudmännen blir skyddade som myndighet avsett.