Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Tillfälligt ändrade öppettider 21/12 2020- 24/1 2021:

vardagar 10.00-12.00


Ordinarie öppettider:


Måndag 8-12, 13-16


Tisdag - torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.


Dela

Information om covid-19

Örkelljunga kommun följer utvecklingen kring covid -19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detsamma gäller alla våra invånare:

  • Stanna hemma vid minsta symtom.
  • Håll avstånd.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

För aktuell och tillförlitlig information om smittläget just nu hänvisar vi till:

Utförlig statistik för hela Sverige, Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Dagens lägesbild över Skåne, Region Skånes webbplats.länk till annan webbplats

Veckoaktuell lägesbild per kommun, Region Skånes webbplats.länk till annan webbplats


Information från kommunledning och förvaltningarna:


Så här jobbar Örkelljunga kommun

Våra verksamheter har ställt om sina arbetssätt i syfte att minska risken för smittspridning och skapa en förmåga att hantera eventuella smittade i verksamheterna. De åtgärderna bibehålls och arbetet har nu intensifierats för att motverka den höga smittspridningen i Skåne.

Kommunen har en grupp av ledande tjänstemän som står i kontakt med varandra och träffas regelbundet för att ta eventuella nya beslut utifrån hur situationen förändras. Kommunledningen följer utvecklingen och direktiven från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.

Hjälp och stöd

Kommunen erbjuder dessutom utökad rådgivning och stöd till den som känner oro på grund av coronapandemin. Mer information och kontaktuppgifter finns på sidan Hjälp och stöd.

Våra åtgärder

En hel del åtgärder har vidtagits för att begränsa eventuell smittspridning och för att skydda de mest sårbara från att smittas. De åtgärderna kan du läsa om nedan.

Utbildningsförvaltningen informerar

Förskolan och grundskolan

Örkelljunga kommun och Utbildningsnämnden följer Smittskydd Skånes rekommendationer om distansundervisning för högstadieelever. Kungsskolans elever kommer därför gå över till distansundervisning från och med måndagen den 11 januari till och med den 24 januari.

Beslutet att övergå till distansundervisning bottnar sig i att smittläget i Skåne är allvarligt och åtgärden görs för att minska rörligheten i samhället och därmed risken för smittspridning. Rekommendationen grundar sig inte på att eleverna bedöms vara en betydande smittkälla utan för att kontaktytorna ska minska och därmed underlätta för vården.

Kungsskolans elever i särskola omfattas inte av beslutet utan fortsätter sin undervisning som vanligt.

Mer information för elever och vårdnadshavare finns på Infomentor.

Förskolan och våra låg- och mellanstadiekskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens och Region Skånes skärpta allmänna råd. Symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19 eller väntar på provsvar.

Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om du eller barnet är utan symtom. ​Räkna från den dag som personen lämnade provet.

För att skapa lugn och arbetsro, och möjliggöra för personalen att lägga fokus på det pedagogiska arbetet i förskolan hjälps vi åt genom att:

  • Är någon i familjen smittad med covid-19, ska alla vara hemma, även barn i förskolan.
  • Vi fortsätter hämta och lämna barn och elever utomhus.

Blir ett barn sjukt under sin tid i förskolan, skolan eller fritidshemmet, gäller samma rutiner som alltid, det vill säga att personal ringer barnets vårdnadshavare som hämtar barnet/eleven.

Är du som vårdnadshavare osäker på om ditt barn bör stanna hemma finns vägledning att få på Region Skånes webbplats.

Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats


Utbildningscentrum

Gymnasieskolan kommer att fortsätta med fjärr- och distansundervisning efter årsskiftet.

Det innebär att gymnasieprogrammen och introduktionsprogrammen arbetar vidare med undervisning på distans när terminen startar upp den 11 januari 2021. Tydlig information kommer att finnas på skolans plattform, It´s Learning, i samband med vårterminens uppstart.

Vuxenutbildningen omfattas inte, utan fortsätter enligt tidigare direktiv.

Beslutet gäller till och med den 24 januari 2021.


Öppna förskolan

För information om öppna förskolan läser du mer i länken nedan:

Öppna förskolan

Mer information

I följande länkar finns information från Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner, och Skolverket om vad som gäller för förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av pandemin.

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Sveriges Kommuner och Regioners webbplatslänk till annan webbplats

Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till personal på Utbildningsförvaltningen finns på varje verksamhets sida.Socialförvaltningen informerar

Socialförvaltningen befinner sig i stabsläge. Varje minut, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan gör personalen inom vård och omsorg i Örkelljunga kommun, sitt allra bästa för att stötta, sköta om och vårda våra brukare i de olika boendeformer och insatser som finns.

Situationen med pandemin är unik och vi får ny kunskap hela tiden. Vi följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och justerar rutiner efterhand som situationen ändras, för att både brukare och personal ska känna sig trygga.

Mer information om vårt arbete kan du läsa nedan och har du frågor är du välkommen att kontakta berörd enhetschef eller ringa till kommunens växel på 0435-550 00 för vidarekoppling till rätt person. Kontaktuppgifter till Socialförvaltningen.

Åtgärder för att begränsa smittspridning i våra verksamheter

Varenda en i vår personal stannar hemma om hen känner sig det minsta sjuk eller uppvisar minsta symptom. Det mest effektivt för att hindra smittspridningen. Det finns möjlighet för provtagning av personal inom vård och omsorg, enligt gällande rutin.

Utbildningsinsatser har gjorts inom alla personalgrupper och görs kontinuerligt i aktuella frågor. Webbutbildningar och tillgängliga föreskrifter finns att tillgå, för att säkerställa att all personal har kunskap om basala hygienrutiner.

Tillgång på skyddsutrustning

Skyddsutrustningen är viktig, men det är ett komplement till våra vårdhygieniska rutiner. Vi har just nu inte brist på skyddsutrustning i Örkelljunga kommun men vi behöver hela tiden komplettera med mer utrustning för att klara den situation vi är i, och kommer vara i under en lång tid.

Därför har vi stort fokus på att se till att skyddsutrustningen används på ett korrekt sätt. Felaktig och onödig användning av skyddsutrustning kan öka risken för smitta för personal och brukare. Det mesta av skyddsutrustningen kan bara användas i ett moment, sedan måste det kastas. För att inte riskera att vår skyddsutrustning tar slut eller inte räcker till där den verkligen behövs gör vi noggranna bedömningar för att se till att inte använda utrustningen i onödan.

För närvarande använder personalen skyddsutrustning i det omvårdnadsnära arbetet. Detta beror på den förhöjda risken för smittspridning som just nu är fallet.

Specialister i beredskap

Örkelljunga kommun har upprättat och utbildat en tvärprofessionell specialistgrupp som vårdar de som visar symptom eller insjuknar i covid-19. Vi har också en förberett en enhet som kan ta emot smittade brukare om behovet uppstår.

Besök på boenden

Vi avråder bestämt från att besöka Södergårdens och Tallgårdens särskilda boenden för att minska risken för smittspridning. Besök hos vårdtagare i livets slutskede omfattas inte av denna avrådan.

Besöksstopp till försörjningsstöd samt budget- och skuldrådgivning

Från och med 2020-11-09 är lokalerna på Ejdern i Örkelljunga stängda för besök. Det innebär att besökare till handläggarna av försörjningsstöd samt till budget- och skuldrådgivaren inte kan komma in på Ejdern. Det går dock att lämna handlingar i receptionen på Ejdern. Öppettider till receptionen är 10-12 vardagar. Vid övrig tid finns där även en postlåda utanför byggnaden som du kan lämna handlingar i. I övrigt hänvisas till telefonkontakt på telefontiden 09.00-10.00. Kontaktuppgifter till försörjninsstödshandläggare

Stängning av flera verksamheter till och med 24 januari 2021.

Anhörigstöd är stängt för besök men kan nås via mejl och telefon.

LSS Daglig verksamhet

Dagverksamheter Ankaret och Liljan

AMI håller stängt med undantag vissa delar av produktion som håller öppet.

Södergårdens lunchrestaurang och Solgårdens matsal är stängda för besök tills vidare.

Inställda aktiviteter

Fritidsaktiviteter via LSS (Fritidskatalogen) ställs in tillsvidare.Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är för närvarande inte påverkade av coronaviruset. Vi har uppdaterat städrutinerna i kommunens fastigheter och använder desinfektionsmedel vid rengöringen, för att minska risken för smittspridning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppdaterar kontinuerligt rutiner och bemanningsplaner för att vid behov kunna säkra viktiga samhällsfunktioner som t.ex. VA (vatten och avlopp) och farbara vägar. 

Kultur- och Fritidsförvaltningen informerar

Nya restriktioner från 21 december 2020

Följande lokaler är stängda för besök från och med 21 december till och med 24 januari 2021.

  • Örkelljunga bibliotek (även meröppet)
  • Skånes Fagerhults bibliotek
  • Idrottshallar
  • FORUM Örkelljunga


Folkbiblioteken

Du kan som vanligt lämna tillbaka lån i bokinkastet på Örkelljunga bibliotek. Bibliotekets digitala tjänster är tillgängliga 24 timmar, 7 dagar i veckan på www.bibliotekfh.selänk till annan webbplats. Där kan du bland annat låna om, reservera, låna e-böcker och e-ljudböcker och läsa tidningar från hela världen.

Det går bra att reservera och hämta reservationer och förbeställda hämtkassar under följande tider:

Måndag kl. 10.00-13.00
Tisdag kl. 10.00-13.00 + 15.00-18.00
Onsdag kl. 10.00-13.00
Torsdag kl. 10.00-13.00 + 15.00-18.00
Fredag kl. 10.00-13.00

Ring gärna innan du hämtar. Det går även bra att beställa Boken kommer (hemleverans). Vid frågor och beställning kontakta Örkelljunga bibliotek: 0435-55 055 (telefontid under utlämningstiderna).


FORUM Örkelljunga och idrottshallar

FORUM Örkelljunga och alla idrottshallar är tillfälligt stängda för bokning och uthyrning för all allmänhet. Elitverksamhet och skolverksamhet tillåts. Alla berörda tider avbokas av Kultur- och fritidsförvaltningen. Det utgår ingen kostnad för avbokade tider.


Musikskolan

Terminsstarten för musikskolan blir framskjuten en vecka och startar den 18/1. Smittoläget gör att vi anpassar verksamheten och kommer ge enskilda musiklektioner digitalt. Berörda pedagoger kommer, under vecka 2, ta kontakt med elever/vårdnadshavare och diskutera hur vi bäst löser det tillsammans.

Den framskjutna terminsstarten och den första veckan för undervisningen kommer inte att debiteras.

Vi hoppas och tror att vi kan få en verksamhet som kommer att fortsätta utveckla våra elevers glädje för musiken.


Simhallen

Hela anläggningen drivs på entreprenad av Sim & Motion Bowling. För mer information ring 0435-551 38 eller besök Sim & Motion Bowlings websida.länk till annan webbplatsÖverförmyndarverksamheten informerar

Överförmyndarnämnden uppmanar ställföreträdare att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer inför eventuellt besök hos respektive huvudman. Besök på exempelvis äldreboende kräver godkännande från boendets enhetschef. Sköt om möjligt uppdraget per telefon eller digitalt.

Ställföreträdare uppmärksammas också på att om bevaka rätt och sörja för person ingår i uppdraget måste dessa bevakas för huvudmannens räkning i förhållande till myndighets beslut och anvisning om coronaviruset, Covid -19, så att huvudmännen blir skyddade som myndighet avsett.