Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Åtgärder med anledning av energikris

Örkelljunga kommun arbetar på olika sätt med att minska elförbrukningen och sänka elkostnaderna. Det handlar bland annat om åtgärder för att spara el i stadens lokaler samt utemiljö.

För aktuell och tillförlitlig information om energikrisen hänvisar vi till:

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Flytta och minska din elanvändning - Energimarknadsinspektionen (ei.se) Länk till annan webbplats.

Flytta din elanvändning - Energimarknadsinspektionen (ei.se) Länk till annan webbplats.

Minska din elanvändning - Energimarknadsinspektionen (ei.se) Länk till annan webbplats.

Så här jobbar Örkelljunga kommun med anledning av energikrisen

Våra verksamheter går aktivt igenom sina vanor och rutiner för att identifiera möjliga åtgärder för att spara på el och framförallt för att säkerställa kritiska funktioner om en avstängning inträffar.

Kommunen har en grupp av ledande tjänstemän som står i kontakt med varandra och kan sammankallas på kort varsel för att ta eventuella nya beslut utifrån hur situationen förändras. Kommunledningen följer utvecklingen och direktiven från ansvariga myndigheter. Kommunen samverkar även med andra kommuner inom Familjen Helsingborg.

Kommunens fastighetsenhet arbetar löpande med informationsspridning och rådgivning kring energibesparing till kommunala verksamheter. Bland annat har ventilationen bytts ut och optimerats på flera fastigheter i kommunen. Fastighetsenheten arbetar även med att byta ut armaturer till LED samt effektiv driftoptimering av kommunens byggnader.

Energieffektivisering är ett löpande pågående arbete i kommunens verksamheter och bolag.

Energibesparing och hållbarhet är en del av uppdraget för skolverksamheten och ingår därför i undervisningen i skolorna.

Utbildningsförvaltningen har i dialog med kommunens fastighetsenhet bytt flertal ljuskällor till LED och slutat kompletteringsvärma med el. Förvaltningen har även stängt möjligheten att använda bastun vid simundervisning.

Gatubelysning

Kommunen får just nu in mycket felanmälningar på släckt gatubelysning inom kommunen. Vi är medvetna om problemet, och även anledningen till det. Ljuskällorna (lamporna) är helt enkelt gamla och ”bäst före datum” har passerat. Samtidigt så står kommunen mitt i ett generationsskifte gällande gatubelysning, där ett arbete med att byta ut armaturer till nya energismarta LED armaturer pågår. Arbetet kommer att få mer fart efter årsskiftet. På grund av detta och inväntan på de nya armaturerna så prioriterar kommunen fungerande belysning i vägkorsningar, vid övergångsställe, och på andra platser där trafiksäkerhet och trygghet har en tydlig inverkan.

Julbelysning

Julbelysningen i Örkelljunga kommun sprider värme och julstämning, vilket är viktigt för trivseln, tryggheten och handeln. Julbelysningen kommer därför att sättas upp och tändas i samma omfattning som tidigare år, dock under en liten kortare period.

Den julbelysning som kommer sättas upp använder sig av modern teknik, är väldigt energisnål och kostnadseffektiv. Kommunen bedömer därför att den energi som sparas genom att inte sätta upp julbelysningen är mycket mindre i förhållande till det värde belysningen tillför i form av ökad trygghet, trivsel och mysig julstämning.

Inför julskyltningen vid 1:a advent kommer fina julgranar sättas upp i byarna på samma plats som tidigare år. All annan julbelysning, exempelvis slingor i träden och stjärnor i lyktstolpar, kommer att tändas senast den 16 december 2022. Det innebär att all julbelysning kommer att vara tänd över julhelgen.

All julbelysning kommer att tas ned med start under vecka 2, 2023.

Örkelljunga Fjärrvärmeverk avlastar elnätet genom nya kunder som ansluter sig till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeverket har även en egen elproduktion som avlastar elnätet. Ventilation och belysning har bytts ut i verksamhetens lokaler.

Bolaget förnyar vitvaror och tvättutrustning till energisnåla produkter. Örkelljungabostäder byter även ut alla ljuskällor till LED.

Söderåsens miljöförbund informerar

Risk för ökade bostadsstörningar i energikrisens spår Länk till annan webbplats.

Information på andra språk/Information in other languages

Svenska: Krisinformation.se Länk till annan webbplats. tillhandahåller information om energikrisen och vad du själv kan göra om du råkar ut för ett elavbrott.

English: Krisinformation.se Länk till annan webbplats. has collected information about power outage, Styrel, reserve power and the disconnecting of customers in english.