Digital samtalsgrupp – för dig som är anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning

I gruppen kan du prata om det som är viktigt för dig och samtidigt möta och lyssna på andra som är i liknande situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga bidrar med kunskap och erfarenhet.

Vi träffas vid åtta tillfällen via den digitala plattformen Zoom. Du behöver ha tillgång till dator/läsplatta/mobiltelefon och bredbandsuppkoppling.

Vi startar nya grupper varje termin och deltagandet är kostnadsfritt.

Anmäl dig via Nka:s webbplats Länk till annan webbplats. under fliken Samtalsgrupp.

Varmt välkommen!

Digital navigeringskurs om demens

Nu finns en digital navigeringskurs om demens och kognitiva sjukdomar tillgänglig för anhöriga. Navigeringskursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom. Navigeringskursen är framtagen av Nka och anhörigkonsulenter med Svenskt Demenscentrum som samarbetspartner.

Ta del av navigeringskursen på NKA:s webbplats Länk till annan webbplats..