Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Access

Enheten för arbetsmarknad och integration driver projektet Access. Projektet pågår från 2019 till 2021. Syftet med Access är att ta tillvara människors kompetens och vilja att arbeta.

Europeiska socialfonden är medfinansiär av projektet.

Access är ett samarbete mellan Örkelljunga kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet NNV Skåne och Region Skåne via vårdcentralen i Örkelljunga.

Genom att samarbeta och samla kompetens från flera aktörer ska alla deltagare i projektet kunna få hjälp framåt på vägen till självförsörjning, oavsett om det gäller arbete eller utbildning. En stor del av dem som befinner sig längst från arbetsmarknaden i Örkelljunga i dag är arbetssökande personer med funktionsvariation. Det vill vi ändra på genom projektet.

För dig som vill börja arbeta eller studera och har en funktionsvariation

Har du någon form av funktionsvariation, och vill ta dig in på arbetsmarknaden eller börja studera? Då är det här en chans du inte får missa. I projektet Access får du på olika sätt hjälp och stöd att tydliggöra din arbetsförmåga så att du kan skaffa ett arbete eller påbörja en utbildning. Vi coachar dig och utreder i vilken omfattning du kan arbeta. Du får arbetsträning utifrån dina personliga förutsättningar och behov. I projektet utgår vi från det som stärker hälsa istället för det som orsakar ohälsa. Tillsammans kommer vi fram till vilket arbete eller vilken utbildning som skulle passa dig. Målet med Access är att ta tillvara din kompetens, dina förutsättningar och vilja att arbeta.

Det här kan du förvänta dig av Access

Du får möjlighet att öka din självkännedom på ett djupare plan utifrån dina egenskaper och förmågor. Vi kommer bland annat att jobba med åtgärder som förbättrar ditt självförtroende och hjälper dig att hantera stress. Vi kommer också att arbeta med att formulera en målbild tillsammans med dig. Förvänta dig motiverande och coachande samtal.

Vi kommer även att arbeta med vad våra traditionella könsroller betyder för yrkesvalet och möjligheterna att bryta normer vid val av yrke och bransch. Därutöver blir tillgänglighet, mångfald, icke-diskriminering och jämställdhet viktiga delar i projektet för att öka kunskaperna och att stärka självkänslan.

Tillsammans öppnar vi dörrar till din självförsörjning. Målet med Access är att tre av fyra av deltagarna ska ta konkreta steg på vägen till praktik, utbildning, arbete eller annan självförsörjning. En av tre ska gå vidare till ett arbete eller utbildning efter att projektet är avslutat. Vi kommer att ha plats för 125 deltagare under de cirka tre år som projektet pågår. Vi har löpande intagning och alla förväntas delta i de aktiviteter som planeras. All planering och längden på tiden i projektet anpassas efter varje enskild individ.

Logga för projektet Access