Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Insatser för funktionsnedsatta enligt LSS

Örkelljunga kommuns LSS-verksamhet bedriver vård och omsorg för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Det övergripande målet är att uppnå full delaktighet och jämlikhet så att personer med funktionsnedsättning kan leva som andra. LSS-verksamheten arbetar efter normaliseringsprincipen, vilket innebär att en person med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och skyldigheter i samhället som alla andra.

Alla insatser enligt LSS kräver ett biståndsbeslut. Det innebär att en ansökan måste lämnas till kommunens LSS-handläggare innan det går att ta del av insatser. Läs mer om Ansökan om insatser enligt LSS.

Läs mer nedan om olika former av stöd och service:

Avlösarservice

Läs mer om Avlösarservice

Boende enligt LSS

Läs mer om boende enligt LSS

Daglig verksamhet

Läs mer om Daglig verksamhet

Biträde av kontaktperson

Läs mer om Kontaktperson.

Korttidstillsyn

Läs mer om Korttidstillsyn

Korttidsvistelse

Läs mer om Korttidsvistelse

Ledsagarservice

Läs mer om Ledsagarservice

Personlig assistans

Läs mer om Personlig assistans

Boende i familjehem

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Avgifter

Läs mer om avgifter för LSS-insatser.

Sekretess

Verksamheten omfattas av sekretess, i enlighet med reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).