Kontakta oss

Telefon:

0435-552 12 

E-post:

utbildningscentrum@orkelljunga.se

Besöksadress:

Kungsvägen 7, 286 34 Örkelljunga 


 


Introduktionsprogrammen - IM

Våra introduktionsprogram förbereder dig för studier på de nationella programmen, eller för ett aktivt yrkesliv.

Vi erbjuder samtliga introduktionsprogram:
• Programinriktat val
• Yrkesintroduktion
• Individuellt alternativ
• Språkintroduktion

Vi erbjuder yrkesintroduktion mot industritekniska programmet.

Utbildningen förbereder dig väl för arbetslivet.

Yrkesintroduktion på Örkelljunga Utbildningscentrum vänder sig till dig som är intresserad av Industriarbete men som inte är behörig till det nationella programmen

Utbildningen är på tre år och bygger på praktiskt arbete både i skolan men även ute i arbetslivet, APL, arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen med 15 veckor.

Grundpaket

Engelska grund

Svenska grund

Matematik grund

Människan i industrin 1 100 poäng

Produktionsutrustning 1 100 poäng

Datorstyrd produktion 1 100 poäng

Avhjälpande underhåll 1 100 poäng

Cad/Cam 100 poäng

Svets grund 100 poäng

Tillverkningsunderlag 100 poäng

Idrott 100 poäng

Tillval

Industritekniska processer 100 poäng

Produktionsutrustning 2 100 poäng

Produktionsutrustning 3 100 poäng

Datorstyrd produktion 2 100 poäng

Datorstyrds produkton 3 100 poäng

Industriteknisk fördjupning 1 50 poäng

Industriteknisk fördjupning 2 50 poäng