Örkelljunga Utbildningscentrum


”Alla elever och studerande ska utvecklas utifrån kunskapsmålen och sina egna förutsättningar”

Uppdraget är att erbjuda en god, likvärdig och hälsofrämjande lärmiljö med verksamheter av hög kvalitet som främjar våra elevers och studerandes positiva utveckling och lärande. Skapa förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas.

På skolan har vi en engagerad elevhälsa, ett modernt skolbibliotek samt en trevlig cafeteria.


Skolan erbjuder:

  • Introduktionsprogram: Individuellt alternativ, Språkintroduktion & Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet
  • Vuxenutbildning: Grundläggande/gymnasial vuxenutbildning, Komvux som anpassad utbildning, SFI &Yrkesutbildningar
  • Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)