Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00 (Örkelljunga kommuns växel)

E-post:

utbildningscentrum@orkelljunga.se

Besöksadress:

Kungsvägen 7, 286 34 ÖrkelljungaAnpassad undervisning för vuxna

Vad är anpassad undervisning?

Anpassad undervisning för vuxna ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig skolform. Utbildningen omfattar grundläggande anpassad undervisning, vilket motsvarar obligatoriska anpassade grundskolan samt gymnasial utbildning motsvarande den utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i anpassad gymnasieskola. Med utgångspunkt från varje deltagares tidigare utbildning, erfarenheter och förutsättningar ska den anpassade undervisningen komplettera elevens tidigare utbildning. Undervisningen sker i små grupper.

Vem får delta i den anpassade undervisningen?

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada har rätt att delta i komvux som anpassad utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år.

Detta innebär att personer som har diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, eller fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom har rätt att delta i undervisningen om den saknar kunskaper som utbildningen avser att ge, samt har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Vem ansvarar för den anpassade undervisningen?

Kommunens vuxenutbildning ansvarar för den särskilda undervisningen. Kommunen ska aktivt verka för att nå och för att motivera aktuella personer att delta i utbildningen. 

Betyg

När du är klar med en kurs får du betyg.
Du kan få betygen A, B, C, D eller E.
E är godkänt betyg.
A är högsta betyg.

Intyg

Efter kursen kan du också få ett intyg som visar vad du lärt dig på kursen.

Se program som finns i gymnasiesärskolan från 1 juli 2013. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.