Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Kvalitet och utveckling

De nationella och lokala målen för förskolan och skolan förverkligas i ett ständigt pågående kvalitetsarbete.

Eftersom utbildningsnämndens verksamheter är mål-och resultatstyrda anger de varje år prioriterade områden som tillsammans med de nationella styrdokumenten styr verksamheternas arbete. Ansvaret för med vilken organisation och med vilka metoder det målinriktade arbetet skall utföras delegeras ut i verksamheterna så att alla känner ansvar och delaktighet. Arbetet i verksamheterna bedrivs utifrån lokala arbetsplaner i vilka prioriterade mål samt plan för uppföljning och utvärdering av dessa formuleras. Utvärderingsresultaten utmynnar därefter i förbättringsåtgärder för ökad måluppfyllelse. Detta blir i sin tur även ett underlag för resursfördelningen.

Kvalitetsarbete kan med fördel åskådliggöras med hjälp av skolverkets kvalitetshjul.

Skolverkets kvalitetshjul.