Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Folkhälsa

Folkhälsostrategi handlar om att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser i syfte att skapa en god hälsa på lika villkor.

Folkhälsostrategi

Ohälsa leder till personligt lidande och för samhället kostar den pengar. Ett aktivt folkhälsoarbete främjar en god hälsa och invånarna i Örkelljunga kommun kommer sannolikt att må bättre.

Hälsans bestämningsfaktorer

Det som påverkar hälsan kallas för hälsans bestämningsfaktorer. Vissa av faktorerna kan du själv påverka och en del är strukturella samhällsfaktorer. En del kan verka som frisk-, skydds-, och hälsofrämjande faktorer men kan också utgöra vissa riskfaktorer.

Bestämmelsefaktorer - folkhälsa

Källa: Hälsans bestämningsfaktorer efter modell av Leif Svanström och Bo Haglund, Socialmedicin, Karolinska Institutet.

Folkhälsomål

Nationellt finns det 11 folkhälsomål med övergripande målet ” att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”

Utifrån de nationella målen har Örkelljunga kommun valt att lägga mer fokus på tre områden som är:

  • Barn och ungdomars uppväxtvillkor
  • Ökad fysisk aktivitet
  • Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopningspreparat

Örkelljunga kommuns fullmäktiga har antagit ett antal mål för folkhälsoarbetet inom de tre fokusområden och dessa kan läsas i folkhälsopolicynPDF.