Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-17

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Aktuella projekt

På denna sida har vi valt att presentera ett urval av de projekt som kommunen arbetar med just nu. Det kan till exempel vara allt i från mindre vägarbeten och avstängningar till större byggnationer.

Publicerat 2017-03-14

Vattenservis byten Sjökaptensvägen i Åsljunga

VA-enheten påbörjar arbetet med att byta vattenserviser på Sjökaptensvägen i Åsljunga. Beräknat klar under våran 2017.

Publicerat 2016-08-22

Fiberutbyggnad pågår i centrum

För mer information se vår nyhet "Arbete med fiberutbyggnad pågår i centrum

Utredning om felkopplingar av avloppsvattennätet

Som ett led i arbetet med att minska risken för översvämningar samt mängden ovidkommande vatten till reningsverk och pumpstationer har VA-enheten påbörjat ett arbete med att utreda felkopplingar och överläckage till avloppsvattennätet.

Dagvatten får inte tillföras avloppsvattensystemet då det onödigt belastar pump­stationer och reningsverk samt ökar risken för källaröversvämningar och brädd­ningar. Dag- och dräneringsvatten ska istället släppas till dagvattenledningar. I de fall dagvattenledningar inte finns i anslutning till fastigheten skall allt dagvatten tas omhand lokalt inne på fastigheten.

Arbetet med utredningen av avloppsvattennätet startade år 2008 i Skånes Värsjö och Åsljunga och är fortgående under 2016 med fokusering av områden i Skånes Värsjö. Efter att Skånes Värsjö har genomgåtts kommer fokuseringen att flytta sig till Åsljunga.

År 2014 gjordes en begränsad utredning i bostadsområdet Vången Örkelljunga.

År 2015 gjordes en större utredning i Skånes Fagerhult som har resulterat i åtgärder under 2016 vilka nu kommer att följas upp.

Under hösten 2016 kommer Eket att utredas för felkopplingar i avloppsvattennätet.