Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Gata

Alla kommunens gator och vägar har en god standard och är trafiksäkra samt utformade och anpassade för en god boendemiljö.
Gator, gång- och cykelvägar underhålls kontinuerligt genom asfalteringsarbete, vinterväghållning, gatusopning och gatubelysning.

Vem ansvarar för olika vägar och gator?

Det finns tre väghållare i Örkelljunga kommun, trafikverket, kommunen samt enskilda väghållare.  Trafikverket är väghållare på de stora vägarna, europa-, riks- samt länsvägar. Kommunen är väghållare i kommunens tätorter och i övrigt är det vägföreningar/vägsamfälligheter som är väghållare.

Väghållaren är den som ansvarar för driften och underhållet på vägen som till exempel  snöröjning, asfaltslagning med mera.

För mer information om vem som ansvarar för vilken väg se väghållare Örkelljunga kommunPDF

Gatsopning

När snön smälter och det är frostfritt är det dags att ta bort den sand och grus som använts för att minska halkan under vintern.
Så här kan du som fastighetsägare underlätta sopningen:

* Följ parkeringsreglerna och flytta din bil från vägar som ska sandsopas (annars kommer vi inte fram).
* Håll trottoarerna fria. Soptunnorna ska alltid stå innanför tomtgränsen och får inte blockera gångbanor och vägkanter. Visa särskild hänsyn till personer med funktionsavvikelser.
* Beskär träd och häckar som hänger ut över kör- och gångbanor så att sopmaskinen kan komma fram och ända in mot vägkanten och mot tomtgränsen.

Preliminär turordning:

- Centraladelar av orterna, genomfarter och större gång- och cykelvägar. Därefter övriga områden.
- Turordningen för de olika orterna i kommunen ändras varje år.
- Arbetet pågår under normal arbetstid med undantag för trafikintensiva gator som startar cirka klockan 05:00. Arbetet pågår cirka fem (5) veckor.

Vinterväghållning

Snöröjning och halkbekämpning inom Örkelljunga kommuns gatunät utförs av kommunens egen personal samt av inhyrda entreprenörer.

Grävningsbestämmelser

Grävningsbestämmelser i Örkelljunga kommunPDF

Blankett för att ansöka om grävningstillstånd på allmän platsmark och blankett för trafikanordningsplan finns i vår e-tjänstportal.länk till annan webbplats

Felanmälan

Du kan hjälpa oss att hålla en hög standard genom att rapportera in skador och fel.

Skicka felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster