Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Jämställdhet

Med ett jämställdhetsperspektiv kan makt och resurser omfördelas. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

För att uppnå jämställdhet behövs arbete på alla nivåer — att jämställdhetsperspektivet genomsyrar alla led av planering, utförande och uppföljning i verksamheten.

Örkelljunga kommuns jämställdhetsarbete

Örkelljunga kommun arbetar på olika sätt med att synliggöra jämställdheten som kan missgynna och gynna både kvinnor och män. Ett av arbeten är deltagande i jämställdhetskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som syftar till att ge en bredare, djupare och mer komplett bild av jämställdheten på lokal nivå.

Vid analyser av statistik, planering av insatser och uppföljningar är det viktigt att göra en jämställdhetsanalyslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se att resurser fördelas likvärdigt och att en jämlik hälsa uppnås.

Jämställdhetsintegrering

Den svenska jämställdhetspolitiken har som mål att ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. För att nå målet tillämpas jämställdhetsintegrering, vilket innebär att offentligt finansierad service och tjänster som erbjuds medborgarna ska beaktas ur jämställdhetssynpunkt och svara lika väl mot kvinnor/flickors som män/pojkars utgångspunkter och behov.

Länsstyrelsen har haft som uppdrag att ta fram en jämställdhetsstrategi för Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och de skånska kommunerna.

Mer information om Jämställdhetsstrateginlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster