Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Ny i Sverige

Som nyanländ flykting kan det inledningsvis finnas ett behov av stöd för att lära känna det svenska samhället och den nya kommunen. De insatser som erbjuds är, med undantag för svenskundervisningen för invandrare och samhällsorientering, de samma som gäller för alla kommuninvånare. Exempelvis förskola, skola, vuxenutbildning, praktikmöjligheter, arbetsförmedling, sjukvård samt kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter.

För samlad information om mottagandet av asylsökande i Skåne hänvisas till Länsstyrelsens webbplats. 

Örkelljunga kommun ansvarar för:

 • Undervisning i svenska för invandrare (SFI).
 • Samhällsorientering och introduktion i samhället.
 • Försörjningsstöd i vissa situationer.
 • Övrig kommunal service (skola, barnomsorg, sociala insatser, äldreomsorg med mera).

Arbetsförmedlingen ansvarar för:

 • Samordningen av etableringsinsatser för nyanlända.
 • Etableringssamtal med den nyanlände (frågor som rör personens förutsättningar på arbetsmarknaden).
 • Besluta om etableringsersättning (arbetssökande som medverkar i upprättande av sin etableringsplan kan beviljas etableringsersättning).

IFALL

"Integration För Alla" är en organisation i Örkelljunga vars ändamål att främja integration mellan kulturer och att motverka våld mellan kulturer i Sverige och andra länder.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom

 • Att ge hjälp till självhjälp så att den enskildes förståelse av sin kultur och hans/hennes självkänsla stärks.
 • Att erbjuda mångkulturella möteplatser där utbyte av erfarenheter, värderingar och kultur främjar den enskildes livskvalite.
 • Att bygga sociala nätverk mellan kulturer.
 • Att uppmuntra den enskilde att ta ansvar i samhället.
 • Att utveckla och pröva effektiva och kreativa metoder för integration, både formella och icke-formell.
 • Att sprida information för att öka medvetenhet om kulturens betydelse och om olika kulturer.

Läs mer om organisationen och deras syfte på www.ifall.selänk till annan webbplats