Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Elevhälsa

Elevhälsa

Från det att en elev börjar skolan till att den slutar gymnasiet, har den tillgång till elevhälsa. Alla skolor ska erbjuda sina elever elevhälsa, det är bestämt i lag. De som arbetar inom elevhälsan är skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog. Det finns alltså vissa yrken som arbetar inom elevhälsan men all personal på förskolor och skolor är ansvariga för att barnen och eleverna mår bra. Tillsammans arbetar elevhälsan med skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare för att skapa förutsättningar för eleverna att utvecklas, må bra och lyckas i skolan. Arbetet med elevhälsa ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande enligt skollagen. Det finns ett starkt samband mellan hälsa och lärande, mår man bra är det lättare att klara skolan och goda resultat i skolan leder till bättre hälsa. De som arbetar inom elevhälsan ska jobba för att alla elever ska må bra, både fysiskt, psykiskt och socialt.

Exempel på vad elevhälsan ska göra:

  • Medverka till att eleverna har en arbetsmiljö som fungerar bra.
  • Hjälpa till så att eleverna får den hjälp de behöver för att klara skolarbetet.
  • Hjälpa de som har kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter att få den hjälp som de behöver.
  • Informera om sex och samlevnad, om mat, och motion, sömn och missbruk.
  • Stötta alla elever att leva så att de mår bra.
  • Hjälpa elever som har stor frånvaro.
  • Erbjuda samtal om det behövs.

Elevhälsan i Örkelljunga

Alla elever i Örkelljunga kommun har tillgång till elevhälsans team – skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan samarbetar med barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänst och barnhabilitering.
Specialpedagogerna och speciallärarna har sina arbetsplatser på kommunens olika skolor och tillhör skolans personal. Skolsköterskorna och skolkuratorerna sitter på de olika skolorna men tillhör den Centrala barn- och elevhälsan i kommunen. Till den Centrala barn- och elevhälsan hör också specialpedagogerna som arbetar gentemot förskolan, en specialpedagog som arbetar särskilt med tal, språk, kommunikation och hörsel samt skolpsykolog. Skolläkare hyr kommunen in från en av vårdcentralerna i Örkelljunga.


Elevhälsa förskolorna

Elevhälsa Beringskolan
Elevhälsa Bokelundaskolan
Elevhälsa Ekets skola
Elevhälsa Kungsskolan
Elevhälsa Mårdenskolan
Elevhälsa Von Reisers skola

Elevhälsa Utbildningscentrum (gymnasieskola)