Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Ny i Sverige: barnomsorg och utbildning

Du som är ny i Sverige är välkommen till våra förskolor och skolor. I avsnitten nedan kan du läsa hur du ska ansöka om plats och vilka regler som gäller för att få en plats.

Om du är förälder och arbetar eller studerar så kan dina barn gå i förskolan. Barn till föräldrar som är arbetssökande har rätt till 15 timmar i veckan. Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till plats i  Allmän förskola från hösten det året barnet fyller 3 år, oavsett föräldrarnas sysselsättning.

Ansökan om plats i förskola görs i våra e-tjänster Länk till annan webbplats..
Om du saknar svensk e-legitimation, kontakta administratör för förskolorna på:
e-post: utbildning@orkelljunga.se eller telefon: 0435-550 67.

Läs mer om förskolan

Barn mellan 6-16 år går i grundskolan som omfattar förskoleklass och årskurs 1 till 9.

Barn mellan 6-7 år börjar i en vanlig skolklass som kallas förskoleklass eller årskurs 1. Elever i denna ålder lär sig språket snabbt.

Barn mellan 8-16 år börjar i en förberedelsegrupp. Sedan får du börja i någon av de vanliga klasserna som vi i Sverige kallar årskurs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

För att skriva in ditt barn i grundskola, kontakta Jenny Alfredsson, 0435 - 55 144.

Läs mer om grundskolan

Ungdomar som är äldre än 16 år börjar i ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. För alla elever som börjar på ett introduktionsprogram upprättas en individuell studieplan. Uppdatering och revidering av studieplanen sker fortlöpande vid behov.

För att ansöka till gymnasieskolan, kontakta Håkan Persson, 0435 - 55 214.

Läs mer om introduktionsprogrammet Länk till annan webbplats.

Vuxenutbildningen har kurser för vuxna i SFI, Svenska för invandrare. Undervisningen är gratis och du kan studera både på dagen och på kvällen. Men rätten till SFI är begränsad och den som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har INTE rätt till SFI.
Skolverket ger mer information: Rätt till sfi, Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För att ansöka till SFI, kontakta Håkan Persson, 0435 - 55 214.

Läs mer om SFI på Utbildningscentrum

Här får du svar på de vanligaste frågorna som kommer in till oss:

Frågor och svar

Från och med hösten det år barn fyller 3 år har alla barn rätt till allmän förskola i Sverige. Barnkonventionen artikel 28 skriver att varje barn har rätt till utbildning.

Allmän förskola innebär att ditt barn erbjuds 15 timmar per vecka på förskolan. Allmän förskola är gratis.

Allmän förskola är för barn i åldern 3-5 år. Därefter börjar barnet i förskoleklass på en skola.

Alla barn som behöver plats i förskolan står i samma förskolekö, även asylsökande barn. Det innebär att ditt barn får en plats utifrån era önskemål och där det finns plats.

Det är kö till förskolorna i Örkelljunga kommun. Det innebär att det kan ta flera månader tills ditt barn kan börja i förskolan.

Vi strävar efter att du ska kunna börja skolan inom en månad från det att du kommit till Örkelljunga kommun. Men nu när det kommer många nyanlända till kommunen på kort tid, kan det ta längre tid innan du får börja skolan.

Nej. I Sverige går alla barn i skolan gratis.

Grundskola och gymnasium

För att skriva in barn i grundskola, kontakta Jenny Alfredsson, 0435 - 55 144.

För att ansöka till gymnasieskolan, kontakta Clas Wiberg, 0435 - 55 214.

Vid skolstart kommer vi ha ett mottagningsmöte. Vid mottagningsmötet frågar vi om din skolbakgrund och din sociala bakgrund. Vid mottagningsmötet gör skolsköterskan också ett hälsosamtal med dig. Hälsosamtalet bygger på Smittskyddet Skånes rekommendationer för hälsobesök av nyanlända.

Svenska för invandrare (SFI)

För att ansöka till Svenska för invandrare (SFI), kontakta Clas Wiberg, 0435 - 55 214.
Men tänk på att rätten till SFI är begränsad och den som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har INTE rätt till SFI. Skolverket ger mer information: Rätt till sfi, Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Nej. Personer från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd (massflyktsdirektivet) räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige, men precis som för asylsökande är deras rätt till utbildning begränsad. De har inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux.

Rätt till sfi, Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.