Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Folkhälsa

Folkhälsoarbete handlar om hälsofrämjande och förebyggande insatser i syfte att skapa en god hälsa på lika villkor. Ohälsa leder till personligt lidande och kostnader för samhället. Ett aktivt folkhälsoarbete ökar sannolikheten för att kommunens invånare ska må bra. Vid analyser av statistik, planering av insatser och uppföljningar är det viktigt att se till så att resurser fördelas likvärdigt och att kunna uppnå jämlik hälsa.

Hälsans bestämningsfaktorer

Det som påverkar hälsan kallas för hälsans bestämningsfaktorer. Vissa av faktorerna kan du själv påverka och en del är strukturella samhällsfaktorer. Du kan påverka din hälsa genom att äta bra mat, röra på dig, sova och välja hälsosamma vanor. Kommunen kan skapa förutsättningar för god hälsa genom att till exempel tillhandahålla fritidsmöjligheter, barnhälsovård och ett socialt skyddsnät.

Bestämmelsefaktorer - folkhälsa

Källa: Hälsans bestämningsfaktorer efter modell av Leif Svanström och Bo Haglund, Socialmedicin, Karolinska Institutet.

Folkhälsomål

Nationellt finns det 8 målområden för folkhälsa med de övergripande målen ” att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”

I Örkelljunga ligger fokus på folkhälsoarbetet på:

  • Barn och ungdomars uppväxtvillkor
  • Ökad fysisk aktivitet
  • Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopningspreparat