Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Statistik

För att veta vilka insatser som behöver göras så krävs det kunskap om hälsoläget i kommunen. Det kan vara allt från att titta på nationella siffor om hur många som blir sjuka till att fråga enskilda personer hur de mår. För att kunna jämföra med andra kommuner och för att kunna se förändringar över tid kan det vara bra att använda sig av samma frågeformulär, exempelvis folkhälsoenkäter, elevhälsoenkäter och andra regionala eller nationella undersökningar. Resultatet från dessa undersökningar ligger sedan till grund för politiska prioriteringar.

Lupp

Högstadie- och gymnasieelever i Örkelljunga kommun tillfrågades hösten 2018 om hur det är att vara ung i kommunen och hur de mår. Sammanlagt 370 skolungdomar mellan 13-19 år besvarade enkäten. Lupp, som står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en undersökning av MUCF som genomförs nationellt varje år, i år deltog 40-50 kommuner.

Läs mer om undersökningen på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Ungdomsenkäten Lupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Resultatet av undersökningen analyseras av kommunens förvaltningar och ligger till grund för politiska beslut rörande unga. 

Sammanfatting av Lupp-undersökningen

Generellt sett så mår killarna i Örkelljunga bättre än tjejerna, det är särskilt tjejerna i högstadiet som mår dåligt eller är missnöjda med livet i helhet. Stress är det vanligaste besväret. Tobaksbruket har minskat. Frukost är det vanligaste målet att skippa men många låter även bli att äta lunch. De flesta ungdomar tränar flera gånger i veckan. De populäraste fritidsaktiviteterna är att träna/idrotta och att vara ute i naturen, många killar väljer även att spela dataspel, det är dock fler än hälften av ungdomarna som inte hittat något de är intresserade av att göra. På fritiden träffas de oftast hemma hos varandra.

Gymnasieeleverna är mer nöjda med sin skola än högstadieeleverna, skolmaten lämnade mest att önska. Båda grupper vill kunna påverka mer i skolan än de får idag. Väldigt många högstadieelever svarade att de utsatts för mobbing, utfrysning och trakasserier och att det främst skett på skolan. Många elever har utsatts för stöld och hot, i gymnasiet är det särskilt killarna som svarat det samtidigt som de känner sig tryggare än tjejerna rent generellt. Efter gymnasiet tänker de flesta läsa vidare, många tjejer vill ut och resa men tror att de istället kommer att jobba i kommunen eller närliggande kommun. Fler än hälften av ungdomarna önskade att de hade ett extrajobb och många vill starta eget företag.

Många ungdomar vet inte vem de ska vända sig till för att kunna påverka något i kommunen, de är dock överens om att skolan är något som politikerna borde lägga resurser på.

Läs hela rapporten här: Lupp - 2018 Pdf, 814.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne

Denna enkätundersökning har genomförts i Skåne under år 2012 samt år 2016. Enkäten besvarades år 2016 av närmare 27 400 elever i årskurs 6, 9 samt andra året i gymnasiet. I Örkelljunga deltog totalt 190 elever. Länkar till rapporterna finns längre ner på sidan.

Det går även att hämta statistik ur Region Skånes applikation för folkhälsostatistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., applikationen innehåller resultat på regional samt kommunal nivå från Region Skåne och riktar sig till olika åldersgrupper och täcker tillsammans in hela Skånes befolkning, ”från vaggan till graven”.

Informationsmöten för allmänheten

9 december 2019 och 7 november 2018 hölls informationsmöten om ungdomars hälsa och välmående i Örkelljunga. Syftet med mötena var att förmedla kunskap om nuläget i kommunen och ge exempel på skyddsfaktorer och stöd. Det presenterades statistik för Örkelljunga kommun och hur den förhöll sig till Skåne- och riksgenomsnittet. Mötena skedde i samverkan mellan kommunen, kommunpolis och räddningstjänst.

En sammanställning av de ämnen och statistik som behandlades finns att läsa i presentationerna Informationskväll om ungas hälsa i Örkelljunga - 2019 Powerpoint, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. samt Informationskväll om ungas hälsa i Örkelljunga - 2018 Powerpoint, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster..