Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Psykisk hälsa

Naturbild, fjäril

Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv (källa: nsph.se).

 

Psykiskt välbefinnande

Det tillhör livet att ibland må dåligt och att känna sig nere. Oftast finns det en bakomliggande orsak till varför vi känner som vi gör, så som besvikelser, motgångar eller sorg. Ibland uppstår det funderingar om vad man ska göra eller vem man egentligen är. Andra bakomliggande faktorer kan vara stress eller att vi sätter för höga krav på oss själva och inte anser av vi duger som vi är.

Hur vi tacklar motgångar är olika från individ till individ och skiljer sig också åt beroende på vad vi har för stöd i vår omgivning. Men du är inte ensam, detta är känslor som alla någon gång drabbas av och precis som att andra har rätt att må bra är också du värd att göra det.

För att förhindra att ett tillstånd blir långvarigt är det bra att tidigt arbeta utifrån ett förebyggande synsätt:
- Sov och ät ordentligt.
- Göra saker du gillar och umgås med de människor som får dig att må bra.
- Prata med någon person du känner att du kan lita på.
- Ibland kan det istället kännas bättre att prata med någon som du inte känner.
- Skriva ner vad du känner, eller uttryck dig i form av bild eller musik.

 

Psykisk sjukdom

Det finns flera olika psykiska sjukdomar som kan påverka personens handlande och beteende. Även om psykisk ohälsa är vanligt finns det många fördomar och vi kan vara rädda för att prata om det. Men genom diskussion kan vi skapa förståelse och motverka de fördomar och diskrimineringar som finns. Många personer med psykiska sjukdomar har många kreativa förmågor som skulle kunna leda företag/verksamheter till mer innovationskraft och kreativitet.

Fakta
I Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk ohälsa. Socialstyrelsen beräknar att mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa. I denna grupp beräknas 10-15 procent behöva psykiatrisk behandling (källa: nsph.se).

Naturbild, spindelnät

Kontakter och mer information

Under relaterade länkar nedan finns mer information. Vart du kan vända dig i Region Skåne samt hjälplinjer. Det finns även uppgifter om hur du kan nå Örkelljunga kommun och vad vi kan hjälpa till med.

 

Kontakter vid frågor, tips, stöd med mera i Örkelljunga kommun

Ring kommunens växel 0435-550 00, och begär följande:

 • Fältverksamhet
  verkar bland barn och ungdomar för positiva fritids- och levnadsvanor. Ger stöd till ungdomar som får problem i form av kriminalitet, missbruk och
  annat nedbrytande beteende och hjälper till med att förebygga dessa problem.
 • Kurator
  verkar förebyggande och rådgivande för barn, ungdomar och föräldrar.
 • Skolsköterska
  verkar hälsofrämjande för barn och ungdomar i skolan.
 • Socialtjänsten
  bistår barn och föräldrar med råd, stöd och behandling. Samt ger
  information, rådgivning och behandling för missbrukare.

Hjälplinjer

BRIS Stödtelefon: 116 111
BRIS Vuxentelefon: 077-150 50 50
Rädda Barnens föräldratelefon: 020-786 786
Mind Självmordslinjen: 90101
Mind Föräldrarlinjen: 020-85 20 00
Mind Äldrelinjen: 020-22 22 33
"Välj att sluta", våld i nära relationer: 020-555 666