Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Utmaningsrätt

Vem som helst har rätt att rikta ett önskemål till kommunen om att få driva en
del av kommunens verksamhet.

Utmaningsrätten går i stora drag till så att kommunen tar emot en utmaning som utreds. Om kommunen anser att verksamheten som utmanas är lämplig så tar processen om offentlig upphandling vid.

All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal.

Definition av utmaningsrätt

Med utmaningsrätt menas att någon riktar ett önskemål till kommunen om att en kommunal verksamhet (eller delar därav) ska upphandlas. Den som vill överta ansvaret för driften av en verksamhet som kommunen driver har enligt detta regelverk rätt att utmana den kommunala verksamheten.

Syftet med kommunal utmaningsrätt

Syftet med utmaningsrätt är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Den största vinsten är att anställda och företag kan bidra till att det uppkommer helt nya och bättre sätt att utföra kommunal verksamhet på.

Avgränsning

All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal eller som inte bedöms vara lämplig att läggas ut i någon typ av entreprenadform.

Tillvägagångssätt

Verksamheten som är tänkt att utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten. Den som vill utmana en kommunal verksamhet ska kontakta den nämnd som idag driver den verksamhet som är tänkt att utmanas. Själva utmaningen behöver inte vara lång, men bör innehålla följande:

  • vilken verksamhet i kommunen som utmanas
  • om hela eller delar av verksamheten utmanas
  • en beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig anbudsgivare på verksamheten
  • en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella verksamheten

Det är även viktigt att tänka på att utmaningen blir ett offentligt dokument som alla får tillgång till, varför det kan vara viktigt för den som utmanar att inte allt för detaljerat beskriva hur verksamheten är tänkt att drivas.

Ärendets gång

När en utmaning kommer in till kommunen ska den berörda nämnden besluta om utmaningen godkänns eller inte. Hur en nämnd tar ställning till utmaningen bestäms av de lagar, inriktningsmål med mera som styr den verksamhet som utmanas. Om nämnden beslutar att utmaningen får avslag så ska det beslutet motiveras.

Godkänns utmaning kommer ett upphandlingsförfarande att genomföras, där den som ställde den ursprungliga utmaningen blir en av parterna. Det finns alltså ingenting som säger att den som initierade utmaningen även får uppdraget att driva verksamheten.

Bedömning av trovärdighet i utmaningen görs utifrån Lag om offentlig upphandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eftersom denna lagstiftning ändå blir aktuell om det skulle bli fråga om en upphandling.

Välkommen att utmana

Om du vill utmana kommunen inom någon verksamhet är du välkommen att skicka den till:

Örkelljunga kommun
286 80 Örkelljunga

eller via e-post till
kommunkontor@orkelljunga.se