Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Bidrag för bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Du ska bo där permanent och behovet ska vara bestående. Det kostar ingenting att söka bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidraget ska ge dig som har en bestående funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv. Du kan få bidrag till åtgärder både inom- och utomhus. Du får inte bidrag om åtgärden hör till normalt underhåll eller beror på byggnadstekniska brister.

Villkoren regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).

Alla typer av bostäder

Bidrag för bostadsanpassning lämnas till dig oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller bostadsrätt.

Bor du i en hyresrätt måste fastighetsägaren alltid godkänna att åtgärden får utföras. Bor du i en bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen godkänna åtgärder som ska utföras på fasader, i trapphuset och omgivningen utanför huset.

Så söker du bidrag för bostadsanpassning

Ansökan kan du göra digitalt eller manuellt eller på särskild blankett. Båda alternativen finns under E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats. (klicka vidare på Omsorg och stöd, och därefter på Äldre). Vid manuell ansökan finns plats för fastighetsägarens medgivande på ansökningsblanketten. Samtliga personer, så kallade nyttjanderättshavare, som står på hyres- eller ägarkontraktet ska ge skriftligt medgivande till att åtgärden får utföras i bostaden. Ansöker du digitalt hittar du blankett för fastighetsägarens medgivande när du loggat in i e-tjänsten med mobilt bank-id. 

Kontakta oss via telefon eller e-post om du hellre önskar få blanketterna hemskickad.

Bifoga även ett intyg som styrker ditt behov. Intyget kan skrivas av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Kostnadsberäkningar, offerter och eventuella ritningar skickar du med.

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med din ansökan eller om du är osäker på vilket underlag som behövs för den anpassnings du vill söka bidrag för.

Bostadsanpassningsbidrag/utbetalning/fullmakt

Om du inte själv har möjlighet att ta in anbud, kostnadsberäkningar med mera, kan du får hjälp av handläggare med detta. Kontakta i sådant fall handläggaren som tar in muntlig eller skriftlig fullmakt av dig som sökande.

Kan du få bidrag för bostadsanpassning när du flyttar?

Ja, det kan du få om du väljer en bostad som är lämplig för dig och din funktionsnedsättning. Väljer du en bostad som kommunens inte tycker är lämplig kan du endast få bidrag för mindre åtgärder.

Det är viktigt att du väljer bostad med stor omsorg. För att få bidag för bostadsanpassning som medför kostnadskrävande åtgärder när du har flyttat krävs det att det finns särskilda skäl till valet av bostad. Vill du vara på den säkra sidan om vad som gäller så är det bra om du kontaktar handläggaren på socialförvaltningen innan du skriver på kontraktet för att hyra eller köpa en ny bostad.

Handläggningsprocessen

När din ansökan har kommit in till socialförvaltningen registreras den. Ärendet tilldelas en handläggare som ansvarar för din ansökan under hela processen.

Om ansökan är ofullständig skickas den i retur, vilket kan innebära längre handläggningstid.

Hembesök

Handläggaren går igenom handlingarna som skickats in och kontrollerar att alla uppgifter som behövs finns med. Saknas det något kontaktar vi dig. För att kunna bedöma om du är berättigad till bidrag krävs ofta ett hembesök. Vi kontaktar dig på telefon för att bestämma en tid.

Skälig kostnad

För att bedöma bidragets storlek tar handläggaren in en offert från en eller flera olika entreprenörer och jämför dessa. Bidragets storlek ska motsvara en skälig kostnad för att utföra anpassningen.

Beslut

När utredningen är klar fattas ett beslut som skickas till dig. Om åtgärderna i ansökan kan beviljas får du bifall på din ansökan. Om åtgärderna helt eller delvis inte kan beviljas får du avslag eller delvis avslag. Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Entreprenör

Det är fritt att välja någon av de entreprenörer som vi har tagit in offert från eller att anlita någon annan. Tänk på att begära att fakturan ska gälla i 30 dagar. Utbetalning av bostadsanpassningsbidraget sker till dig på det konto du angett till handläggaren. Kopia av fakturan skickas till handläggaren varvid exakt belopp utbetalas till sökande. Du som sökande betalar alltid fakturan från hantverkaren. Information om detta får du tillsammans med ditt beslut.

Konsumenttjänstlagen

Det är alltid du som ansöker som är beställare av arbetet, inte kommunen. Därför gäller konsumenttjänstlagen mellan dig och den entreprenör som anlitas. I de fall du inte själv kan beställa arbetet kan du uppdra åt socialförvaltningens handläggare att göra beställningen åt dig, genom att lämna in en fullmakt men det är alltid du som är beställaren.

Överklagande

Ett beslut om bidrag för bostadsanpassning kan överklagas till Förvaltningsrätten om det är ett avslag. För att överklaga lämnar du in en skrivelse till kommunen där du uppger vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning. Ett överklagande ska vara inlämnat till kommunen senast tre veckor efter det att du har tagit del av det skriftliga beslutet. Om kommunen anser att beslutet är felaktigt kan det ändras. Handläggaren är skyldig att hjälpa dig med överklagandet.

Övriga frågor och synpunkter

Om du har frågor, önskar mer information eller bara vill kontrollera att din ansökan kommit in, är du välkommen att ringa socialförvaltningens handläggare.

Personuppgiftshantering

Här kan du läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.