Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Att söka stöd

Om du inte kan klara din vardag kan du ansöka om stöd från kommunen. Du som har behov av hjälp och stöd som inte kan tillgodoses på annat sätt, har enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen eller LSS rätt till bistånd av kommunen.

Ansökningsprocessens olika delar

1. Första kontakten
Läs igenom informationen på denna sida. Vid frågor går det bra att ringa till kommunen och prata med en biståndshandläggare. Se telefontider nedan.

2. Lämna in ansökan
Fyll i en ansökan. Lämna ansökan till Örkelljunga kommun, antingen via receptionen eller i brevinkastet vid ingången. Det går också att skicka in ansökan via post. Blanketter finns under E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.. Vid behov kan handläggare hjälpa till med att fylla i blanketten.

3. Möte med biståndshandläggaren
Kommunen utser en biståndshandläggare åt dig som du träffar på ett första möte i hemmet eller på sjukhuset om du befinner dig där. Vid hembesöket går du tillsammans med biståndshandläggaren igenom vilket behov av stöd du har, och hur du på bästa sätt ska få behovet tillgodosett.

4. Utredning
Biståndshandläggaren gör en utredning av dina behov.

5. Beslut
Efter att utredningen är klar fattas ett beslut. Beslutet sänds hem till dig i skriftlig form. Av beslutet framgår vilket stöd som du blivit beviljad.

6. Överklagan
Om du inte fått det stöd du ansökt om och inte är nöjd med beslutet, finns möjlighet att överklaga beslutet. I beslutet medföljer instruktioner om hur beslut överklagas. Mer information om överklagan finns nedan.

7. Val av utförare
Örkelljunga kommun tillämpar valfrihet i hemvården för serviceinsatserna städ, tvätt och inköp. Tyvärr finns det för tillfället inga privata leverantörer, vilket innebär att det för närvarande inte går att göra något val. I dagsläget utförs därmed alla insatser av kommunen.

8. Avgifter
För det stöd som beviljas enligt socialtjänstlagen utgår avgift. Läs mer under Avgifter.

9. Uppföljning
Insatserna kommer att följas upp kontinuerligt och anpassas efter hand som dina behov förändras. Om förändringar görs fattas ett nytt beslut, som det finns möjlighet att överklaga.

Hemtjänst är behovsprövat

Hemtjänsten är behovsprövad (biståndsbedömd). Det innebär att du måste ansöka om hjälp och att handläggare från kommunen (biståndshandläggare) kommer att utreda och bedöma ditt behov av hjälp (bistånd) samt besluta vilket stöd du får. Du kan alltså inte kräva specifik hjälp eller omsorg. Däremot har du rätt att ansöka om precis vilken hjälp som helst. Det är sedan upp till biståndshandläggaren att utreda och sedan bevilja eller avslå dina önskemål. Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga.

Sekretess och tystnadsplikt

Handläggningen och utförandet av beviljade insatser omfattas av sekretess, enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Inom äldreomsorgen i Örkelljunga kommun har all personal tystnadsplikt. Det innebär att personalen inte får föra vidare vad som framkommit i kontakten med dig.

Rätt att överklaga

Om du vill överklaga ett beslut skickar du överklagandet ställt till socialnämnden i Örkelljunga kommun, senast tre veckor efter att du fick det skriftliga beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt, skickas ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten i Malmö. Biståndshandläggaren kan lämna närmare upplysning om hur du överklagar och även hjälpa till med själva överklagandet.

Ombud

Du kan använda dig av anhörig eller utomstående som för din talan i kontakten med kommunen. Du kan antingen ha någon med som stöd när du träffar handläggaren eller så kan du ge någon din fullmakt att föra din talan. Biståndshandläggaren har emellertid rätt att få träffa dig personligen.

Ansökan

För att ansöka om stöd ska du lämna in skriftlig ansökan till biståndshandläggare. Från att ansökan inkommit, kan det ta upp till fyra veckor innan ansökan är behandlad.

Blanketter finns för att ansöka om hemtjänstinsatser eller plats på särskilt boende. Det finns även en blankett för att säga upp hemtjänstinsatser. Blanketterna finns under E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats..

Kontakt med biståndshandläggare

Biståndshandläggarna för äldreomsorgsinsatser nås på telefonnummer 0435-553 15. På måndagarna är telefontiden 10.00-11.30. Tisdag-fredag är telfontiden 10.30-11.30. Dessa telefontider gäller helgfria vardagar.