Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Aktiviteter för äldre

På våra särskilda boenden i Örkelljunga kommun är personen i centrum.

Vid välkomstsamtalet, som hålls inom 14 dagar efter att personen flyttat in, samlar personal in information från personen själv och från dess närstående. Detta material används till att göra en genomförandeplan för personen vi vårdar. Genomförandeplanen uppdateras var sjätte månad, och vid förändring hos den vi vårdar. Levnadsberättelsen är även den ett stöd i vardagen som vi delar.

På våra boende i Örkelljunga kommun har vi två aktivitetsombud per avdelning. Tillsammans med vår aktivitetsledare hålls det aktivitetsråd en gång per månad. Där planeras vilka aktiviteter som ska genomföras. Dessa aktiviteter skrivs upp på affischer som finns på varje avdelning.

Våren 2022 har vi teman som: 70-tals tema, våffelcafé, vårstig, bingo, filmvisning, glasscafé, föreläsning om Örkelljunga.

Självständighet och påverkan

Självständighet, det är något alla människor eftersträvar. De förmågor som personen har ska tillvaratagas och stimuleras i största möjliga utsträckning. Detta gör den som vårdar genom att låta personen vara delaktig, aktiv och självständigt utföra de aktiviteter som utgör dess vardag under trygga och säkra former, med den stöttning som personen behöver. Ålderdom och sjukdom påverkar orken kraftigt.

Dagliga uppgifter såsom hygienbestyr, förflyttningar samt att få den mat och vila som behövs under dagen, är många gånger en fullt tillräcklig aktivitet för den vi vårdar. Vad som är aktivitet, skiljer sig åt genom livets olika faser.

Under våren 2022 har vi ett gott samarbete med Musik i Syd. Det utgår från 60-, 70- och 80-talet. Musik i Syd genomför tre livekonserter på varje avdelning, på alla våra tre äldreboende i kommunen. Att de genomförs på respektive avdelning är för att de vi vårdar ska få ut mesta möjliga av deras besök. Att samlas i stora grupper skapar ofta en oro för dem vi vårdar, därför passar den formen att mötas på avdelningarna bra.

Sedan hösten 2021 har vi en aktivitetsorganisation som förutom aktiviteterna på våra boende, arbetar aktivt med att genomföra träffpunkt för personer 65+ i ordinärt boende. Där använder vi oss av de röda kassarna. Musik i syd kommer att hålla en konsert för personer 65+ i Forum.

Aktivitetsorganisationen arbetar även med att öka kunskapen om demenssjukdomar hos omvårdnadspersonalen. Målet är att 80 procent av omvårdnadspersonalen på våra äldreboende ska bli stjärnmärkta under 2022. Samma arbete planeras för personal inom hemtjänst under 2023.

Röda samtalskassar

De röda kassarna kan innehålla ett gymnastikprogram med ett enkelt redskap såsom en ballong, men det kan även vara ett djurtema eller något annat. Det finns cirka 40 olika tema att välja på, allt för att det ska vara ett ämne som personen har ett intresse av. Varje tema har förslag på passande musik eller aktivitet att göra som passar till ämnet. Kassarna kan användas i grupp eller som en enskild aktivitet. Dessa kassar finns på varje avdelning på äldreboendena men de används även inom hemtjänsten. De kan även lånas på biblioteket.

Till sommaren startar Örkelljunga kommun upp ett samarbete med ”Ung omsorg”. Det innebär att ungdomar kommer till våra boende och sätter en guldkant på helgerna. Detta kommer att pågå under ett års tid inledningsvis.

Följ gärna aktivitetsorganisationens arbete via Instagram: Orkelljunga_kommun (Aktivt liv-hela livet)