Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Pensionärs- och handikappråden

I Örkelljunga kommun finns ett pensionärsråd och ett handikappråd. Råden har gemensamma möten vid sex tillfällen varje år.

Pensionärs- och handikappråden består av representanter från stadsbidragsberättigade handikapporganisationer som har verksamhet i Örkelljunga kommun. Följande organisationer har representanter i råden:

  • Pensionärernas riksförbund (PRO) i Örkelljunga
  • Pensionärernas riksförbund (PRO) i Skånes Fagerhult
  • SPF Seniorerna
  • FUB (intresseorganisation för personer med intellektuell funktionsnedsättning)
  • DHR (förbund för ett samhälle utan rörelsehinder)
  • Sveriges kommunala pensionärsförbund (SKPF)

Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden utser två representanter vardera till råden. Råden är organisatoriskt knutna till socialnämnden.

Pensionärs- och handikappråden har följande syften:

  • Ge organisationerna inflytande i frågor som gäller äldre- och handikappområdena
  • Organisationerna ska kunna initiera nya äldre- och handikappfrågor i kommunens nämnder
  • Vara remissorgan i de frågor som berör äldre- och handikappområdena och som Örkelljunga kommun beslutar inhämta rådets synpunkter om
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Protokoll för kommunala pensionärs- och handikappråden