Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Överförmyndarorganisation

Överförmyndarorganisationen i Örkelljunga kommun är organiserad i vald politiskt sammansatt överförmyndarnämnd och anställda tjänstemän.

Överförmyndarnämnden har delegerat till tjänstemän att utöva myndighetsutövning enligt särskild delegationsordning. Vissa beslut måste dock alltid beslutas av nämnden.

Förvaltares och gode mäns uppdrag anordnas av tingsrätt. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förvaltares och gode mäns uppdrag, som uppdraget bestämts av tingsrätten.

Under överförmyndarnämndens ansvarsområde ligger även kontroll av förmyndare för minderåriga och gode män för ensamkommande flyktingbarn. 

Överförmyndarhandläggare:
Michael Werner
Tel: 0435 - 551 83


Telefontid: måndagar: 10.00-16.00, tisdag - fredag: 10.00-12.00
Besökstid
: besök enligt överenskommelse.
Besöksadress
: Biblioteksgatan 10
Postadress
: Överförmyndarnämnden, 286 80 Örkelljunga

Mer information om Överförmyndarnämndens ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämndens sammanträden


Verksamhetens omfattning

Överförmyndarorganisationens verksamhet styrs i huvudsak av föräldrabalken och står under tillsyn av länsstyrelsen. Besluten kan överklagas hos tingsrätt. Verksamheten omfattar i huvudsak tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare; att förvaltare och gode män i förekommande fall som tingsrätten beslutat, bevakar rätt, förvaltar egendom och sörjer för person, för sina huvudmän.

En viktig del är att kontrollera räkenskaper och redogörelser som förvaltare och gode män redovisar för sina huvudmän. Huvudmän är medborgare eller underåriga som av olika skäl behöver hjälp med att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Förvaltare och gode män är självständiga uppdragstagare och inte anställda av kommunen. Dessa ska inte besluta om eller verkställa rättigheter, förmåner eller skyldigheter som följer av lag, utan kontrollera och i förekommande fall ansöka om eller påtala, så att insatserna blir fallet.

God man

En god man hjälper myndiga personer, som på grund av sjukdom eller jämförbart förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Valet av en god man bygger på samtycke, samråd och samförstånd, vilket innebär att ingen kan få god man mot sin vilja. Den som har en god man behåller sin rättshandlingsförmåga och kan själv förfoga över sina tillgångar med mera.

Förvaltare

När en god man inte är ett tillräckligt skydd för huvudmannen kan förvaltarskap bli aktuellt. Förvaltaren är ställföreträdare för sin huvudman, vilket innebär att denne ensam har rådighet över huvudmannens egendom och kan företräda huvudmannen i alla frågor som ingår i uppdraget.

Ansökan god man och förvaltare

Ansökan om god man och förvaltare görs till tingsrätten som också fattar beslut. Ansökan får endast göras av den som ansökningen avser, hans eller hennes make/sambo, närmaste släktingar och överförmyndare. Överförmyndaren undersöker givetvis även anmälningar från allmänheten och kan vara behjälplig med ansökan vid behov.

Kunskap och utbildning

I uppdraget som Överförmyndare ligger också att tillse att gode män och förvaltare garanteras kunskap och utbildning.

Blanketter och e-tjänster

Blanketter från Överförmyndarorganisationen finns under "E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", under rubriken Omsorg och Stöd. Här kan du ansöka om att bli god man/förvaltare och även hitta blanketter för dig som redan är god man/förvaltare.

Digital redovisning av din huvudmans ekonomi kan göras via webbtjänsten Aider.

Synpunkter och förslag

Om du har synpunkter och förslag på överförmyndarnämndens område så är du välkommen att skicka in de här: E-tjänst för synpunkter och förslag Länk till annan webbplats.