Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kränkning / diskriminering

Alla barn och elever ska känna sig trygga. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Mobbning är en form av kränkande behandling.

Likabehandling

Enligt skollagen och diskrimineringslagen ansvarar kommunen för att det finns en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling inom samtliga pedagogiska verksamheter, där kommunen är huvudman. Planerna ska beskriva det främjande och förebyggande arbete som respektive verksamhet genomför för att skapa ett tillåtande och öppet klimat.

Planerna ska även visa de långsiktiga insatserna för att främja barn och elevers lika rättigheter, som ingår i det vardagliga arbetet. Dessutom ska de även innehålla rutiner för att upptäcka, utreda och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Barn och elever ska inkluderas i det kontinuerliga arbetet med planerna.

Här kan du få hjälp

Kontakta lärare, rektor, elevhälsan eller ansvariga personer på utbildningsförvaltningen om du behöver hjälp med kränkningar eller diskriminering i skolan.
Kommunala förskolor
Grundskola
Gymnasieskola